okruh Irskem
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Dublin | Wicklow Mountains | Powerscourt | Powerscourt Waterfall | Glendalough | Holly Gross Abbey | Rock of Cashel | Cahir Castle | Jameson Heritage Centre | Cork | Mizen Head | Bantry | Killarney | Ring of Kerry | Muckross House | Bunratty | Burren

 

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, základní okružní jízda městem pro základní orientaci a seznámení se s nejdůležitějšími atraktivitami města, odjezd na ubytování, procházka města s průvodcem – Dublinský hrad, Christ Church Cathedral, radnice vystavěná v korintském stylu, největší irský kostel sv. Patrika, návštěva pivovaru Guinness, individuální volno, návrat na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
2. den:
Po snídani odjezd do Wicklow Mountains – zahrady Irska s úchvatnými přírodními scenériemi. Území bylo vyhlášeno národním parkem, a přestože se nachází v blízkosti Dublinu, je zde k vidění typická irská divoká příroda, která okouzlila i irského básníka Thomase Moorea. Powerscourt – dříve zde stálo rozlehlé panství, místní zámek sice vyhořel v roce 1974, ale v jeho sousedství se dochovaly jedny z největších zahrad v západní Evropě. K vidění jsou travnaté terasy, japonské či italské zahrady, okrasná jezírka s fontánami včetně hřbitova domácích psů a koček. Zhruba pět kilometrů od zahrad se z výšky 121 metrů valí po úbočí zdejších skal nejvyšší vodopád v Irsku – Powerscourt Waterfall. Následně prohlídka klášterního komplexu Glendalough ležícího v údolí dvou řek uprostřed hor, založen byl údajně již v 6. století. Z kláštera se dochovalo několik budov – kuchyně, oratoř s kulatou zvonicí, kamenná věž, hřbitov, vstupní brána, která je v Irsku zcela ojedinělá. Odjezd do Kilkenny – půvabné historické „mramorové město“ ležící nad řekou Nore. Mramorové proto, že je vystavěno z vápence, který má po opracování typický černý lesk. Mezi památky města patří hrad, normanská pevnost, St. Canice Cathedral - opatství ze 13. století vystavěné z černého mramoru, středověké uličky ze 17. století vedoucí do centra města, volno, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
3. den:
Po snídani odjezd k prohlídce Holly Gross Abbey – opatství ze 12. století. Rock of Cashel – „ďáblův kámen“ je pozoruhodná románská pevnost na 60 metrů vysoké vápencové skále. Na skále se rozkládá románský kostel, hrad, katedrála, středověká věž a několik irských křížů. Cahir Castle – jeden z největších hradů v Irsku, původně pevnost umístěná na skalnatém ostrově řeky Suir. Samotný název Cahir znamená v překladu pevnost. Hrad pochází ze 13. století, ale byl často přestavován, takže současná podoba je z 18. - 19. století.Odjezd do Jameson Heritage centre v Midletonu k prohlídce palírny whisky s ochutnávkou, odjezd na ubytování do Corku, dle časových možností večerní prohlídka města. Návrat na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
4. den:
Po snídani přejezd na nejjihozápadnější bod Irska – mys Mizen Head s ojedinělou podívanou na skalnaté příkré útesy, o nějž se opírají vlny Atlantského oceánu. Často jsou odsud pozorováni volně žijící živočichové – delfíni, velryby a další. Zastávka v městečku Bantry ležícím ve východní části zálivu Bantry Bay naproti ostrovu Whiddy Island. Dominantou města je Bantry House vystavěný v roce 1700 a byl sídlem rodiny Whiteů. Zahrady přiléhající k zámku se skládají ze sedmi teras, majitelé při budování této rezidence čerpali inspiraci během svých cest po Evropě. Následně průjezd oblastí Národního parku Killarney, který bývá právem označován za „horský ráj západu“. Návštěvníky nadchne rozmanitým přírodním bohatstvím, především množstvím řek, vodopádů, rašelinišť, zelených dubových lesů a také malebných horských scenérií. Zdejším přírodním krásám vévodí tři nádherná jezera: Lough Leane, Muckross Lake a Upper Lake. Na jejich březích se nachází malebné zříceniny hradů a opatství. Návrat na ubytování do oblasti Killarney, fakultativně večeře, nocleh.
5. den:
Po snídani polodenní vyjížďka na poloostrov Iveragh, který je spíše známý pod označením Ring of Kerry. Také se mu přezdívá „Malé Finsko“, protože celá oblast je poseta menšími či většími jezery. Zde uvidíte vše, co je pro Irsko typické – místní krajina a přírodní scenérie jako z filmu či pohlednice, proto je tato oblast oblíbená malíři a spisovateli. Muckross House – zámek „mezi dvěma jezery“ navržený významným skotským architektem Williamem Burnem. V neotudorovském stylu byl zbudován pro Henryho Arthura Herberta a jeho ženu Mary. Rodina Herbertů v okolí své rezidence vytvořila nádhernou zahradu a také rozlehlý park. R. 1861 došlo k stavebním úpravám, které probíhaly v souvislosti s nadcházející návštěvou královny Viktorie. Přejezd na ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh.
6. den:
Po snídani odjezd k Bunratty – hradu, který vybudovali Vikingové ve 13. století na strategickém místě při ústí řeky Shannon, dnešní podoba je z 15. století z typickou středověkou citadelou a stěnami silnými tři metry. Hrad se nachází nedaleko malé vesničky Bunratty a součástí hradu je i skanzen, ve kterém je k vidění cca 30 typických irských venkovských domků. Přejezd k západnímu pobřeží na Mohérové útesy – přes 200 metrů vysoké útesy (nejvyšší v Evropě) s délkou kolem osmi kilometrů. Na nejvyšším místě stojí O´Brienova věž z roku 1835, ze které jsou krásné výhledy na Atlantik i vnitrozemí – za příznivého počasí lze spatřit Aranské ostrovy či Galwayský záliv. Návštěva „skalnaté země“ Burren, oblasti krasových plošin vypadajících jako „měsíční krajina“ se vzácnou irskou flórou. Vzhled krajiny vytvořil pohyb ledovce, proto je zde mnoho mohyl, hrobů, podzemních pevností a dolmenů – z nichž je nejznámější Poulnabrone z doby bronzové, říká se mu malý Stonehenge. Přejezd do nedalekého přístavního a významného hradního města Galway, založeného ve 13. století. Město leží na řece Corrib tekoucí z největšího irského jezera Lough Corrib. Galway je centrum západního Irska, jsou zde dvě univerzity, banka sídlící v budově Lynchova hradu. Prohlídka centra města s průvodcem, volno k nákupům a individuálním prohlídkám, ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
7. den:
Po snídani odjezd do Clonmacnoise, ležícího v meandru řeky Shannon se zbytky středověkého klášterního komplexu, který byl založen v roce 548 sv. Ciaránem, dnes jsou zde k vidění pozůstatky 20 metrů vysoké O´Rourkeovi věže z 10. století, zbytky kostelů. Tullamore – administrativní centrum hrabství Offaly, kde se nachází palírna Tullamore Dew, která patří mezi nejznámější producenty whisky na světě; ročně se na celém světě prodá více než dva miliony lahví. Přejezd do Dublinu, ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
8. den:
Po snídani Dublin – dokončení prohlídky města nebo individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.

• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax a příplatků Praha-Dublin-Praha • 7 noclehů s irskou snídaní v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím • autokarovou dopravu v místě • návštěva palírny whisky Jameson Distillerynávštěva pivovaru Guinnessvstup na útesy Moher Cliffs • služby průvodce • pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Ck ČEDOK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

To nejlepší z Irska s návštěvou Severního Irska

 

Dublin | Newgrange | Tara | Kildare | Kilbeggan | Clonmacnoise | Connemare | Kylemore | Burren | Poulnabrone | útesy Moher | poloostrov Kerry | Cork | Kilkenny | Carlow | Powerscourt | Dundalk | Belfast

 

5.7.-14.7.2019    37599 Kč

16.8.-25.8.2019   37599 Kč

13.9.-22.9.2019   37599 Kč

 

1. den:Odlet z Prahy do Dublinu. Transfer do hotelu, večeře, nocleh.
2. den:
Po snídani okružní prohlídka Dublinu s návštěvou katedrály sv. Patrika a návštěvnického centra pivovaru Guinness, dále pokračujeme projížďkou historickým údolím řeky Boyne, kde bude následovat (v případě časových možností) návštěva pověstných chodbových hrobek v oblasti Newgrange nebo hrobek Knowth. Dále možnost návštěvy vykopávek historického a kultovního místa ostrova od dob Troji až do 10. století, Tara. Návrat do Dublinu, večeře, nocleh.
3. den:
Po snídani odjezd do Kildare, návštěva Irského národního hřebčína a přilehlých japonských zahrad. Pokračování k návštěvě starobylé palírny whiskey Kilbeggan a keltského raně křesťanského kláštera Clonmacnoise na břehu řeky Shannon. Večeře a nocleh v hotelu v okolí Galway.
4. den:
Po snídani celodenní návštěva Connemare s nádhernými zátišími typické irské přírody. Pokračujeme do opatství Kylemore, benediktinského kláštera s nádhernou zahradou a zajímavými stavebními přírodními motivy. Návrat do Galway. Večeře, nocleh.
5. den:
Po snídani odjezd do drsné krasové krajiny Burren, jejíž pověstné menhiry pamatují dobu před 5000 lety. Zastávka u jednoho z nejvýznamnějších archeologických nálezů Irska, Poulnabrone, pohřební komory z doby 3800 př. n. l. Dále se zastavíme na romantickém pobřeží u světoznámých Moherských útesů, možnost krátké procházky krajinou útesů, které patří k největším v Irsku. Po průjezdu touto zajímavou krajinou pokračujeme trajektem přes řeku Shannon do místa ubytování v okolí Killarney. Večeře, nocleh.
6. den:
Po snídani celodenní okružní jízda poloostrovem Kerry s mnoha vyhlídkovými zastávkami na moře, útesy a jezera, návštěva krajinného parku u zámku Muckross House. Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
7. den:
Po snídani odjezd do Corku, prohlídka města. Přejezd ke hradu Cashel, odjezd do Kilkenny, města se zachovalým středověkým půdorysem, a dle časových možností návštěva zámku. Odjezd do místa ubytování v okolí Carlow, večeře a nocleh.
8. den:
Po snídani odjezd a prohlídka Powerscourt, nejkrásnějších zahrad v Irsku. Pokračujeme k návštěvě bývalého cisterciáckého opatství Mellifont Abbey, jehož zdi sloužívaly jako místo odporu posledního z velkých irských náčelníků Hughu O’Neilovi, stejně tak jako hlavní stan Vilému Oranžskému v době bitvy na řece Boyne. Pokračujeme k návštěvě Monasterboice, dvou z nejkrásnějších vysokých křížů, pocházejících z 10. století, stejně jako nejvyšší válcová věž v Irsku. V podvečerních hodinách dojedeme do Belfastu, v případě dobrých časových možností společná prohlídka centra města, během níž můžete vidět např. monumentální katedrálu sv. Anny, Prince Albert Memorial, klasicistní radnici i St. Malachy´s Church, nejkrásnější viktoriánskou stavbou města. Za povšimnutí stojí také monumentální Grand Opera House a zajímavá bude i návštěva Queens University, sídla parlamentu Stormont či ulice Falls s nástěnnými malbami. Ubytování, večeře, nocleh.
9. den:
Po snídani pojedeme přes městečko Larne na stejnojmenném jezeře, které kdysi sloužívalo jako základna pirátů, dále uvidíme nádherné scenérie severovýchodního pobřeží, od nějž odbočuje devět Antrimských roklí k divoké krajině vnitrozemí. Pojedeme kolem Ballygaley Head a vesničky Cushendall. Cesta nás dále povede přes Ballycastle, kde je na nábřeží památník, připomínající Marconiho první rádiovou depeši. Kolem zříceniny Dunseverick Castle dojedeme k významnému přírodnímu útvaru Giant’s Causeway, až pochmurnou úctu vzbuzující řadu čedičových sloupů, tvořících pravý obří chodník. Chmury pak můžeme rozpustit při návštěvě blízké Old Bushmills Distillery, pálící již od roku 1608 jednu z pověstných značek zdejší whiskey. Nejpůsobivějším místem tohoto pobřeží je však impozantní Dunluce Castle ze 16. století, původní sídlo klanu Mac Donnell, který odtud vládl celému severovýchodnímu Ulstru. Před návratem zpět do místa ubytování možnost dokončit individuální prohlídku Belfastu (dle časových možností), večeře, nocleh.
10. den:
Po snídani odjezd do Dublinu a odlet zpět do ČR.

• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků Praha - Dublin - Praha • 9 noclehů s polopenzí v hotelu **/*** s polopenzí • autokarovou dopravu dle programu • služby průvodce • vstup na útesy Moher Cliffsvstup do pivovaru Guinness, katedrály sv. Patrika a trajekt přes řeku Shannon • zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

 

Informace: Fakultativní služby: • příplatek za jednolůžkový pokoj 9.990,- Kč Informace: Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 30. Změna programu vyhrazena. Cena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů (doporučujeme EUR i GBP) • přepravu MHD

Ck ČEDOK

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

8.6.2019 15.6.2019 31019 Kčobjednat
20.7.2019 27.7.2019 31019 Kčobjednat
5.7.2019 14.7.2019 37599 Kčobjednat
16.8.2019 25.8.2019 37599 Kčobjednat
13.9.2019 22.9.2019 37599 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel