Velikonoce v Barceloně
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Vydejte se s námi do Barcelony a nechte se vtáhnout do historie i současnosti katalánské metropole a poznejte její rozličné tváře a chutě. Monumentální Barcelona středověká, Gaudího Barcelona secesní, věhlasná Barcelona olympská i atraktivní Barcelona moderní. To vše nás čeká v rámci čtyřdenního zájezdu, který je zpestřen možností návštěvy nedalekého kláštera Montserrat, jenž je umístěn vysoko mezi štíty stejnojmenného pohoří.

Program zájezdu

 

1. den zájezdu
Dle letového řádu odlet s průvodcem do BARCELONY, po příletu transfer do hotelu, ubytování. Následuje první ze společných procházek. Navštívíme zajímavostmi posetý kopec Montju?c. Od horní stanice ozubnicové dráhy se vydáme kolem areálu Nadace Joana Miróa k Olympijskému stadionu, kde se nadechneme atmosféry olympijských her, jež se v Barceloně konaly v roce 1992. Následně sejdeme ke krásné budově Národního uměleckého muzea Katalánska, odkud se nabídne panoramatický výhled na město. Budeme pokračovat k perle funkcionalistické architektury Německému pavilonu L. Miese van der Rohe. Prohlídku zakončíme na druhém největším náměstí Španělska, kruhovém Plaça d’Espanya.

2. den zájezdu
Po snídani uskutečníme fakultativní výlet do pohoří MONTSERRAT, v němž se nachází symbol katalánské kultury a jedno z nejvýznamnějších poutních míst ve Španělsku, benediktinský Klášter svaté Panny Marie Montserratské. V rámci návštěvy klášterního okrsku je možné uskutečnit pohodlnou procházku k vyhlídce. Po návratu do BARCELONY zavítáme do centra města. Od památníku Kryštofa Kolumba se vydáme po barvité a rušné třídě Rambla, která se může pyšnit opravdu neopakovatelnou atmosférou. Nevynecháme věhlasný trh Boqueria ani divadlo Liceu. Z náměstí Plaça de Catalunya vykročíme do gotické čtvrti, která vytváří jeden z nejlépe dochovaných středověkých komplexů v Evropě. Uvidíme mj. nádhernou Katedrálu sv. Eul?lie, Náměstí svatého Jiří s krásnými budovami městské radnice a Katalánské vlády a neujde nám ani starý Královský palác.

3. den zájezdu

V dopoledních hodinách se vydáme po stopách geniálního architekta Antoni Gaudího (UNESCO) a za krásami katalánského modernismu – secese. Navštívíme monumentální Baziliku Sagrada Família (nutná rezervace v CK), která patří mezi největší a nejúchvatnější kostelní stavby na světě. Následně se přesuneme na luxusní bulvár Passeig de Gr?cia, na němž nalezneme proslulé městské domy casa Mil? (Pedrera), casa Batlló, casa Lleó Morera, casa Amatller ad. Odpolední hodiny lze využít k návštěvě některého ze skvělých barcelonských muzeí nebo jiných turistických lákadel (Picassovo muzeum, Muzeum soudobého umění, gotické Královské loděnice Drassanes, mořské akvárium s 80 metrů dlouhým podmořským tunelem, Kolumbovu rozhlednu, atd). Večer procházka po čtvrti Ribera, Palác katalánské hudby (UNESCO), chrám svaté Panny Marie Mořské a nakonec malebný starý přístav.

4. den zájezdu

Ráno se s městem rozloučíme návštěvou pohádkového Parc Güell (nutná rezervace v CK), v němž můžeme obdivovat Gaudího um i nádherné výhledy na město. Po poledni transfer na letiště a odlet do ČR.
 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Barcelona - Praha vč. letištních tax,
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfer z/na hotel,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. výlety,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč,
 • odbavené zavazadlo o max. hmotnosti 20 kg 1350 Kč,
 • Nutná rezervace v CK měsíc před odletem (platba na místě) - Sagrada Família (cca 18€) a Parc Güell (cca 10€) - platba na místě

 

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Orientační ceny vstupného

Sagrada Familia – 18 €
La Pedrera – 20,5 €
Casa Batlló - 20,45 €
Palác Katalánské hudby – 18 €
výtah v památníku Kryštofa Kolumba – 4,5 €
Akvárium – 20 €
Katedrála sv. Eulálie - 7 €
Námořní muzeum - 6,5 €
Muzeum FC Barcelona společně s prohlídkou Nou Camp - 23 €
Picassovo muzeum - 11 €
Park Güell - 10 €
Jízdenka MHD - 2 € / 1 jízda.
Montserrat: muzeum - 8 €
Montserrat: lanovka na vrchol San Juan - 9 €
Doprava vlakem z Barcelony - 22 € / zp.

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy a kapesné cca 120 €.
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel