ŠVÝCARSKO A GLACIER EXPRESS

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

NEJPOMALEJŠÍ RYCHLÍK SVĚTA

VLÁČKY, ZUBAČKY, ZÁJEZD MNOHA NEJ

 

Poznáme Švýcarsko, zemi jedinečných přírodních krás v pestrých barvách léta a jeho železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem „nejpomalejším rychlíkem světa“.

 

Program zájezdu

 

1. den zájezd:
Odjezd ve večerních hodinách (cca v 01:00 hod. 14.7. překročení hranic z ČR).

2. den zájezd:
Ráno krátce navštívíme VADÚZ, hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA, následně přejezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS, lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování.

3. den zájezd:
Centrum Bernských Alp GRINDELWALD. Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU. Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG, horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454 m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY. Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI.

4. den zájezd:
Návštěva kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program v oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.

5. den zájezd:
Ráno jízda panoramatickým vláčkem „nejpomalejším rychlíkem světa“ GLACIER EXPRESSEM ANDERMATTU do St. Moritzu, úsek je považován za nejkrásnější a jízda trvá cca 6 hod. Nejvyššího bodu trasy dosáhneme v OBERALPPASS (2033 m n. m), sjezd do DISENTISU s monumentálním benediktinským klášterem a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou, cesta dále pokračuje mezi památkami kantonu Graubünden, průsmykem ALBULA (UNESCO), kde se vlak „kroutí“ v točitých tunelech a překonává řadu mostů a galerií. Cestu ukončíme ve městě ST. MORITZ. Odjezd do ČR.

6. den zájezd:
Předpokládaný příjezd v ranních hodinách, Praha cca 6.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • vláček Täsch – Zermatt a zpět,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, fitness, WiFi),
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1 000 Kč, 
 • 3x večeře 1 650 Kč, 
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč, 
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den,
 • Zájemci o výlet Glacier Express 2 800 Kč (do 25 let 2100 Kč) - nutná rezervace předem v CK, min. měsíc před odjezdem.
 • Jungfraujoch (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) a Pilatus informace o ceně poskytne CK

Nástupní místa

13.07. - 18.07. Odjezd A, B, L + Plzeň
 
Odjezd A
Praha, Poděbrady (ÖMV dálnice), Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+250)
 Odjezd B
Ostrava (+500), Havířov (+650), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+250), Olomouc (+250)
 

Sleva

 • 3. osoba na pokoji 400 Kč 
 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Orientační ceny vstupného

Pilatus skup. cca 70 CHF Jungfraujoch cca 105 CHF Gornegratt 114 CHF Klein Matterhorn 110 CHF
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

13.7.2021 18.7.2021 8731 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel