Svatojakubská pouť 3 - portugalská cesta z Porta do Santiaga de Compostela
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

PORTO • BARCELOS • PONTE DE LIMA • VALEN?A • TUI • A GUARDA • BAIONA • PONTEVEDRA • ISLA DE AROUSA • SANTIAGO DE COMPOSTELA

Využijte neopakovatelnou atmosféru putování v době jakubského roku a připojte se k poutníkům, kteří po staletí udržují tuto prastarou tradici. Rok 2021 je svatojakubský rok, tzn. že poutníci mohou po dlouhých jedenácti letech opět projít svatou bránou katedrály v Santiagu, která se otvírá pouze ve svatém roce, a dosáhnout plného odpuštění. Portugalská cesta je díky vynikající kombinaci pobřežní a vnitrozemské varianty asi tou nejpůvabnější cestou do Santiaga de Compostela.

Náročnost tras: lehká a středně lehká

Program zájezdu

 

1. den:

Odlet z ČR do Porta. Transfer na ubytování k Braze, na Bom Jesus do Monte.

 

2. den

Ráno procházka kolem Bom Jesus do Monte, významného svatostánku s proslulým barokním schodištěm a neopakovatelnými výhledy na město Braga, třetí největší město země s nejstarší katedrálou v Portugalsku. Zastavíme se v městečku s jedinečnou krásou, v Barcelos, proslaveného pověstí o kohoutu, typickým symbolem země. Procházka po gotickém mostě ze 14. st., gotický pranýř Pelourinho, kostel S. M. Mayor, divadlo Gil Vicente, kostel B. Jesus da Cruz.
Pěší túra mezi Barcelos a Ponte de Lima (cca 12 km) povede příjemně zvlněnou krajinou, kolem vinic, obilných a kukuřičných polí, přes malé osady s tradiční architekturou ze žuly a s výhledy na pohoří Labruja.
Ubytování v Ponte de Lima, jednom z nejstarších měst Portugalska, s nejkrásnějším středověkým mostem v zemi přes řeku Lima. Město a jeho okolí je také centrem vinařské oblasti, která produkuje mladé víno vinho verde.

 

3. den:

Ráno po snídani se vydáme na královskou etapu portugalské cesty z Arcozelo do Rubi?es (cca 13,5 km), cesta vás povede pohořím Labruja (převýšení cca 400m) tím nejautentičtějším prostředím po historických stezkách. Po pěší túře přejezd do hraničního města Valença na řece Miňo. Procházka městem s hraniční pevností typu Vauban ve tvaru hvězdy ze 17. stol., odkud jsou krásné výhledy na řeku a most vedoucí do již galicijského města Tui. Přes železný most z 19. stol. se vydáme jako opravdoví poutníci do monumentálního města Tui s úchvatnou katedrálou, klášterem Santo Domingo a jedinečným historickým centrem. Ubytování v Tui nebo A Guarda, půvabném rybářském městečku obklopeném nádhernými říčními i přímořskými plážemi.

 

4. den:

Po snídani vystoupáme na mýtický kopec Santa Trega, odkud se nám otevře panoramatický výhled na ústí řeky, portugalskou stranu a galicijské hory a na přístav A Guarda. Pěší túra povede z A Guarda do Oia (cca 12,5 km), podél atlantického pobřeží k cisterciáckému klášteru v Oia.
Po skončení túry se autobusem přesuneme do Baiony, městečka s významnou historií, privilegovanou polohou a s hradem de Monterreal, ve kterém je dnes velkolepý parador. Volný podvečer ke koupání na jedné z celkem 4 km dlouhých pláží nebo k procházkám po přístavu. Ubytování u Baiony.

 

5. den:

Ráno začneme pěší túrou, která povede z Baiony do Nigránu (cca 9 km) příjemnou procházkou podél pláží s výhledy na krajinu v ústí Ría de Vigo a na nedaleké souostroví Cíes. Po túře pokračování do Pontevedry , jednoho z nějpěknějších galicijských měst, na ubytování. Podvečerní procházka středověkým centrem, které si uchovalo svou autentičnost, zakončená “tapeo” (fakultativně), typickým rituálem – jít na skleničku a tapas.

 

6. den:

Ráno strávíme na ostrově Isla de Arousa, který je spojen s pevninou dvoukilometrovým mostem a který se stal přírodní rezervací pro své unikátní pobřeží a pláže. Nejvyšším bodem a zároveň symbolem ostrova je vyhlídka O Con do Forno. Po té se vydáme na poslední etapu, pěší túru z O´Pino do Padrónu (cca 8 km). Ubytování v Santiago de Compostela, procházka historickým centrem s řadou paláců, kostelů a spletitých uliček, možnost účasti na podvečerní poutnické mši v katedrále.

 

7. den:

Volné dopoledne v Santiago de Compostela, možnost účasti na polední poutnické mši, odpoledne odjezd do Porta. Ubytování v Portu.Podvečerníí procházka městem povede kolem věže a kostela dos Clérigos a muzea fotografie k vyhlídce Miradoiro, dále k paláci la Bolsa, kostelu sv. Františka, sejdeme na nábřeží plné typických restaurací a barů, přejdeme na druhý břeh Doura a po té vyjedeme lanovkou na horní část mostu Dom Luis I., přejdeme ke katedrále a nádraží San Bento, odkud se vrátíme zpět do hotelu.

 

8. den:

Volný den k individuálním aktivitám v Portu, odpoledne navštěva sklepa Sandeman s produkcí portského vína, malá degustace (vstup není v ceně zájezdu).

 

9. den:

V určený čas odjezd na letiště, odbavení a odlet do ČR.

cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha - Porto - Praha
• letištní taxy
• 8x ubytování ve 3/4* hotelích se snídaní
• dopravu špan. autobusem dle programu
• průvodcovské služby

 

cena nezahrnuje: komplex.cest.poj

 

příplatky

jednolůžkový pokoj 6 500 Kč
• 6 x večeře 2 500 Kč (večeře není 7. a 8. den)
Předpokládaná částka na vstupy 45 €.

ck emmaZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

30.8.2022 7.9.2022 28191 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel