Zlatý indický trojúhelník
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Tento zájezd Vás zavede za největšími skvosty Indie. Navštívíte metropoli Dillí s bohatou kulturní historií, působivý Jaipur s nádhernou pevností Amber, chybět nebude v Ágře Tádž Mahal i Červená pevnost.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Indie.
2. den: Přílet do hlavního města Indie do DILLÍ (Delhi). Dopoledne první část prohlídky DILLÍ . Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate (Brána Indie), průjezd kolem vládních budov v Novém Dillí . Sikhský chrám – Gurudvara Bangla Sahib, Raj Ghat, památník M.Ghándího. Nocleh v Dillí .
3. den: Přejezd z Dillí do JAIPURU (Džajpúr). Návštěva chrámu zasvěceného bohu Višnuovi a jeho manželky Lakšmí – Laxmi Narayan Temple. Tento honosný chrám postavený z bílého mramoru je vyjádřením úcty nejen hinduistickým bohům. Jeho stavbu iniciovala a financovala jedna z nejbohatších rodin v Indii, rodina Birla. Nocleh v Jaipuru.
4. den: Celodenní prohlídka JAIPURU, který bývá nazýván díky jednotné barvě fasád také jako Růžové město. Dopoledne návštěva rozsáhlé pevnosti pevnosti AMBER FORT (UNESCO)(vyjížďka na pevnost v džípech, na slonech za příplatek), městský palác, unikátní historická observatoř Džantar mantar (UNESCO), exotický Havá Mahal neboli "palác větrů" aj. Nocleh v Jaipuru.
5. den: Přejezd z Jaipuru do AGRY . Po cestě zastávka v opuštěném městě FATÉHPUR SÍKRÍ Toto město, které nechal vystavět nejvýznamější panovník mughalské říše Akbar Veliký, zůstalo dokonale zachováno. Tento komplex, který je na seznamu UNESCO, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny postupem dne hrají jemnými růžovými odstíny. Nocleh v Agře .
6. denAGRA – prohlídka slavné Červené pevnosti (UNESCO), jež byla nejen obdivuhodnou obrannou stavbou, ale také komplexem různých paláců postavených během vlády mughalských vládců. Návštěva nejslavnější památky Indie Taj Mahalu. Tento architektonický skvost je ve skutečnosti hrobkou postavenou císařem Shah Jahanem pro svou milovanou manželku Mumtaz Mahal. Odpoledne přejezd vlakem z Agry do Dillí.
7. den: Dokončení prohlídky Dillí . Historicko-architektonický areál v části města Mehraulí -největší středověký minaret v Indii Kutub minar, mešita, hrobky muslimských vládců (UNESCO). Odpoledne prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO, monumentální chrám Aksherdham. Večeře, v pozdních večerních hodinách transfer na letiště, odlet z Dillí .
8. den: Přílet do Prahy. V případě odlišného letového řádu může být zájezd o 1 nocleh prodloužen.
 

Cena obsahuje:

 • leteckou dopravu Praha – Dillí – Praha včetně letištních tax
 • 5-6x nocleh v hotelích (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím)
 • 5x polopenzi + večeře před transferem na letiště
 • průvodce
 • místní průvodce
 • dopravu dle programu autobusem či minibusem
 • vlak Agra - Dillí
 • vstupné do hlavních památek v Indii

Cena neobsahuje:

 • víza do Indie, spropitné

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 880 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4000 Kč)
 • ck mayer.cz


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

14.11.2024 21.11.2024 45990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel