Velký okruh Řeckem
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Athény | Korintský průplav | Epidauros | Nafplio | Mykény | Tripoli | Megalopolis | Olympie | Rio- Antirio | Nafpaktos | Itea | Delfy | Kalambaka | kláštery Meteora | Thermopyly

1. den: Odlet z Prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do hotelu, ubytování, večeře.


2. den:
 Po snídani pěší prohlídka centra města s průvodcem (s využitím MHD), nejstarší čtvrť města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole - Dionýsovo divadlo z 5. stol. př.n.l., Parthenon, chrám Erechtheion zdobený šesti karyatidami, možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… Návrat na hotel, večeře.3. den: 
Po snídani odjezd na peloponéský poloostrov kolem 6 km dlouhého Korintského průplavu, který obklopují až 90 m vysoké stěny a spojuje Korintský záliv v Jónském moři se Saronským zálivem v Egejském moři a odděluje tak poloostrov Peloponés od řecké pevniny. Epidauros - jedno z proslulých míst starověkého Řecka s nejzachovalejším starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. Nafplio - první hlavní město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a Palamidi z jižní strany a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané nejelegantnějším městem pevninského Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody, mramorem dlážděnými náměstími, malebnou nábřežní promenádou. Mykény - centrum mykénské civilizace, prohlídka známé Lví brány, kruhových hrobů Klytaimnéstry a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea...… Průjezd centrálním Peloponésem s nádhernou, i když místy drsnou přírodou s vysokým zalesněným pohořím a úrodnými nížinami lemovanými cypřiši. Průjezd antickými městečky Tripoli Megalopolis k ubytování ve starořecké Olympii, nocleh v hotelu, večeře.


4. den: 
Po snídani v hotelu prohlídka kolébky olympijských her – antické Olympie, starobylý olympijský stadion pro 30 tisíc diváků, Diův chrám, ve kterém kdysi stávala mohutná slonovinová socha nejvyššího boha v nadživotní velikosti považovaná za jeden z divů světa, Archeologické muzeum s řadou vzácných pokladů, Héřin chrám a řada soch a pozůstatků antických budov a staveb… Odpoledne odjezd z peloponéského poloostrova na pevninu po moderním téměř 3 km dlouhém mostě spojujícím města Rio Antirio dokončený v roce 2004 jako nejdelší zavěšený most na světě. Přejezd podél pobřeží do městečka Nafpaktos s opevněným přístavem a promenádou s kavárnami, bary a obchůdky, benátskou pevností nad přístavem, sochou Miguela de Cervanta, který se zde účastnil bitvy u Lepanta až do letoviska Itea pod Parnaskými horami omývané průzračně čistým mořem, ubytování v oblasti, večeře.5. den:
 Po snídani návštěva věhlasné věštírny v Delfách, prohlídka posvátného okrsku, známé cesty pokladnic, Apollónův chrám, divadlo, stadion i místo, kde věštila slavná Pýthie, posvátný „pupek" – ve starověku považovaný za střed světa… Odjezd do klidného horského městečka Kalambaka se strhujícím výhledem na slavné kláštery Meteora, návštěva tradiční manufaktury na výrobu byzantských ikon ukazující různé techniky výroby tradičních svatých obrázků s možností nákupů, odjezd na ubytování, večeře.6. den: 
Po snídani návštěva světoznámých ortodoxních klášterů Meteora (UNESCO), které jsou jedním z největších a nejvýznamnějších komplexů pravoslavných klášterů v celé zemi. Jedná se celkem o šest klášterů (Největší Trojice, svatého Štěpána, svatého Mikuláše, svaté Roussanou, všech svatých Varlaam a Velká Meteora) postavené na přírodní pískovcové skalní stěně na severozápadní okraji Thessaly ve středním Řecku. Odpoledne odjezd směrem do Athén, zastávka v Thermopylech u Památníku bitvy se sochou spartského krále Léonidase. Dojezd na ubytování, večeře.7. den: 
Snídaně, individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

 

CENA ZAHRNUJE

eteckou přepravu Praha-Athény-Praha včetně tax a příplatků
• 6 noclehů s polopenzí v hotelech**** v pokojích s příslušenstvím
• doprava autokarem dle trasy zájezdu
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3.490,- Kč

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů cca 100,- Eur
• místní pobytové taxy - 3,- EUR/noc/pokoj
• spropitné (řidič + místní průvodce) - 3,- EUR/osobu/den
• pro skupinu více než 5 osob jsou během prohlídky povinná sluchátka - 2,5-3,5 EUR/den (platba vždy na místě)

CK ČEDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

8.5.2023 14.5.2023 28799 Kčobjednat
5.6.2023 11.6.2023 27639 KČobjednat
23.10.2023 29.10.2023 28799 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel