Velikonoce v ŘÍMĚ
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

29.3.-2.4.2024

8189 kč

 

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

2. den:
 V ranních hodinách příjezd do Říma, "města na sedmi pahorcích" se světově proslulými památkami z dob antiky, středověku, renesance a baroka. Prohlídka města s místním průvodcem – Řím "antický" a "barokní" - mj. největší amfiteátr Koloseum, jedno z nejslavnějších stavebních děl na světě a zároveň symbol města, Forum Romanum, ruiny nádherných antických staveb, místo původně určené pro shromažďování, obchodování a soudnictví, Kapitol, historicky nejvýznamnější ze sedmi pahorků antického Říma, politické a náboženské centrum starověku, nachází se zde bazilika S. Maria in Aracoeli s příkrým schodištěm a Kapitolská muzea,  Piazza di Spagna a z něj vedoucí proslulé římské Španělské schody, Fontána di Trevi, nejznámější římská kašna představující Království oceánu boha moří Neptuna se dvěma oři, tritny a mušlemi, apod., volno odjezd na ubytování v okolí města.


3. den: 
Po snídani Řím "papežský" -? Vatikán, nejmenší stát světa s vlastní poštou, vlastními časopisy a novinami, rozhlasovou stanicí, nádražím, vlajkou, papežskou stráží skládající se z mužů švýcarské gardy, atd.; celosvětově proslulé?Svatopetrské náměstí?s polokruhovými kolonádami a egyptským obeliskem uprostřed, nad náměstím se tyčí nejslavnější křesťanský svatostánek,?Chrám sv. Petra?zasvěcený apoštolu Petrovi, prvnímu římskému biskupovi, fakultativně možnost návštěvy?Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí?včetně rezervace vstupného nebo individuální volno, návrat do hotelu. 


4. den:
 Po snídani individuální volno k dokončení prohlídka Říma, volno k nákupům, prohlídkám památek, muzeí, pro zájemce fakultativně vstupenka do Kolosea, Fora Romana a na pahorek Palatin nebo odpočinek před cestou. Individuální návrat k autobusu a v podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR.


5. den:
 Příjezd do ČR.

• příplatek za jednolůžkový pokoj 2.800,- Kč 
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného (nelze dokoupit na místě), počet vstupenek, které máme k dispozici je limitovaný, 
    - dospělí 890,- Kč 
    - děti 6-18 let a studenti do 25 let - držitelé ISIC karty 590,- Kč (student se jím na místě musí prokázat)
• vstupenka do Kolosea a Forum Romana 890,- Kč (nelze dokoupit na místě), počet vstupenek, které máme k dispozici je limitovaný

• příplatek za 2. řadu v autokaru 299,- Kč
• příplatek za 3.-5. řadu v autokaru 249,- Kč


Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve Vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení.

• 2 noclehy v hotelu ***/ na okraji Říma s kontinentálními snídaněmi, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
• dopravu autokarem
• služby technického průvodce po dobu zájezdu
• prohlídka Říma s místním průvodcem
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Změna programu vyhrazena.
Minimální účastníků počet pro realizaci zájezdu je 30 osob.


CENA NEZAHRNUJE
:

• vstupy do památkových objektů
• místní pobytovou taxu (cca 6 €/os./noc 3* hotel a 7,5 €/os./noc 4* hotel )
• přepravu MHD


ORIENTAČENÍ NĚKTERÝCH CENY VSTUPŮ (V EUR):
Řím:
Andělský hrad - cca 14,50 €
Bazilika sv. Petra zdarma
Lístek na MHD v Římě: 1,5 € na 100 minut

Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovského výkladu.

Trasa 3: Ostrava - Olomouc - Brno - Mikulov / Bratislava

* Doprava do centrálního místa odjezdu může být realizována svozem nebo jiným dopravním prostředkem.


DALŠÍ DOPORUČENÍ:
V rámci programu navštívíte i sakrální památky (kostely, katedrály atd.), kde je nutné být náležitě oblečen, jinak není umožněn vstup dovnitř (ženy musí mít zakrytá ramena a kolena - doporučujeme šátek do kabelky a muži by měli mít též kalhoty pod kolena). Vyvarujete se tím nepříjemnostem u vstupu.
Zájezd je fyzicky nároční.

ck čedok

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   vyprodáno

VELIKONOCE V ŘÍMĚ

 

ŘÍM – VATIKÁN – TIVOLI

 

28.3.-1.4.2024

6741 KČ

 

1. den

Odjezd z Brna v odpoledních hodinách.

 

2. den 

Prohlídku ŘÍMA (UNESCO) zahájíme ve VATIKÁNU, a to návštěvou chrámu sv. Petra, papežské krypty a Vatikánského muzea se Sixtinskou kaplí. Miniaturní stát Vatikán je centrem katolické církve. Byl založen na jednom z římských pahorků, kde byl později mučen, popraven a pohřben Sv. Petr. Veřejně dostupné části Vatikánu dominuje Svatopetrské náměstí, které pojme až 400 tisíc lidí. Barokní náměstí od Berniniho je lemováno 284 sloupy a 140 sochami věřících, středu náměstí dominuje 25 m vysoký a 331 tun těžký obelisk. Z náměstí budeme pokračovat k bazilice Sv. Petra, která dostala dnešní podobu po radikální přestavbě původního kostela v průběhu 16. století. V chrámu lze obdivovat sochu Piety od Michelangela, Berniniho Kapli Nejsvětější svátosti a řadu dalších kaplí, oltářů a soch. Rovněž je možné z kopule chrámu sv. Petra hledat 7 původních pahorků starého Říma. Poté se projdeme podél řeky Tibery k Andělskému hradu, který je jednou z nepřehlédnutelných staveb Říma. Stojí na pravém břehu řeky Tibery a postavit jej nechal římský císař Hadrián jakožto rodinné mauzoleum. Z toho důvodu se dříve ANDĚLSKÉMU HRADU říkalo také Hadriánovo mauzoleum čili Hadrianeum. Večer odjedeme na ubytování.

 

3. den 

Po snídani se vydáme do TIVOLI, bývalého antického města, které se nachází 40 kilometrů od Říma. Toto půvabné městečko nás uchvátí travertinovými lomy, nádhernými renesančními zahradami, parky a obdivuhodnými antickými památkami. Tivoli má vynikající polohu na kopci, díky níž si vychutnáme okouzlující výhledy do okolní krajiny. Již v antických dobách město sloužilo jako útočiště a letovisko pro movité Římany před parnými dny v Římě. Prohlédneme si HADRIÁNOVU VILU (UNESCO) a ZAHRADU VILLY D’ESTE se stovkami krásných fontán. Poznáme „královnu římských cest“ – Via Appia Antica a navštívíme slavné římské katakomby v její blízkosti. Zpět na ubytování se vrátíme večer.

 

4. den 

Po snídani se seznámíme s centrální částí Říma, kde se nachází legendární KOLOSEUM. Tuto arénu nechal postavit císař Vespasian a dokončena bylo roku 80. Aréna je oválného tvaru, má 4 poschodí o výšce 50 m a pojala až 50 tisíc diváků. Původnímu účelu sloužilo Koloseum až do počátku středověku, poté bylo využíváno pro různé účely. Vedle Kolosea se nachází zachovalý KONSTANTINŮV OBLOUK z roku 312, který dal postavit senát na počest císařova vítězství nad Maxenciem. Dále spatříme kostel sv. Petra v řetězech s Michelangelovým Mojžíšem. Zavítáme i na FORUM ROMANUM, které bylo v dobách antického Říma centrem všeho dění. Nacházelo se zde mnoho trhů, chrámů, bazilik, vítězných oblouků, ale také místa, kde působili řečníci a politici. V současně době nalezneme na Foru Romanu jen ruiny památek pocházejících převážně z doby starověkého Říma, které byly přímým svědkem světových dějin. Dále spatříme císařská fóra a proslulý KAPITOL. Na Piazza Navona můžeme vychutnat atmosféru venkovních posezení v kavárnách v blízkosti tří monumentálních fontán. Prohlédneme si hrobky králů v PANTHEONU, nejlépe zachovaný chrám antického Říma, který pochází z roku 27 a podle pověstí právě zde Romulus vstoupil na nebesa. Navštívíme také kostel Panny Marie nad Minervou. Velkou pýchou této metropole jsou beze sporu fontány, které zde byly budovány již od dob starověku. Mezi nejznámější fontánu se řadí věhlasná FONTÁNA DI TREVI, která je opředena tajemnem. Traduje se totiž, že když do ní vhodíte minci, splní se Vám Vaše přání. Barokní fontána od Niccoli Salviho je poctou síle moří. Tady se ve filmu La dolce vita ráchala Anita Ekberg s Marcellem Mastroiannim, a i když to vypadá, že si tuto nezapomenutelnou koupel oba rozkošnicky užívali v parném létě, Mastroianni ve svých pamětech vzpomínal, že se scéna točila za mrazivého únorového rána, kdy byla voda ukrutně ledová. Na Španělském náměstí se poté projdeme po ŠPANĚLSKÝCH SCHODECH, na jaře zdobených záplavou květin. Španělské schody nejen oblíbeným místem místních a turistů, ale také dějištěm mezinárodních módních přehlídek. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu zpět do ČR.

 

5. den

Příjezd do Brna v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem, poplatky za vjezd do Říma, 2× ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 2× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

pobytové taxy, služby místního průvodce (platba na místě), vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 60 €.

Příplatky

jednolůžkový pokoj (1 990 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Svozové trasy

A, A1, B, D, E2

 

 

Ceny svozů (Kč/osoba)

 

Hlavní nástupní místa - bez příplatku:
Tišnov, Kuřim, Brno, Břeclav, Bratislava

 

Ostravská linka: Ostrava (300), Frýdek-Místek (300), Příbor (300), Nový Jíčín (300), Hranice (300), Lipník nad Bečvou (300), Přerov (300), Olomouc (200), Prostějov (200), Vyškov (200)

 

Hradecká linka: Hradec Králové (300), Pardubice (300), Chrudim (300), Vysoké Mýto (300), Litomyšl (300), Svitavy (300), Letovice (200), Boskovice-Sebranice (200), Blansko (200)

 

Žďárská linka: Žďár nad Sázavou (200), Třebíč (200)

 

Pražská linka: Praha (300), Humpolec (300), Jihlava (200), Velké Meziříčí (200), Velká Bíteš (200)

 

Vsetínská linka: Vsetín (300), Vizovice (300), Zlín (300), Otrokovice (300), Staré Město u Uherského Hradiště (300), Bučovice (200), Slavkov u Brna (200)

 

Hodonínská linka: Hodonín (200), Břeclav (0)

 

Ostatní nástupní místa jsou na ověření! 

 

Přibližné časy odjezdů

 

Ostravská linka:
Ostrava - 15:00, parkoviště vedle domu kultury města Ostravy, ul. 28.října
Frýdek-Místek - 15:30, hypermarket TESCO, autobusová zastávka, ul. Příborská
Příbor - 15:45, zastávka u kostela sv. Valentina, ul. Lidická
Nový Jičín - 16:00, čerpací stanice LXM vedle autosalonu Renault
Hranice - 16:25, Parkoviště u motorestu Sparta, ul. Zborovská
Lipník n. Bečvou - 16:40, čerpací stanice MOL, ul. Hranická
Přerov - 17:00, čerpací stanice MOL vedle autosalonu Renault, ul. Lipnická
Olomouc - 17:20, staré autobusové nádraží u tržnice, otočné hodiny, ul. Polská
Prostějov - 17:40, autobusová zastávka "H-Zájezdy" u hlavního vlakového nádraží, ul. Janáčkova
Vyškov - 18:00, čerpací stanice MOL, ul. Kroměřížšká
Brno - příjezd - 18:30, autobusové nádraží Zvonařka

 

Hradecká linka:
Hradec Králové - 14:00, autobusová zastávka OC Tesco Březhrad, směr Pardubice, Rašínova třída
Pardubice - 14:25, autobusová zastávka před vlakovým nádražím, nam. Jana Pernera
Chrudim - 14:40, čerpací stanice Shell, ul. Dašická
Vysoké Mýté - 15:10, čerpací stanice Benzina, ul. Husova
Litomyšl - 15:45, čerpací stanice MOL, ul. Sokolovská
Svitavy - 16:05, čerpací stanice OMV, ul. Kpt. Jaroše
Letovice - 16:25, autobusová zastávka, Masarykovo náměstí
Boskovice-Sebranice - 16:50, Motorest Zlatá Studna
Blansko - 17:20, čerpací stanice OMV, ul. Svitavská
Brno - příjezd - 18:30, autobusové nádraží Zvonařka

 

Žďárská linka:
Žďár nad Sázavou - 16:00, autobusové nádraží st. 8, ul. Chelčického
Třebíč - 17:00, autobusová zastávka pod úřadem práce vedle autobusového nádraží, ul. Sucheinova
Brno - příjezd - 18:30, autobusové nádraží Zvonařka

 

Pražská linka:
Praha - 15:00, Opatov - ostrůvek u výstupu z metra, na straně Centrálního parku
Humpolec - 16:30, čerpací stanice Benzina - Vystrkov, směr Pelhřimov
Jihlava - 16:50, čerpací stanice Pávov
Velké Meziříčí - 17:10, čerpací stanice Karlov, exit 146
Velká Bíteš - 17:30, čerpací stanice B.C.S. Ltd., ul. Kap. Jaroše
Brno - příjezd - 18:30, autobusové nádraží Zvonařka

 

Vsetínská linka:
Vsetín - 15:40, čerpací stanice Shell, ul. Mostecká
Vizovice - 16:00, autobusová zastávka na náměstí
Zlín - 16:40, zastávka trolejbusu na parkovišti u OC Centro Zlín
Otrokovice - 16:50, autobusová zastávka u Lidlu, směr Napajedla, ul. Napajedelská
Staré Město u Uherského Hradiště - 17:25, autobusová zastávka před vlakovým nádražím, ul. Nádražní
Bučovice - 18:00, autobusová zastávka Zdravotní Středisko, ul. Mírová
Slavkov u Brna - 18:10, čerpací stanice Tenryu, ul. Špitálská
Brno - příjezd - autobusové nádraží Zvonařka

 

Hodonínská linka:
Hodonín - 19:30, autoopravna Chaloupka, naproti AN, ul. Dvořákova
Břeclav - 19:55, čerpací stanice Benzina, ul. Lidická
Bratislava - 20:55, autobusová zastávka ZOO, dálnice D2

 

SVOZOVÉ TRASY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

 

Hlavní nástupní místo v ČR je Brno. Ostatní nástupní místa mohou být řešena svozovými/rozvozovými dopravními prostředky např. mikrobus a osobní automobil. V případě, že na dané svozové trase je méně než 6 osob, vyhrazuje si přepravce ČSAD Tišnov právo na zrušení svozu. Cestující z ostatních nástupních míst mimo hlavní nástupní místa musí počítat s možností přestupu. Rovněž při příjezdu ze zájezdu a následných rozvozech musí cestující počítat s čekací dobou (v ojedinělých případech až do 2 hod).

 

ČSAD Tišnov upozorňuje na možnost vzniku zpoždění při přepravě, neručí však za něj a cestujícímu nevzniká nárok na náhradu případné škody.

 

PŘEHLED TRAS A CENY SVOZŮ (Kč/osoba)

 

TRASA A: Tišnov (0), Kuřim (0)

 

TRASA A1: Mikulov (0)

 

TRASA B: Vyškov (300), Prostějov (400), Olomouc (400), Přerov (400), Hranice n. Moravě (500), Nový Jičín (500), Příbor (500), Frýdek – Místek (500), Ostrava (500)

 

TRASA B1: Vyškov (0), Prostějov (0), Olomouc (0), Přerov (0), Hranice n. Moravě (0), Nový Jičín (0), Příbor (0), Frýdek – Místek (0), Ostrava (0)

 

TRASA C: Hradec Králové (500), Pardubice (500)

 

TRASA D: Kroměříž (400), Zlín (400), Uherské Hradiště ( 400), Veselí nad Moravou (400), Strážnice (400), Hodonín (400), Břeclav (300)

 

TRASA E: Velká Bíteš (0), Velké Meziříčí (0), Jihlava (0), Praha ( 0), Plzeň (0)

 

TRASA E1: Plzeň není možná

 

TRASA E2: jen Praha (500)

 

TRASA E3: jen Praha (300)

 

TRASA G: Znojmo (0)

 

TRASA H: Břeclav (0), Bratislava (0)

 

Svozové trasy platné pro jednotlivé poznávací zájezdy jsou vždy uvedeny u konkrétního zájezdu.

 

CK ČSAD TIŠNOVZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.3.2024 2.4.2024 8189 Kčobjednat
28.3.2024 1.4.2024 6741 KČobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel