Čína - Perly říše středu
 
Způsob dopravy:
 • poznáte letní sídlo čínských císařů
 • ocitnete se ve svého času největším hlavním městě na světě
 • uvidíte nejzachovalejší a nejrozsáhlejší kolekci hliněných soch
 • zájezd pod vedením zkušených průvodců

Itinerář zájezdu

 • 1.den ODLET Z PRAHY
  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
 • 2.den PŘÍLET DO PEKINGU
  Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
 • 3.den ZAKÁZANÉ MĚSTO, PEJ-CHAJ PARK, TCHIEN-AN-MEN
  Snídaně. Dopoledne prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císař ském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo ne přístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne procházka Pej-chaj parkem s pro hlíd kou pagody, postavené na ostrově uprostřed laguny. Následuje prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.
 • 4.den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING
  Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 21.000 km. Tato zeď, sloužící původně k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka jedné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
 • 5.den LETNÍ PALÁC, WANG FU TING ROAD
  Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařovny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne procházka po Wang-Fu-Ting Road, nejrušnější třídě moderního cen tra Pekingu s obchodními domy.
 • 6.den CHRÁM NEBES A LAMAISTICKÝ CHRÁM
  Snídaně. Dopoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dy nastie Ming a Čching pořádali modli teb ní obřady a rituály. Dále prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou smě si ci chánských, mongolských a tibet ských prvků.
 • 7.den PEKING - XI´AN
  Snídaně. Volné dopoledne. Transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem do Xi’anu, hlavního města provincie Šan-si. Toto město s bohatou historií bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bývalo největším městem. Ve svých cestopisech se o Xi’anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím bodu Hedvábné cesty pro obchodníky. Ubytování, nocleh.
 • 8.den TERAKOTOVÁ ARMÁDA A VESNICE BANPO
  Po snídani výlet k jedné z největších turistických atrakcí celé Číny – Terakotové armádě – hliněné armádě císaře Čchin Š’chuang-tiho, významné osobnosti v čínských dějinách. Tento císař sjednotil Čínu v jednu silnou významnou říši. Hliněná armáda byla zcela náhodou objevena v roce 1974 míst ními rolníky. Více než 6.000 ozbroje ných bojovníků v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku. Celá armáda byla součástí posmrtné výbavy zemřelého panovníka. Oběd. Odpoledne prohlídka vesnice Banpo – sídliště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
 • 9.den XI´AN
  Po snídani následuje prohlídka města – navštívíte areál Velké pagody divoké husy ze 4. století, prohlédnete si městské opevnění z raného období dynastie Ming a místní muzeum. V pozdním odpoledni transfer na nádraží a odjezd lůžkovým vlakem do Šanghaje.
 • 10.den ŠANGHAJ
  Příjezd do Šanghaje v ranních hodinách. Tato rychle se rozvíjející metropole východní Číny s více než 18 milióny obyvatel upoutá své návštěvníky moderní výstavbou. Transfer na hotel. Procházka po rušné třídě Nanjing s přilehlým nábřežím Bund. Projížďka po řece Huangpu. Večeře. Nocleh.
 • 11.den ŠANGHAJ
  Snídaně. Celodenní prohlídka města. Prohlédnete si chrám jadeitového Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy. Oběd. Odpoledne se projdete zahradami Yuyuan, jež byly postaveny již v 16. století a jsou centrem odpo činkupro místní obyvatele. Večeře, volný program na prohlídku centra města.
 • 12.den ŠANGHAJ
  Snídaně. Volný den s možností fakultativní návštěvy „čínských Benátek" – města Su-čou. Město je známé svými umělými vodními kanály a zahradami. V roce 1997 byly zdejší klasické zahrady zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
 • 13.den ODLET DO PRAHY
  Přílet do Prahy.

Termíny a ceny

TermínStavPočet dníOsoby Cena 
 
12. 04. - 24. 04. 2024 volno 13 dní / 10 nocí 1 first moment  55 790,- 
 
26. 04. - 08. 05. 2024 volno 13 dní / 10 nocí 1 first moment  55 790,-
 
10. 05. - 22. 05. 2024 volno 13 dní / 10 nocí 1 first moment  55 790,-
 
28. 06. - 10. 07. 2024 volno 13 dní / 10 nocí 1 first moment  55 790,-
 
26. 07. - 07. 08. 2024 volno 13 dní / 10 nocí 1 first moment  55 790,-
 

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Peking a Šanghaj – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • transfery letiště – hotel – letiště
 • 9x nocleh se snídaní v hotelu 3* - 4*
 • 1x nocleh v lůžkovém vlaku
 • program včetně veškerých transferů a vstupů
 • 8x oběd a 8x večeře v tradiční čínské restauraci
 • českého průvodce během okruhu

Cena nezahrnuje:

 • vstupní vízum - poplatek 3.500,- Kč.  Nutný on-line formulář a osobní návštěva vízového centra za účelem sejmutí otisků prstů. Vyřízení trvá 1 týden.
 • fakultativní výlety
 • ck eso


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

12.4.2024 7.8.2024 55790 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel