Švývarsko a výlet horským expresem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd pro milovníky horské přírody a výlet horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty, tunely a galerie do Pontresiny.

Einsiedeln - Schwyz - Luzern - Lugano - Melide - Caslano - Bellinzona - Sv. Mořic        

1. den zájezdu
Odjezd večer z ČR.


2. den zájezdu

Zastávka u kláštera EINSIEDELN, malebné švýcarské městečko SCHWYZ a klenot Švýcarska město LUZERN. Přejezd na ubytování do Andermattu. Večeře, nocleh.

3. den zájezdu

Celodenní návštěva italské části Švýcarska - kanton Ticino. Na břehu jezera Lugano navštívíme stejnojmenné město LUGANO. Následuje návštěva MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastávka v CASLANU, prohlídka muzea čokolády s ukázkou její výroby a možností nákupů. Město „tří hradů“, BELLINZONA (UNESCO). K večeru návrat zpět do chaty, večeře.

4. den zájezdu

Rétorománská část Švýcarska. Odjedeme přes průsmyk JULIER (2228 m) do městečka POSCHIAVO, kde přestoupíme na známou horskou dráhu a pojedeme horským vláčkem přes průsmyk Bernina, kolem jezer a ledovců, přes viadukty a tunely do Pontresiny. Prohlídka horského střediska SV. MOŘIC a odjezd domů.

5. den zájezdu

Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 2x ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových jednoduchých pokojích s příslušenstvím - vlastní ložní prádlo
 • 2x českou polopenzi
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • lodní výlety
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • ubytování ve 2lůžk. pokoji 200 Kč/os.
 • jízdenka na horský expres 460 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč

Nástupní místa

24.05. - 28.05. odjezd J + Plzeň
06.09. - 10.09. odjezd J + Plzeň

Orientační ceny vstupného

Jízdenka na horský expres - 460 Kč
Zájem o horský expres je nutno nahlásit v CK.
Melide: Muzeum miniatur - 19 CHF
Caslan: čokoládovna - pro skupiny zdarma
Bellinzona – hrad Castelo Grande + výstup na jednu ze dvou věží hradu s výhledem do okolí – 5 CHF

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 20-25 CHF

CK REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

21.5.2020 25.5.2020 6290 Kčobjednat
10.9.2020 14.9.2020 6290 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel