Památky Andalusie a přírodní parky
 
Způsob dopravy:

Perly maurské architektury - Sevilla, Cordóba, Granada a komplex maurských paláců Alhambra i nejstarší megalitické stavby Evropy a Gibraltar, turistika v přírodním parku El Torcal a Sierra de Grazalema, Ronda, kolébka corridy a rytmy flamenca, to je Andalusie.
Antequera - Sevilla - Jerez de la Frontera - Cádiz - Gibraltar - Ronda - Montilla - Córdoba - Torremolinos - Granada - Loja - Frigiliana - Nerja - Málaga

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy do Málagy, transfer do hotelu u ANTEQUERY.


2. den zájezdu 
Cesta pohořím Serranía de Ronda do městečka RONDA , kolébka corridy a město Hemingwaye, kaňon Tajo, býčí aréna a muzeum corridy, ochutnání místních specialit a vín nebo turistická procházka do kaňonu řeky s výhledy na Rondu, cestou bílých vesniček « pueblos blancos » s pohledy na přírodní park Grazelama, výhledy na pohoří Pe?a de los Enamorados, přejezd k přehradě geologický div Andalusie propast a soutěska Garganta del Chorro, krásná turistika podél nádrže a do hor s výhledem na propast a stěnu soutěsky (5 km) nebo turistika po visutých chodnících celou soutěskou (8-10 km) na 3-4 hodiny (nutná rezervace několik měsíců předem), návrat do ANTEQUERY.

3. den zájezdu
ANTEQUERA (původně římská Anticaria) s maurskou pevností a řadou kostelů, dolmen de Menga , nejstarší megalitická stavba, pohoří Torcal: turistika v přírodním parku El Torcal - přírodní památka UNESCO, vápencové skály a probouzející se jarní květena, divoké pivoňky, kosatce a orchideje v jedné z nejpůsobivějších krasových krajin Evropy - ráj botaniků a fotografů, LOJA, zastávka na kávu, speciality a výhledy na typickou bílou vesničku, cesta směrem k pohoří Sierra Nevada, MONACHIL , turistika v soutěsce a korytem říčky Monachil i mezi olivary (7 km, středně náročná turistika - lze uskutečnit v případě vhodných podmínek, variantně vesnička a nenáročná procházka podél řeky), dojezd na ubytování do GRANADY (UNESCO), ubytování, procházka v historické čtvrti Albayzín a maurská historie, po večeři procházka noční GRANADOU.

4. den zájezdu 
Dopolední výlet do města GUADIX , kde žijí lidé v jeskyních vydlabaných do jílových kopců a kde se zastavil čas, katedrála, GRANADA (UNESCO), jedno z nejkrásnějších měst světa v jedinečné přírodní scenérii, zasněžené vrcholy Sierra Nevada, prohlídka komplexu paláců, pevností a zahrad maurských vládců – Alhambra a zahrady Generalife (UNESCO), maurská architektura (využití světla, vody a ornamentů); jedinečný Lví dvůr, královský palác, muslimská čtvrť Albayzín s vyhlídkou San Nicolas a maurská historie, po večeři jedinečný zážitek večerní flamenco v jeskyních, procházka noční GRANADOU.

5. den zájezdu 
Vrcholné zážitky z přírodních parků Andalusie , turistika pod vrchol La Veleta (3 398 m n. m.) v pohoří Sierra Nevada, turistika po hřebenovce až na vrchol, horská květena, vzácná fauna, krásné výhledy, nenáročná hřebenová túra 3-8km, rozloučení s pohořím Sierra Nevada a cesta podél pohoří na pobřeží Costa del Sol, ubytování v letovisku TORREMOLINOS , po večeři seznámení s městem a možnost využití služeb hotelu nebo procházka v centru TORREMOLINOS.

6. den zájezdu 
Cesta po pobřeží Costa del Sol směrem na NERJA a „Balkón Evropy“ na vysokém útesu nad mořem, pravěká jeskyně Cueva de Nerja, nazývaná «přírodní katedrála Andalusie », vyhlášené pochoutky tapas, FRIGILIANA (keramika s arabskými ornamenty) a turistika kaňonem s levadou nebo výstup k maurské zřícenině s překvapivými výhledy na pohoří Tejeda Almijara, ubytování na Costa del Sol.

7. den zájezdu 
Možnost individuálního programu či fakultativních výletů: 1) fakultativní výlet na Gibraltar , pevnost Evropy: místním autobusem z Torremolinos, zpáteční jízdenka přibl. za 30 €, potom na Tarikovu skálu taxi, přibl. cena 38 €, Tarikova skála, tlupa opic magoti bezocasí, jeskyně Sv. Michala, výhledy na španělskou CEUTU v Maroku , záliv Algeciras, Costa del Sol, jízda taxíky do přírodní rezervace Upper Rock se 4 zastávkami (od 20 osob autobusem) 2) turistika z BENALMÁDENY (doprava individ. vlakem), lanovkou do pohoří Mijas , návrat na ubytování 3) individuálně celodenní fakultativní výlet rychlovlakem do CORDÓBY (UNESCO), nádherné maurské město na řece Guadalquivir, původní hlavní město chalifátu al-Andalus, katedrála Mezquita, původně velká mešita s Pomerančovníkovým dvorem, židovská čtvrť, kouzelné uličky, španělská pevnost Alcazar se zahradami 4) individuální program v TORREMOLINOS, pobyt u moře, procházky podél pobřeží.

8. den zájezdu
MALAGA , přístav od dob Féničanů, katedrála přezdívaná Jednoruká, sbírky Nadace Picassa a rodný dům, pevnost Alcazaba z 8. až 11. stol. se zahradami , archeologické muzeum, ruina hradu Castillo de Gibralfaro, moderní stavby, jedinečná botanická zahrada nebo koupání a relax na pláži, ochutnávky tapastransfer na letiště, odlet pozdě v noci

9. den zájezdu 
Přílet do Prahy v ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Malága – Praha včetně letištních poplatků, 
 • dopravu místním autokarem, 
 • 7x ubytování v hotelu (2x vnitrozemí, 1x u Sevilly, 4x Torremolinos), 
 • 7x snídani,
 • 6x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby,
 • pobytovou taxu,
 • veřejnou místní dopravu,
 • taxíky na Gibraltaru, 
 • výlet do Córdoby,
 • spropitné pro řidiče,
 • ochutnávky,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4300 Kč (povinné při nedoobsazení), 
 • výlet do Córdoby 900 Kč, 
 • záloha na vstupné do Alhambry 800 Kč, 
 • záloha na vstup do jeskyně Nerja 400 Kč, 
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 320 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

 

Orientační ceny vstupného

RONDA : aréna 8 €
GRANADA : katedrála 5 €, královská kaple 5 €
ANTEQUERA : katedrála 3 €, pevnost 3 €
lanovka do pohoří Mijas : dospělý tam 8 €, zpáteční jízdenka 14 €
MÁLAGA : katedrála 8 €, Alcazar a hrad 6 €, Picassovo muzeum 9 €
Flamenko 30€ včetně nápoje e, vystoupení na 2 h

Upozornění:
*ceny vstupů se každoročně se zvyšují, někdy i během sezony. Ceny uvedené na internetu proto nemusejí již být aktuální. Taxi na Gibraltaru - přibližná cena 38 €, záleží ale na aktuálním kurzu eura a libry. Definitivní cena proto může být stanovena až na místě.
*Vstupné do Alhambry je velmi náročná akce a je bezpodmínečně nutné zajistit několik měsíců dopředu, rezervace je časová, vstupenka je nevratná a ani není možné přidávat další osoby na urč. čas. Prosíme proto, zda byste svůj zájem (a velmi doporučujeme) hlásili předem a zajistili si několik měsíců před odletem (min. 3 měsíce Alhambru - Nazari palác Alhambru ostatní objekty a zahrady Generlife, min. 2 měsíce předem ).
K zajištění vstupenky potřebujeme jméno, příjmení, data narození a číslo dokladu, se kterým budete cestovat.
*Upozorňujeme, že později již není možné zajistit vstup do Nazairijských paláců.
*Vstupné do soutěsky Chorro je stejně náročná záležitost s rezervací. Soutěska byla moho let uzařena a naní se těší obrovskému zájmu, je potřeba rezervace min. 2 měsíce dopředu.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je minimálně 90 €.
ck redok

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

24.9.2022 2.10.2022 24990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel