Velký okruh Polskem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Varšava • Mazurská jezera • Grunwald • Malbork • Gdyně • Gdaňsk • Westerplatte • Toruň • Hnězdno • Poznaň

7.7.-12.7.2020

 

program:

1. den: Časně ráno odjezd do Polska, zastávka v Częstochowé, nejznámějším duchovním centru země s klášterem Jasná Hora, návštěva kaple se slavnou ikonou Černé Madony, po poledni příjezd do hlavního města Polska Varšavy – prohlídka Zámeckého náměstí, Královský zámek, Zikmundův sloup, Staré město, socha mořské panny, obnovené městské hradby, katedrála sv. Jana, večer ubytování, nocleh.

2. den: Snídaně, dopoledne návštěva letoviska Mikołajki, vstupní brány do oblasti Mazurských jezer, procházka po břehu jezera, možnost plavby lodí po jezeře Śniardwy, odpoledne pokračování v cestě jezerní oblastí do městečka Giżycko, které leží na břehu sedmi jezer – procházka, volno, k večeru odjezd do oblasti Olsztynu, nocleh.

 

3. den: Po snídani zastávka k pěší prohlídce historického centra města Olsztyn, před polednem přejezd k návštěvě areálu s muzeem v Grunwaldu, dějišti jedné z největších středověkých bitev – 15. června 1410 se zde střetlo vojsko Řádu německých rytířů se spojenými voji Poláků a Litevců, za které bojoval i Jan Žižka z Trocnova. Odpoledne návštěva monumentálního křižáckého hradu Malbork (UNESCO), největšího v Polsku a jednoho z nejkrásnějších v celém Pobaltí. Večer příjezd na pobřeží Baltského moře, ubytování v letovisku Gdyně, nocleh.

4. den: Snídaně, odjezd do přímořského letoviska Sopoty se zastávkou na promenádě, poté prohlídka Gdaňsku, jednoho z nejkrásnějších hanzovních měst a jeho přístavu – honosné paláce, domy, radnice, možnost plavby k památníku 2. světové války Westerplatte, k večeru návrat do Gdyně, volno, možnost návštěvy oceánografického muzea, večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Po snídani přejezd do historického hanzovního města Toruň, rodiště Mikuláše Koperníka – prohlídka centra s katedrálou sv. Jana Křtitele a honosnými měšťanskými domy. Kolem poledne pokračování do Kruszwice u malebného jezera Goplo – prohlídka Myší věže, k níž se váže legenda o knížeti Popelovi, později odpoledne návštěva skanzenu v Biskupinu – dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzavřené v dřevěné hradbě. Večer přejezd na ubytování, nocleh.

6. den: Po snídani návštěva starobylého Hnězdna, významného poutního místa – návštěva gotické katedrály Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století s hrobem pražského biskupa, Slavníkovce sv. Vojtěcha, arcidiecézní muzeum. Odpoledne prohlídka metropole Velkopolského vojvodstvíPoznaně. Procházka centrem s renesanční trojlodní radnicí, starým tržním náměstím, Přemyslovským zámkem a katedrálou s hroby polských králů. K večeru odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

 

Cena  8950 Kč zahrnuje | dopravu luxusním autokarem, 5x ubytování v hotelu, 5x snídani, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

 

 

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, vstupy, případné pobytové taxy.

Nástupní místa:

  • Brno | Vyškov | Prostějov | Olomouc | Frýdek-Místek | Ostrava
  • CK ČEBUS IČO 26222094   ck redok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Velký okruh POLSKEM

 

13.7-19.7.2020

10.8.-16.8.2020

 

V zemi našeho severního souseda navštívíme téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích, pokračujeme do oblasti polské Sahary. Stovky čtverečních kilometrů vodních ploch uvidíme u Mazurských jezer a v závěru navštívíme obnovenou Varšavu i unikátní klenot mezi polskými městy Krakov.
Malbork - Gdaňsk - Sopoty - Gdyně - Slowinsky NP - Leba - Olsztyn - Mazurská jezera - Varšava - Wieliczka - Krakov


1. den zájezdu
Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2. den zájezdu
Oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO), sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK, nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj.

3. den zájezdu
SOPOTY, významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. Významné přístavní město GDYNĚ, s Oceánografickým a Námořním muzeem, polská Sahara – SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK, pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA, původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.

4. den zájezdu
Prohlídka města OLSZTYN, muzeum lidového umění, městská brána ze 14. stol., kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER, jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh.

5. den zájezdu
Hlavní město Polska VARŠAVA (UNESCO), nové „staré“ město, královský zámek - symbol polské nezávislosti, národní muzeum. Dojezd na nocleh.

6. den zájezdu
Unikátní solný důl WIELICZKA (UNESCO), slaná jezírka, přírodní jeskyně, technické důlní zařízení, katedrála ze soli. Zbytek dne strávíme v KRAKOVĚ (UNESCO), královský hrad Wawel, katedrála, Collegium Maius, renesanční budova Sukiennice - uprostřed Hlavního náměstí, Muzeum Czartoryskych (Dáma s hranostajem). Noční přejezd.

7. den zájezdu
Příjezd v časných ranních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem, 
  • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
  • 4x snídani, 
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • vstupné
  • fakult. služby
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Nástupní místa

13.07. - 19.07. odjezd A
10.08. - 16.08. odjezd N + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

Hrad Malbork: 41,5 PLN vč. povinného průvodce

Molo v Sopotech: 8 PLN, děti 4 PLN

Gdaňsk
Radnice - 12 PLN
Uphagenův dům - 10 PLN
Muzeum jantaru - 10 PLN
Zelená brána - 12 PLN
Kostel Panny Marie – 4 PLN
věž kostela – 6 PLN.

Gdynia
Aquarium – 24 PLN

Loď Dar Pomoří - 8 PLN
Loď Blýskavice - 10 PLN
Plavba po moři – 30 PLN /1hod.

Leba
Slowinsky NP vstupné – 6 PLN

výlet na duny - el. vlak - 15 PLN (5,5 km),12 PLN (3,5 km) vždy v jednom směru, 30 PLN / 24 PLN zpáteční
Vojenské muzeum – 14 PLN

Olsztyn
Muzeum hradu - 12 PLN

rozhledna –  5 PLN.

Warszawa
zámek - 30 PLN
Národní muzeum - 16 PLN
Muzeum M. Curie - 10 PLN
Židovské muzeum - 10 PLN
Muzeum Mickiewicze - 5 PLN
Historické muzeum Warszawy - 10 PLN
MHD – 3,6 PLN metro, 3,4 PLN bus

Krakow
Wawel - Státní komnaty - 18 PLN

Soukromá apartmá - 25 PLN s průvodcem povinně, zbrojnice + klenotnice - 18 PLN
Orientální umění – 8 PLN
Dračí jeskyně - 3 PLN
katedrála ve Wawelu je zdarma
vstup krypta, věž a klenotnice katedrály - 10 PLN
Zapomenutý Wawel – 10 PLN
Dáma s hranostajem – 10 PLN
Sandoměřská věž – 4 PLN
Architektura a zahrady – 18 PLN.

Wieliczka – 94 PLN, vč. povinného místního průvodce, děti 74 PLN + poplatek za fotoaparát - 10 PLN

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 370 PLN

ck redokZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
7.7.2020 12.7.2020 8950 Kčobjednat

Název zájezdu

13.7.2020 19.7.2020 7903 Kčobjednat
10.8.2020 16.8.2020 7903 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel