Adventní Krakow a sol.doly Wieliczka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky (obwarzanky).

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odjezd z ČR v ranních hodinách. Prohlídka jednoho z nejatraktivnějších dolů na světě, Solného dolu WIELICZKA (Unesco). Odjezd do Krakova (UNESCO), první část prohlídky města tzv. "Jagellovské perly". Procházka Starým městem - Královská cesta - Kanovnická ulice, nejkrásnější ulice starého Krakova, Floriánská brána, Hlavní náměstí s pouličními kavárnami a Mariánským kostelem, návštěva Sukiennice - na místě bývalé gotické tržnice se suknem, kostel Panny Marie s největším gotickým vyřezávaným oltářem na světě a radniční věží. Ubytování.

2. den Dokončení prohlídky Krakova, bývalá židovská čtvrť KAZIMIERZ (UNESCO), synagoga Remuh, židovský hřbitov, dominanta a turistický magnet - pahorek Wawel (Wzgórze Wawelskie) s impozantním Královským zámkem z 10. stol., gotickou katedrálou sv. Stanislava a Václava, místo korunovace polských králů, dnes se tu v kryptě nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, atmosféra města. V pozdních odpoledních hodinách odjezd do ČR.

 

Cena LM: 2 190 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, 1x ubytování u Krakova - hotel***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x snídani formou bufetu, průvodce

Cena nezahrnuje:

vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

1lůžk. pokoj 400 Kč, 1x večeře 290 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč , povinný příplatek za nástup v Brně 200 Kč

CK REDOK

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

8.12.2019 9.12.2019 2190 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


ván.krakow
solné doly
Copyright © 2017  VARIETA Travel