Velký okruh Portugalskem
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Lisabon • Sintra • mys Roca • Coimbra • Porto • Douro

program:

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně (bude upřesněno), přílet do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování. Navečer možnost společné procházky Lisabonem. Nocleh.

2. den: Cesta na sever do Sintry – po staletí letní rezidence portugalských králů a bohatých lisabonských rodin. Možnost návštěvy paláce. Odtud jízda na nejzápadnější výběžek evropského kontinentu – mys Cabo da Roca, útes vypínající se 140 m n. m. Cesta po pobřeží se zastávkou v přímořském městečku CascaisEstorilu zpět do Lisabonu – čtvrť Belémklášterem sv. Jeronýma a pomníkem objevitele nových zemí, Vasca da Gamy. Nocleh.

3. den: Celodenní pobyt v Lisabonu, prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností – nábřeží s domy obloženými kachličkami zvanými azulejos, přístav, hrad Sao Jorge, stará část města, starobylá čtvrť Alfama s římským divadlem, plavba lodí k soše Krista. Nocleh.

4. den: Celodenní výlet do oblasti Alentejo na východě země u španělských hranic. Město Évora (UNESCO) s katedrálou Sé, římským chrámem v korintském slohu a s uličkami lemovanými gotickými a renesančními paláci. Dále do Reguengos de Monsaraz, rázovitého městečka na kopci. Na zpáteční cestě návštěva prehistorické lokality Almendres, která je známá svými 95 neolitickými menhiry starými více než 7 000 let. Nocleh.

5. den: Cesta na sever z Lisabonu, návštěva městečka Óbidos, které je celé obehnané mohutnými hradbami a zachovalo si svůj středověký charakter. Odpoledne Alcobaça, prohlídka krásného cisterciáckého opatství, založeného ve 12. století prvním portugalským králem. Dále Batalha s klášterem v zeleném údolí, proslaveným svým manuelinským slohem (15. století). Navečer zastávka v půvabném rybářském městečku Nazaré s krásnou pláží. Nocleh.

6. den: Návštěva světoznámého poutního místa Fátima, poté návštěva Tomaru, města proslulého svými památkami z manuelinského období. Odpoledne příjezd do Coimbry, města ležícího na svahu kopců nad řekou Mondego. Staré univerzitní město bylo první metropolí portugalského království a střediskem věd a umění. Nocleh v hotelu.

7. den: Po snídani odjezd do Porta, prohlídka druhého největšího města země, odpoledne výlet do města Guimaraes, kolébky Portugalska – již v 10. století tu byl klášter s obrannou věží, několik domů a hrad Castelo, procházka městem a výstup na hrad. Poté prohlídka snad nejfotografovanější portugalské památky, poutního místa Bom Jesus do Monte s nádherným schodištěm vedoucím po svahu kopce k chrámu. Návrat do Porta, nocleh.

8. den: Celodenní výlet do nejznámější a nejpůvabnější portugalské vinařské oblasti Porto a Douro, kde na strmých svazích kaňonu řeky Douro dozrávají hrozny, ze kterých se vyrábí a následně do celého světa vyváží slavné portské víno. Prohlídka barokního kláštera Mateus u města Vila Real, v městečku Sabrosa stojí rodný dům mořeplavce Fernaa de Magalhaes, který jako první v roce 1522 obeplul zeměkouli. Fakultativně návštěva vinařské firmy u obce Pinh?o, kde Douro vytváří neopakovatelné scenérie. Městečko Peso da Régua – centrum oblasti a sídlo několika desítek vinařských firem. Večer návrat do Porta, nocleh v hotelu.

9. den: V ranních hodinách transfer na letiště do Lisabonu a odlet do Prahy/Vídně. Po příletu možnost transferu do Brna.

Cena zahrnuje | letenku do Lisabonu a zpět, letištní taxy a palivový příplatek 2 700 Kč (částka může podléhat změnám), 8 noclehů v hotelu *** se snídaní, dopravu místním autokarem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 Cena nezahrnuje | vstupné do památkových objektů, cestovní pojištění, transfer z Brna na letiště a pět.

 

 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Lisabonu a zpět vč. letištní taxy a palivový příplatek, 8 x nocleh v hotelu *** se snídaní, dopravu  místním autobusem nebo minibusem v Portugalsku dle programu, průvodce 

 

Cena nezahrnuje: vstupné, příp.místní pobytové taxy

 

 

 

Fakultativní příplatky:      komplexní pojištění                  270 Kč

 

                                           transfer na letiště a zpět        1 000 Kč

 

Ck Rialto

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel