Portugalsko - Španělsko
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

14 denní zájezd s návštěvou oblastí severního Španělska - rázovité Asturie, Galicie a Kastilie s množstvím přírodních krás a historických památek. Navštívíte slavná poutní místa Lurdy, Fátimu a Santiago de Compostela, uvidíte skvosty španělské a portugalské architektury, ochutnáte pravé portské a budete stát na nejzápadnějším výběžku Evropy. Cestou přes Francii navštívíte druhé největší francouzské město Lyon a historické město Narbonne. Na naší cestě navštívíte celkem 10 lokalit, které jsou zapsány v listině světového dědictví lidstva UNESCO. Osvědčený zájezd s kvalitním ubytováním v hotelech s polopenzí a bohatým programem - zájezd, který vás nadchne mnoha přírodními krásami a spoustou historických památek

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1.den: Odjezd z nástupních míst v odpoledních až večerních hodinách do Německa.


2.den: Cesta Německem a Francií do oblasti LYONU (historické město ve středovýchodní Francii, leží na soutoku řek Rhony a Saony, které je dělí na dvě části, spojené 22 mosty. Historie sahá až do římského období. Historické centrum je součástí světového dědictví UNESCO. Prohlídka staré části města s katedrálou sv. Jana a obchodní části s několika náměstími a městskou radnicí), odjezd na ubytování. Nocleh.


3.den: V ranních hodinách pokračování cesty Francií do Lurd, ubytování, v podvečer prohlídka světoznámého poutního místa LURDY (místo, kde se zjevila Panna Marie mladé, čtrnáctileté dívce Bernadett Soubirousové, tato událost se odehrála v únoru roku 1858). Nocleh.


4.den: Po snídani odjezd do Španělska, SAN SEBASTIAN (festivalové město položené v nádherné mořské zátoce s pláží La Concha, možnost ochutnání proslulých místních tapas), COSTA VASCA (pobřeží s malebnými přístavy a vysokými útesy), BILBAO (zastávka u budovy skvostu moderní architektury - Guggenheimova muzea), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.


5.den: Snídaně odjezd do SANTILLANA DE MAR (starobylé španělské městečko, ve kterém se zastavil čas, s nádhernou architekturou), je jednou ze zastávek na Svatojakubské cestě (Camino del Norte), cesta pokračuje NÁRODNÍM PARKEM PICOS DE EUROPA do COVADONGY (poutní místo s bazilikou, kde začala španělská reconquista), CANGAS DE ONIS (první sídlo asturského krále) cesta na ubytování. Nocleh.


6.den: Po snídaní poutní cesta do Santiaga - LEÓN (nádherná katedrála a románská bazilika sv. Isidora s královským pohřebištěm), ASTORGA (biskupský palác - unikátní dílo A. Gaudího), SANTIAGO DE COMPOSTELA (nejslavnější poutní místo středověké Evropy. Historické jádro města s katedrálou sv. Jakuba (Old town), bylo v roce 1985 zapsáno na listině světového kulturního dědictví UNESCO. Trasa poutníků do Santiaga de Compostely byla zapsána do listiny UNESCO v roce 1993. Místo je cílem Svatojakubské poutní cesty). Ubytování. Večeře a nocleh.


7.den: Snídaně, cesta do Portugalska, BRAGA (poutní kostel Bom Jesús s krásnou sochařskou výzdobou a výhledem do okolí), GUIMARAES (starobylé portugalské město, na konci roku 2001 výbor UNESCO na svém zasedaní uznal historické jádro severoportugalského města světovým kulturním dědictvím). PORTO (přístavní město nad řekou Douro se sklepy s proslulým portským, katedrálou, mnoha kostely, kláštery, domy a nádražím, kde jsou nádherné azulejos. Mimořádně cenné historické jádro města ohraničené hradbami z 12. a 14. stol. bylo v roce 1996 zapsáno na seznam UNESCO). Cesta na ubytování. Večeře a nocleh.


8.den: Ráno po snídani COIMBRA (historické město, kde sídlí nejstarší univerzita portugalsky mluvícího světa, založená r. 1920, ta byla dne 22. 06. 2013 zapsána mezi památky světového dědictví UNESCO), BATALHA (dominikánský klášter, óda na manuelské umění, figuruje od r. 1983 na seznamu kulturního dědictví UNESCO), FÁTIMA (nejslavnější poutní místo Portugalska). Ubytování. Večeře a nocleh.


9.den: Snídaně, SINTRA (staré maurské město se rozkládá mezi vršky pohoří Serra da Sintra. Město bylo v roce 1995 uznáno za chráněnou památkovou rezervaci UNESCO), CABO DA ROCA (nejzápadnější bod Evropy a celé Eurasie), LISABON (hlavní město Portugalska, které se rozkládá na sedmi pahorcích. Ve čtvrti Belém jsou zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO dvě památky - Klášter řádu sv. Jeronýma a Belémská věž, pokračování v prohlídce města - Památník objevitelů, živé centrum města
s několika náměstími a vyhlídkami na město a přístav), cesta na ubytování. Večeře a nocleh.


10.den: Ráno po snídani cesta do Španělska, MÉRIDA (archeologická lokalita, zapsáno v roce 1993 na Seznam světového dědictví UNESCO, zbytky římského města s amfiteátrem, divadlem, mosty a vodovodním systémem), cesta vnitrozemím Španělska. Ubytování. Večeře a nocleh.


11.den: Snídaně, přejezd do centra jednoho z nejkrásnějších měst na světě TOLEDO (unikátní katedrála, kostel sv. Tomáše, Bílá synagoga, františkánský klášter sv. Jana, křivolaké středověké uličky. Historické centrum Toleda bylo do listiny světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1986. Památky s vlivem židovského, křesťanského a islámského náboženství), cesta do ZARAGOZY (historické město v Aragonii, které bylo v dějinách svědkem vlády několika rozdílných národů, z nichž všechny zde zanechaly své stopy. Některé stavby jsou dokonce zapsány na seznamu UNESCO /např. katedrála La Séo/. Náměstí El Pilar s poutní bazilikou Panny Marie na sloupu, městská radnice, biskupský palác). Ubytování. Večeře a nocleh.


12.den: Snídaně, cesta do ANDORRY (návštěva ministátu v Pyrenejích s možností levných nákupů), přejezd průsmykem PASSO ENVALIRA (2.407 m n. m.) do Francie na ubytování. Nocleh.


13.den: Po snídani pěší prohlídka historické části města NARBONNE (monumentální gotická katedrála sv. Justa a Prosta, arcibiskupský palác) kolem poledne odjezd přes Francii a Německo.


14.den: Cesta Německem do ČR. Předpokládaný příjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ


Ubytování ve Francii v hotelech (2 lůžkové pokoje), ubytování ve Španělsku a Portugalsku v hotelech (pouze
2 lůžkové pokoje) s polopenzí.

 

 

Ubytování a strava

Ubytování ve Francii v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) a 3x snídaně, ubytování ve Španělsku a Portugalsku v hotelech ( 2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s polopenzí.

 

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 11x nocleh (3x tranzitní nocleh a 3x snídaně ve Francii, 5x nocleh ve Španělsku s polopenzí, 3x nocleh v Portugalsku s polopenzí), průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

 

Cena nezahrnuje

vstupné do placených objektů, připojištění storna zájezdu 200,- Kč, dále pak vše, co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

 

Doporučené kapesné

cca 140,- EUR

 

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha, Plzeň

ck vsacan

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

20.4.2024 3.5.2024 33290 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel