DACHSTEINSKÝ LEDOVEC A SCHLADMINGSKÉ TAURY
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Stálým ledovcem pokrytý vápencový Dachsteinský horský masív a z jihu přiléhajícími Schladmingské Taury jsou jednou z nejkrásnějších oblastí Rakouska. Příjemný hotel se znamenitou rakouskou kuchyní a zázemím k relaxaci svých návštěvníků ve středisku Schladming je skvělou základnou k výletům za poznáním zdejších přírodních krás. Letní karta Schladming-Dachstein zajistí nejen velké finanční úspory, ale skýtá i volnost přizpůsobit si program přesně podle svých představ a požadavků, případně i nezávisle na daném programu.

Eisenerz – Erzberg – Leopoldsteinersee – Dachsteinský ledovec – Schladming – Planai – Riesachwasserfall – zámek Trautenfels – Tauplitzalm

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v ranních hodinách do Rakouska. Hornické město EISENERZ (Železná Ruda) je díky hoře Erzberg (1466 m) již od 11. stol. významným nalezištěm kvalitní železné rudy v Evropě. Dobrodružná vyhlídková jízda (není v kartě) až do nejvyšších pater rozsáhlého lomu s odborným výkladem se uskuteční gigantickým 55tunovým nákladním autem Hauly s krytou plochou k sezení a vyhlídkovou plošinou. Nad historickým centrem města se tyčí opevněný gotický kostel sv. Osvalda. Za jedno z nejkrásnějších jezer Štýrska je považováno jezero Leopoldsteinersee na okraji města. Večer ubytování v hotelu, případná večeře.

2. den zájezdu:
Výjezd lanovkou Dachstein-Gletscherbahn (v kartě) na DACHSTEINSKÝ LEDOVEC, na HUNERKOGEL (2687 m) ocení především milovníci výšek. Částečně skleněná vyhlídková terasa Sky Walk je zavěšena na strmé skalní stěně. 100 m dlouhý visutý most, taktéž zavěšen na skalní stěně ve výšce 400 m navazuje na skleněné „Schody do prázdna“. Naopak hluboko do útrob ledovce je možné se vydat v Ledovém paláci (není v kartě) a zde obdivovat nejrůznější stavby a výtvory z ledu, doplněné o světelně akustické efekty. Letní provoz na ledovci je možné sledovat z vyznačené turistické stezky. Odpoledne poznávání historického centra horského střediska SCHLADMING s návštěvou zdejšího zážitkového aquaparku (v kartě). Relaxace ve venkovních i vnitřních bazénech s nespočtem zážitkových atrakcí. Večer návrat do hotelu.

3. den zájezdu:
Dopoledne výjezd lanovkou pod vrchol hory PLANAI 1906 m (v kartě). Nenáročná procházka kvetoucími loukami je umocněna výhledy do údolí řeky Enns a jižní stěny Dachsteinského masívu. Odpoledne opět případná relaxace v aquaparku, příznivci turistiky jistě ocení výšlap po stezce podél „Divoké vody“ z údolí Untertal. Stezka stoupá podél nejvyššího vodopádu ve Štýrsku Riesachwasserfall, sevřeným kaňonem potoka Riesachbach, který v závěru překlenuje lanový most k jezeru Riesachsee, kde je možné využít občerstvení v některé z horských chat. Večer návrat do hotelu.

4. den zájezdu:
Velkolepě působící zámek TRAUTENFELS (v kartě) s kulisou hory Grimming v pozadí je vyhledáván především pro své překrásné renesanční fresky. Výjezd lanovkou (v kartě) z horského střediska Tauplitz na náhorní plošinu TAUPLITZALM. Nespočet značených turistických stezek po loukách a pastvinách mezi křišťálovými horskými jezery, úžasné horské scenérie a výhledy na protilehlou horu Grimming 2351 m, horské chaty s možností občerstvení. Návrat zpět do ČR ve večerních hodinách.
 

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 3x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem,
 • 3x snídani formou bufetu,
 • letní kartu Schladming-Dachstein (zdarma veškeré lanovky, vstupy dle programu, místní doprava),
 • využití hotelové sauny a WiFi,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • fakult. služby mimo kartu
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč,
 • 3x večeře 1250 Kč (4chodové menu výběrem + salátový bufet),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč

Nástupní místa

03.07. - 06.07. Odjezd B, E
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel