Lefkada, kefalonie, Zakynthos, Jonské ostrovy,Epirus a Olympie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.
Parga – útesy Zalongo - ostrov Lefkada - ostrov Meganissi - ostrov Scorpios - ostrov Kefalonie - ostrov Zakynthos - Olympie

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet s průvodcem na OSTROV ZAKYNTHOS, transfer na hotel, ubytování.

2. den zájezdu
Pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.

3. den zájezdu
Celodenní okruh po ostrově Zakynthos. Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.

4. den zájezdu
Trajektem přejedeme na OSTROV KEFALONIE. Po vyplutí z přístavu uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci oblasti, transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.

5. den zájezdu
Výlet za poznáním ostrova Kefalonie, okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

6. den zájezdu
Pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.

7. den zájezdu
Ráno přejedeme trajektem na OSTROV LEFKADA, odpočinek u moře, volný den ke koupání.

8. den zájezdu
Okruh ostrovem Lefkada. Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.

9. den zájezdu
Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.

10. den zájezdu
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy, (Vídně).

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha/Vídeň - Zakynthos, Preveza – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Brna/ Prahy/Ostravy),
 • transfery z/na letiště,
 • let. taxy,
 • dopravu místním busem po Řecku,
 • veškeré trajekty při přejezdech,
 • 9x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x Zakynthos, 3x Kefalonie, 3x Lefkada),
 • 9x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu (platí se na místě),
 • fakult. lodní výlety
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 4400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 9x večeře 3100 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 650 Kč

Nástupní místa

10.09. – 19.09. Odjezd L2, L3
L2
Brno (+700), Svitavy (+600), Pardubice (+ 400), Hradec Králové (+400), Praha

L3
Opava (+800), Havířov (+800), Ostrava (+800), Frýdek Místek (+800), Nový Jičín (+600), Hranice (+600), Přerov (+600), Olomouc (+600), Praha
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

10.9.2021 19.9.2021 26490 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel