Velikonoční Belgie - za vůní pralinek a karnevalem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

BRUGGY - LUTYCH - KARNEVAL V HERVE - WATERLOO - ANTVERPY - HALLERBOS – BRUSEL - MINI EUROPE

1. den

Odjezd z Brna ve večerních hodinách. Noční přejezd Německem.

2. den

 

Po cestě se zastavíme na mystickém místě zvaném Modrý les - HALLERBOS, kde v dubnu rozkvetou tisíce divokých hyacintů, které tu vytvoří hustý koberec z modrých zvonků táhnoucí se, kam jen oko dohlédne. Navštívíme WATERLOO, dějiště slavné bitvy z 18. června 1815, kde Britové za vydatné pomoci Prusů porazili pod vedením vévody z Wellingtonu francouzského císaře Napoleona. Poté až do večerního odjezdu na ubytování budeme poznávat metropoli BRUSEL (UNESCO). Obdivovat zdejší „Evropskou čtvrť“, náměstí Grande-Place s úchvatnými cechovními domy a historickou budovou radnice, čůrajícího chlapečka, úchvatná pitoreskní zákoutí ve čtvrti Marolles, Královský palác a také tzv. Mont des Arts, tedy „Horu umění“ s muzei zásadního významu. Nadto je Brusel rájem pro milovníky nákupů – luxusních butiků a obchodních domů je tu více než dost a nákupy si můžeme užít třeba v Galeriích sv. Huberta. Máme i možnost návštěvy MINI EUROPE – zábavního parku s modely více než 350 evropských památek.

 

3. den

 

Po snídani se vydáme do ANTVERP, druhého největšího města Belgie, města slavného malíře Rubense. Spatříme nádherné měšťanské domy osázené sochami, Grote Markt či náměstí s malířovou obří sochou, renesanční radnici i sedmilodní katedrálu. Projdeme si romantická nábřeží, dojdeme k místnímu přístavu a k hradu Steen, který býval dříve pevností. Mimo jiné se zde nachází největší světové centrum pro zpracování diamantů. Odpoledne zavítáme do „Benátek Severu“ - města BRUGGY (UNESCO). Město i dnes stále dýchá romantickou atmosférou belgického středověku. Společně shlédneme ty nejznámější pamětihodnosti města, například Groote Markt s městskou tržnicí, věřící jistě nevynechají návštěvu Kostela svaté krve, ve kterém je uložena schránka, která prý uchovává kapku Kristovy krve. K dalším zajímavostem patří například Kostel Panny Marie, který v sobě ukrývá Michelangelovu "Madonu s dítětem", hojně navštěvovaná je i Prašná brána a sousedící klášterní areál Begijnhof. V podvečerních hodinách si nenecháme ujít plavbu na člunech po husté síti vodních kanálů, která nám město představí i z jiného úhlu pohledu. Poté odejdeme na ubytování.

 

4. den

 

Dopoledne si společně prohlédneme LUTYCH, nejdůležitější centrum Valonska. Pro české návštěvníky není bez zajímavosti, že ve škole při katedrále svatého Lamberta studoval v 11. století budoucí kronikář Kosmas. Lutych se pyšní jednou z největších světských budov na světě, unikátním strmým schodištěm na Montagne de Bueren a milovníci detektivek jistě znají z knih místního rodáka George Simenona most Pont des Arches, z nějž se naskýtá nádherný pohled na centrum. Po prohlídce města se místním autobusem přesuneme do města HERVE na 145. ročník velikonočního karnevalu Cavalcade de Herve. Kavalkáda Herve, která se koná na Velikonoční pondělí, je jedinečná v tom, že její desítky barevných plováků jsou taženy místními ardenskými a brabantskými tažnými koňmi. Tato kavalkáda se koná v Herve na Velikonoční pondělí od roku 1876... Tuto jedinečnou akci doprovází všudypřítomní hudebníci a ohňostroje. Ve večerních hodinách se vydáme zpět do ČR.

 

5. den

Příjezd do Brna v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, 2 × ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytové taxy, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 80 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj - 1 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

ck čsad tišnov

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel