RIO DE JANEIRO A COPACABANA

+ PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O VODOPÁDY IGUACÚ

 
 
Způsob dopravy:

Poznejte se námi slavné Rio de Janiero, město obklopené svěží přírodou, vysokými horami, nádherným mořem a světoznámými plážemi Copacabana a Ipanema.        

1. den zájezdu 
Odpoledne odlet z Prahy.


2. den zájezdu
Ráno přílet do RIA, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži COPACABANA nebo IPANEMA.

3. den zájezdu
Pobyt v Riu. Individuálně polodenní výlet na CUKROVOU HOMOLI. Od krásné pláže Vermehla ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu, které se všude prolínají, možnost návštěvy slavného stadionu Maracana.

4. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně celodenní výlet na CORCOVADO se známou sochou Krista - od pláže Copacabana vyjedeme minibusem přes tropický prales, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon a Copacabana.

5. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně polodenní výlet s návštěvou jedné z FAVEL.

6. den zájezdu
Dopoledne volno, odpoledne individuální transfer na letiště a odlet z Ria.

7. den zájezdu
Přílet do Prahy.

PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O VODOPÁDY IGUACÚ
Nabízíme za příplatek 8990 Kč možnost individuálního prodloužení pobytu v Brazílii o návštěvu vodopádů IGUACÚ (UNESCO). Vodopády Iguacú na řece Paraná a Iguacu jsou jednou z největších atrakcí příhraniční oblasti Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Jsou širší než Viktoriiny vodopády v Africe a vyšší než slavná Niagara.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den zájezdu
Odpoledne odlet z Prahy.

2. den zájezdu
Ráno přílet do RIA, transfer do hotelu. Odpočinek, koupání na pláži COPACABANA nebo IPANEMA.

3. den zájezdu
Pobyt v Riu. Individuálně polodenní výlet na CUKROVOU HOMOLI. Od krásné pláže Vermehla ve čtvrti Urca vyjedete lanovkou k mezistanici pod vrcholem, odkud se nabízí krásné výhledy nejen na město, ale i na vrchol homole. Po krátké zastávce pokračujete další částí lanovky na samotný vrchol s ještě úžasnějšími výhledy známými z pohlednic a fotografií z Ria. Po návratu zpět pokračujete do centra města, kde můžete obdivovat starou i moderní architekturu, které se všude prolínají, možnost návštěvy slavného stadionu Maracana.

4. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně celodenní výlet na CORCOVADO se známou sochou Krista - od pláže Copacabana vyjedeme minibusem přes tropický prales, který obklopuje celé okolí Ria. Od monumentální sochy Krista se otevírají nádherné pohledy na všechny strany Ria i na jedinečné panorama hor obklopujících Rio a ostrůvků rozesetých v oceánu. Po návratu zpět z vrcholu si prohlédnete nejznámější pláže: Ipanema, Leblon a Copacabana.

5. den zájezdu
Pobyt v Riu. Fakultativně polodenní výlet s návštěvou jedné z FAVEL.

6. den zájezdu
V průběhu dne odlet z Ria do FOZ DE IGUACÚ. Individuální transfer do hotelu, ubytování.

7. den zájezdu
Návštěva přírodního parku VODOPÁDŮ IGUACÚ. V blízkosti vstupu do národního parku můžete navštívit rovněž areál ptačího parku s možností pozorováním tukanů, papoušků, kolibříků a dalších brazilských ptáků a jiné typické brazilské fauny.

8. den zájezdu
Odlet přes Rio nebo Sao Paulo zpět do ČR.

9. den zájezdu
Přílet do ČR.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Rio a zpět vč. let. tax
 • transfer z letiště na hotel při příletu
 • 4x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 4x snídani
 • český průvodce 2. den zájezdu a na fakultativních výletech

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • transfer z hotelu na letiště při odletu
 • místní transfery během pobytu v Riu
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj od 2990 Kč dle termínů
 • ubytování v hotelu**** od 3990 Kč/os.
 • fakult. výlet Favela Babilonia (4 hod.) 1150 Kč
 • celodenní fakult. výlet s výstupem na Corcovado 2490 Kč
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 530 Kč

PRODLOUŽENÍ ZÁJEZDU O 2 DNY (VODOPÁDY IGUACÚ) 8990 Kč

 • Cena prodloužení zájezdu zahrnuje:
 • letecká doprava Rio - Foz de Iguacú a zpět
 • 2x nocleh v hotelu 3*
 • 2x snídaně 

  Cena prodloužení zájezdu nezahrnuje:
 • služby delegáta či průvodce CK
 • místní doprava
 • transfer z/na letiště
 • vstup do národního parku

  Fakultativní příplatky k prodloužení zájezdu:
 • 1lůžk. pokoj od 2990?Kč
 • komplexní pojištění 280?Kč
 • ubytování v hotelu**** 2000?Kč   

CK REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

12.3.2020 18.3.2020 26490 Kčobjednat
23.4.2020 29.4.2020 27490 Kčobjednat
24.9.2020 30.9.2020 28490 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel