Velikonoce v Londýně
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Program

1. den: Odlet z Prahy, přílet do Londýna, transfer na hotel. Prohlídka oblasti City, pevnost Tower of London (zde k vidění mimo jiné korunovační klenoty). Procházka kolem Temže přes nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, kolem lodě HMS Belfast, Shakespearova divadla The Globe, přes most pro pěší Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Poté pro zájemce vyhlídkový let na obřím otáčivém kole London Eye a projekce 4D. Návrat na hotel, nocleh.     

2. den: Po snídani přesun vlakem do města Windsoru - prohlídka letní královské rezidence, městečka Windsor a chlapecké školy v Etonu, kde studovali princ William a Harry. V odpoledních hodinách návrat do Londýna. Návštěva slavného náměstí Piccadilly Circus. V podvečer ochutnáme čínskou kuchyni v Čínské čtvrti či možnost nákupů na slavných ulicích Oxford Street a Regent Street (hračkářství Hamleys…). Návrat na hotel, nocleh.

3. den: Po snídani přesun do centra Londýna. Prohlídka oblasti Westminster; uvidíme nejznámější náměstí Trafalgar Square, ulici Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy), Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž se zvonem Big Ben. Pro zájemce možnost návštěvy parlamentu (nutno objednat předem v CK). Poté procházkou přes St James park přejdeme k Buckingham Palace, sídlu britské královny. Odpoledne návštěva Britského muzea (jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších muzeí světa, exponáty z Antického Řecka, Starověkého Egypta - Rosettská deska, egyptské mumie a další úžasné předměty dovezené z více než 600 zemí světa). Návrat na hotel. Možnost večeře či posezení u piva v nedalekém anglickém pubu.

4. den: Po snídani dle časových možností  osobní volno k nákupům, transfer na letiště, návrat do Prahy. 

 

Specifikace

Cena zahrnuje:  Letenku Praha - Londýn - Praha, 1 x základní kabinové zavazadlo /os. dle podmínek dané letecké společnosti, transfer na hotel a na letiště,  ubytování v hotelu 2 - 3* se snídaní, průvodce po celou dobu zájezdu, povinné pojištění CK.

Cena nezahrnuje: Příplatek za jednolůžkový pokoj 2500 Kč/pobyt, příplatek za pokoj typu twin (oddělená lůžka) 900 Kč/pokoj/pobyt, komplexní cestovní pojištění od Union poj typ Pandemic A 30 za 280,- Kč, jízdné hromadnou dopravou, případné testy na covid,  individuální vstupné do památek.

Předběžné ceny vstupného: Windsor Castle 23,50?, Tower of London cca 27?, London Eye 30?, celodenní jízdné 8,60 - 13,10?/den, jízdné Windsor 8?.

 

Upozornění:

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Čím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas,
 • zájezdy s leteckou dopravou jsou zajišťovány pravidelnými linkami leteckých společností, časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem,
 • u leteckých zájezdů je první a poslední den určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování; program v tyto dny může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem,
 • servis na palubě letadla (strava, nápoje) je za poplatek, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky přepravy zavazadel u leteckých zájezdů (váhu a rozměry zavazadla zahrnutého v ceně a váhu, rozměry a cenu odbavovaného zavazadla) určuje letecká společnost, podmínky přepravy zavazadel Vám zašleme v pokynech k zájezdu,
 • ubytování je možné vždy po 14. hodině (popř. po 15. hodině), do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla,
 • některá města, lázně i turistická centra zavádějí úhradu tzv. pobytové či lázeňské taxy, taxy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu a platí se na místě v příslušné národní měně, často jsou zaváděny nahodile a jejich výše se mění, upřesnění výše tax Vám zašleme nejpozději v Pokynech k zájezdu,
 • během pobytu v dané destinaci můžeme využívat hromadnou dopravu, hromadná doprava není zahrnuta v ceně zájezdu, výši ceny jízdného určuje místní dopravce,
 • výlety jsou fakultativní a nezahrnují cenu vstupného, pokud není uvedeno jinak,
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena, popř. program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě,
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně,
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak,
 • minimální počet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob pro leteckou dopravu, 30 osob pro autobusovou dopravu, pokud není uvedeno jinak,
 • podmínky pro vstup občana ČR (EHS) na území daného státu naleznete na mzv.cz – vyhledejte daný stát.
 • Upozornění: zájezd je nevhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 • ck grandtravel
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel