Divoká Korsika, perla Středomoří
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Pobyt na ostrově Korsika. Čeká Vás pobyt u moře v zálivu Propriano, výlety s turistikou po okolí, přístav Porto a Portský záliv, turistika na skalní věže Bavella, přírodní krásy calanques, megalitické stavby i historie měst Corte, Ajaccio a Bonifacio

 

Ostrov divoké přírody, malebných zátok, horských hřebenů a městeček vysoko na skalách, známý z románů jako domov krevní msty a banditů. Vendeta je již minulostí, ale zato si můžete vychutnat náladu křivolakých uliček, krásných hor, malebného pobřeží či chuť zemitého korsického vína. Poznáte tajemství megalitických staveb Filitosa i krásu pobřeží Calanche. Korsika, skutečná perla v koruně Středozemního moře, jen těžko najdete jinde ve světě takovou hustotu přírodních krás na tak malém území.

Program

 

1. den: odjezd z Prahy přibližně ve 12 h, dále Plzeň, cesta přes Německo (výjimečně může být odjezd v podvečerních hodinách, podle trajektu)

 

 

2. den: trajektem na ostrov Korsika do přístavu BASTIE, krátká návštěva starobylého města CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány, cesta překrásným hornatým vnitrozemím na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok Korsiky PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, ideální místo k podnikání výletů po celém ostrově, ubytování a koupání

 

 

3. den: volný den u moře, dopoledne relax u moře, koupání a procházky v zátoce Propriano, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka PROPRIANO, večeře a večerní procházky

 

 

4. den: celodenní výlet do vyhlášeného města na jižním cípu Korsiky BONIFACIO, pobřežní městečko je díky svým bělostným útesům řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy, prohlídka města a možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy, cestou dle podmínek ještě zastávka v nejkorsičtějším městě SARTENE (jak napsal spisovatel Prosper Mérimée ve svých románech o korsické vendetě), návrat na večeři

 

 

5. den: dopoledne návštěva Napoleonova rodiště, městečka AJACCIO, rodný dům a muzeum věnované Napoleonovi, odpoledne cesta k mysu La Parata, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“výhledy ke „Krvavým ostrovům“, návrat na večeři

 

 

6. den: odpočinek u moře, koupání, pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží Bavella, jedna z nejznámějších horských krás ostrova, vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe, návrat na večeři

 

 

7. den: celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka PORTO v krásné chráněné zátoce, relax u moře, cestou turistická vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů Calanche (UNESCO), odpoledne možnost koupání v PORTU nebo turistický výlet do známé soutěsky Spelunca, návrat na večeři

 

 

8. den: odpočinek u moře, koupání, dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého archeologické naleziště Filitosa, megalitické stavby menhiry, procházka mezi objekty, návrat na odpolední koupání a večeře

 

 

9. den: ráno odjezd napříč ostrovem do BASTIE, krátká prohlídka města, individuálně ochutnávka místních specialit, nalodění na trajekt a cesta do LIVORNA, po vylodění pokračování cesty přes Itálii

 

 

10. den: příjezd do ČR, v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. změnám jízdního řádu u trajektů
 
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt na Korsiku a zpět, 7x ubytování v chatkách pro 4 osoby (2lůžkové pokoje) , 7x snídani, 6x večeři (jednoduchá strava připravovaná čs. kuchařkou), průvodce, pojištění CK proti úpadku
 
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt. taxu, fakultativní výlety a vstupné (cca 50 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1lůžkový pokoj: cca 5.000 Kč (pouze na vyžádání)
350 Kč za komplexní pojištění
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
ck geops


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

13.9.2024 22.9.2024 16990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel