Tenerife a La Gomera
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Navštívíme ostrov Tenerife, největší a nejpestřejší z Kanárských ostrovů, nabízející fantastické přírodní scenérie: na severu rozsáhlá zelená údolí, na jihu polopouštní krajinu s kaktusy a sukulenty, v centru úchvatné borovicové lesy, členité kaňony, národní park a na pobřeží černé-vulkanické nebo saharské pláže. Vyjedeme na zelený ostrůvek La Gomera s vavřínovými lesy v NP Garajonay, palmová údolí a pohledy k bílé špičce vulkánu Pico del Teide, nejvyšší kótě nejen Tenerife, Kanárských ostrovů, ale i celého Španělska.

Puerto de la Cruz - Playa Jardín - Lago Martiánez - NP Las Caňadas - Pico del Teide – pohoří Teno - Masca - Garachico - Icod de los Vinos - La Orotava - poloostrov Anaga - Santa Cruz - Las Teresitas - Taganana - La Laguna - La Gomera - San Sebastian - NP Garajonay

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy na ostrov TENERIFE, největší a nejznámější z Kanárských ostrovů, transfer a ubytování v hotelu.


2. den zájezdu  
Individuální volno, procházka příjemným historickým centrem PUERTO DE LA CRUZ, „tenerifská šedá eminence“ jíž se turistika dotýkala už koncem 19. stol. a v současné době jedno z nejkrásnějších turistických letovisek na ostrovech, návštěva botanické zahrady Jardín Botánico, zahrad Casina Taoro nebo zahrady orchidejí. Odpočinek na vulkanické pláži PLAYA JARDÍN se subtropickou zahradou nebo koupání ve slavných přímořských bazénech s gejzíry LAGO MARTIÁNEZ.

3. den zájezdu
Celodenní výlet do Národního parku LAS CAŇADAS (UNESCO) s měsíční krajinou a nejvyšším vrcholem Španělska Pico del Teide (3718 m n.m.). V případě pěkného počasí lze vyjet fakult. lanovkou pod vrchol kráteru, odkud je nádherný pohled na Tenerife a okolní ostrovy. Průjezd kaňonem v gigantických monumentálních skalách pohoří TENO s půvabnou horskou vesničkou MASCA, prohlídka lávou zničeného města GARACHICO, výlet zakončíme v ICODU DE LOS VINOS u údajně tisíciletého dračince.

4. den zájezdu
Pobyt u moře a polodenní výlet místní dopravou (2,10 €/jeden směr) do koloniálního města LA OROTAVA. Procházka kouzelným historickým centrem kolem radnice, kostelů, zahrad, návštěva katedrály a zastavíme u slavných „balkónových domů“. Město se právem řadí k nejpůvabnějším na Tenerife a k jednomu z nejvíce „kanárských“ míst na ostrově.

5. den zájezdu  
Celodenní výlet na poloostrov ANAGA. Výlet zahájíme delší procházkou městem LA LAGUNA (UNESCO), původní hlavní město ostrova, jedinečně dochovaná středověká architektura. Přes vavřínové lesy projedeme poloostrovem Anaga a pokračujeme klikatou horskou silnicí prudce klesající klesající k vyhlídce na TAGANANU v zeleném a rozsochatém pohoří. Nenecháme si ujít nejkrásnější pláž Tenerife LAS TERESITAS (možnost koupání), která se svým světlým saharským pískem a množstvím palem připomíná karibské pláže. Den zakončíme návštěvou hlavního města Tenerife SANTA CRUZ, pulzující, typicky španělská metropole s moderní výstavbou. Navštívíme náměstí Plaza de Espaňa s vládní budovou, množstvím nákupních zón a moderním přístavem.

6. den zájezdu
Pobyt u moře
nebo fakultativní celodenní výlet trajektem na sousední ostrůvek LA GOMERA, malý kulatý ostrov plný přírodních krás. Pro vazby na slavného objevitele se mu také říká Isla Columbina neboli Kolumbův ostrov. V rámci výletu navštívíme městečko SAN SEBASTIAN, prohlídka historického jádra. Uvidíme dům, kde bydlel Kryštof Kolumbus cestou do Nového světa i kostel, kde se modlil za zdar výpravy. Přes vyhlídky na palmová údolí pokračujeme do Národního parku GARAJONAY (UNESCO), jedinečné vavřínové lesy. Seznámíme se se specifickým místním nářečím (pískacím jazykem) během oběda, který je zahrnut v ceně výletu.


7. den zájezdu  
Pobyt u moře nebo fakultativní výlet katamaránem za velrybami, popř. návštěva vyhlášeného Loro Parku, kouzelná botanická a zoologická zahrada čítající přes 2000 papoušků, delfinárium, vystoupení kosatek, akvária s podmořskou faunou a flórou, tunelem se žraloky, iglů s největším umělým ostrovem tučňáků a dalšími zvířaty z celého světa.

8. den zájezdu  
Snídaně, individuální volno dle odletu z Tenerife. Transfer na letiště a odlet do republiky.

 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha -Tenerife - Praha, 
 • letištní taxy, transfer z/na letiště, 
 • dopravu klim. autokarem program 3. a 5.den, 
 • 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 
 • 7x polopenzi formou bufetu, 
 • služby českého průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, 
 • fakult. výlety, 
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4350 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • pokoj s výhledem na mořskou stranu 4 250 Kč/7 nocí/pokoj, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč s možností vyššího připojištění storna zájezdu +250 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

Nástupní místa

 

 

Orientační ceny vstupného

 

Puerto de la Cruz - Botanická zahrada: 3 € 9-18:00 hod.
Loro Park: 37 € 8:30-18:45
Lago Martianez: 5,50 €
Výlet na La Gomeru 69 €
Lanovka na Teide 27 €
Katamarán – velryby 55 €

 

Kapesné

 

Na vstup a výlety doporučujeme cca 150 €. Výše kapesného je závislá na výběru fakultativních výletů, množství navštívených placených památek, způsobu stravování a na případných osobních výdajích.
ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

6.5.2022 13.5.2022 24490 Kčobjednat
13.5.2022 20.5.2022 24490 Kčobjednat
3.6.2022 10.6.2022 24490 Kčobjednat
16.9.2022 23.9.2022 24490 Kčobjednat
23.9.2022 30.9.2022 24490 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel