Za romantikou, zubry a historií do oblasti Mazurských jezer
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

6 denní autobusový pobytově-poznávací zájezd do severního Polska, do známé oblasti Mazurských jezer. Během putování navštívíme pralesní rezervaci s evropskými zubry, poznáme romantiku jezerní oblasti Mazury s projížďkou po jezerech, nedílnou součástí budou také zastávky na místech, kde se psala polská historie, zejména řádu německých rytířů, či německých vojsk za 2. světové války.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1.den: Odjezd z prvních nástupních míst v pozdních nočních hodinách.


2.den: Příjezd do oblasti Mazurských jezer. NIDZICA (největší křižácký hrad v Mazurské oblasti), OLSZTYNEK (skanzen lidové architektury, který se rozkládá na ploše 94 ha, kdy sem za války bylo přesunuto prvních 12 budov, s větrným mlýnem holandského typu, možnost návštěvy místní sklárny), PASYM (město, které bylo částečně zničeno polskými tatarskými nájezdy v roce 1656, vám nabídne pohled na radnici v klasicistním slohu, evangelicko-augsburský kostel z 15. století, vodárenská věž, pozůstatky hradeb), přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.


3.den: Po snídani WOLISKO (středisko chovu evropských zubrů obklopené Boreckým pralesem), poté GIŽYCKO (turistické středisko a jachtařský přístav ležící na břehu sedmi jezer, otáčivý most), KISAJNO (jedno ze šesti vzájemně propojených jezer, která jsou známá jako „Lake Mamry“, projížďka po kanálu do jezera tzv. „cestou labutí”), BOYEN (prohlídka tvrze postavené v letech 1844 - 1856 na rozkaz krále Fridricha Viléma IV. pro ochranu východní hranice Pruska). Přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.


4.den: Po snídani RESZEL (gotický hrad přestavěný na zámek varmiňských biskupů, kostel sv. Petra, klášter, středověké centrum města s mosty a cihlovými hradbami), SWIETA LIPKA (poutní kostel, jedna z nejdůležitějších svatyní mariánského kultu v Polsku a také jedna z nejlepších ukázek barokního umění v moderním Polsku), GIERLOŽ („Vlčí doupě“, aneb Vůdcův „Hitlerův“ hlavní stan ve Východním Prusku s až 8 metrovými stěnami), STARA ROŽANKA (zděný mlýn z 19. stol.). Nakonec navštívíme KETRZYN (hrad německých rytířů z 15. století, bazilika sv. Jiří - nejlépe dochovaný obranný kostel na Mazurech). Přejezd na ubytování. Večeře a nocleh.


5.den: Po snídani MIKOLAJKI (nejvýznamnější letovisko v oblasti Mazur s historickými domy, jachtařský přístav), SNIARDWY (projížďka lodí po největším mazurském jezeře), LUKNAJNO (UNESCO, úchvatná přírodní rezervace s největší evropskou rezervací divokých labutí, vyhlídkové věže). Odpoledne možnost koupání v jezeře. Večeře a nocleh.


6.den: Po snídaní odjezd z hotelu cesta přes Polsko, GRUNWALD (místo, kde se odehrála jedna z největších bitev v dějinách středověké Evropy mezi armádou německých rytířů a vojsk Poláků a Litevců, které se zúčastnil i Jan Žižka z Trocnova. Mohutný památník a muzeum). Pokračování cesty Polskem do ČR. Návrat v pozdních nočních hodinách.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování v Polsku v hotelu (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je polopenze (večeře-snídaně).

 

CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 4x nocleh v Polsku s polopenzí, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: vstupné do placených objektů, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné na vstupy: 300,- PLN.

 

Nástupní místa

Olomouc, Přerov, Otrokovice, Zlín, Vsetín, Valašské Meziřičí, Rožnov p. R., Frenštát p. R., Frýdek-Místek, Ostrava

Jednotlivé termíny   ck vsacan

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
POL-51/21 19.7.2021 24.7.2021

Cena: 8 880,- Kč

Cena pro nového klienta: 8330,- Kč

*Cena pro stálého klienta: 8180,- Kč **(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2021)Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

19.7.2021 24.7.2021 8880 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel