Prodloužený víkend ve Varšavě
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

3 denní zájezd do hlavního a největšího města Polska Varšavy. Nepokořena metropole, která se za druhé světové války ocitla v ruinách a polovina obyvatel zahynula, povstala jako bájný fénix z popela a dnes je symbolem neporazitelnosti polského národa. Prohlédneme si nádherně obnovené historické centrum, místa spojená s Chopinem, Skłodowskou i Stalinem a budeme obdivovat nádherné varšavské parky a královské paláce.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1.den: Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, po poledni příjezd do hlavního a největšího města Polska VARŠAVY, prohlídka po druhé světové válce nádherně obnoveného historického centra zapsaného na seznam UNESCO. (Královský palác a Zámecké náměstí se Zikmundovým sloupem, palác Pod Blachą, neogotická cihlová katedrála sv. Jana Křtitele, Staroměstské náměstí, Varšavská vodní panna, obranné hradby s barbakánem, Nové Město s rodným domem nositelky dvou Nobelových cen Marie Curie-Skłodowské, pomník nejvýznamnějšího polského básníka Adama Mickiewicze, Prezidentský palác, hrající Chopinovy lavičky, historicky slavný Hotel Bristol, Varšavská univerzita, barokní kostel sv. Kříže se srdcem hudebního skladatele Fryderyka Chopina, Polská akademie věd). Přejezd na ubytování ve Varšavě. Nocleh.

 

2.den: Po snídani prohlídka Královského parku ŁAZIENKI nebo „Lázně”, který vznikl na konci 17.století. Procházka v rozsáhlém komplexu zahrad a paláců, který je největším a nejkrásnějším parkem ve Varšavě a také jedním z nejhezčích palácových a parkových míst v celé Evropě, jehož ozdobou jsou romantické stavby (klasicistní Palác na ostrově, který byl vybudován na umělém ostrově uprostřed jezera, Bílý dům, Amfiteatr, Sluneční hodiny, Chopinův pomník). Odpoledne návrat do Varšavy, procházka obchodním a nákupním centrem s mnoha mrakodrapy a moderními komplexy s dominatní budovou Stalinova Paláce kultury a vědy, který byl vystavěn přesně podle vzoru Lomonosovy univerzity v Moskvě. Jedná se o nejznámější a nejdochovanější památku socialistického realismu v zemi. Možnost návštěvy terasy ve 30. patře, s krásnými výhledy na město. Osobní volno, možnost nákupů. Zastávka u Pomníku hrdinů ghetta upominájícího na Židy z varšavského ghetta. Návrat na ubytování. Nocleh.

3.den:Po snídani přejezd do městské čtvrti WILANÓW, (tzv. polská Versailles zbudovaná jako letní rezidence krále Jana III. Sobieského a sídlo polských králů. Prohlídka nádherného parku se zahradami, barokního královského paláce s nádhernými interiéry, čínským altánkem nebo oranžérií, kde se odehrávají koncerty a další kulturní akce). Odpoledne odjezd zpět do ČR se zastávkou u nejslavnějšího a nejvýznamnějšího poutního místa v Polsku - paulinského kláštera JASNÁ HORA v polském městě Čenstochová, kterou ročně navštíví asi 5 miliónů poutníků. (Klášterní bazilika se slavnou středověkou ikonou Černé madony čenstochovské, které řada věřících připisuje zázračné vlastnosti). Odpoledne odjezd zpět do ČR. Příjezd v pozdních nočních hodinách.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování v hotelu ve Varšavě střední kategorie (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je snídaně.

CENA ZAHRNUJE:

- doprava zájezdovým autobusem
- poplatky a parkovné
- 2x nocleh
- 2x snídaně
- průvodce CK
- kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

CENA NEZAHRNUJE: 

- připojištění COVID 28,-Kč/den

- vstupné, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

PŘÍPLATKY: 

- jednolůžkový pokoj 1.350,-Kč

ck vsacanZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

3.6.2022 5.6.2022 4990 Kčobjednat
14.10.2022 16.10.2022 4990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel