Zámky Ludvíka II. Bavorského  a majestátní ALPY
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Tajuplná postava krále Ludvíka II. Bavorského stále přitahuje návštěvníky z celého světa. Navštívíme jeho pohádkové zámky v krásném prostředí Bavorských Alp. Zámky jsou důkazem jeho génia, ale i vnitřní nerovnováhy a chaosu. 

Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein - Orlí Hnízdo - Berchtesgaden 

 

 

 

Program zájezdu

 

1. den zájezdu 
V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR.

2. den zájezdu 
Ráno prohlídky zámků: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, dále zámek Ludvíka II. NEUSCHWANSTEIN, připomínající středověký rytířský hrad s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht. Nezapomenutelnou kulisu oblasti dotváří zámek HOHENSCHWANGAU na protilehlé straně údolí. Večer ubytování v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 

3. den zájezdu
Ráno sedlo FERNPASS, nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179. Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je zapsán v Guinessově knize rekordů. Dopoledne výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - rakousko-německá vyhlídková plošina skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taur, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH-PARTENKIRCHEN, dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM. Návrat na ubytování. 

4. den zájezdu 
Bavorské městečko MITTENWALD, centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK, hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firmě Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 

5. den zájezdu
Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP. Speciálním buse, následně pak výtahem v hoře dojedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé „ORLÍ HNÍZDO“ – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů. 


Cena zahrnuje

 

 • dopravu lux. klim. busem
 • 3x ubytování v horském hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a balkonem
 • 3x snídani formou bufetu
 • využití hotelového wellness a bazénu
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné 
 • lanovky
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

 • 1lůžk.pokoj 1700 Kč
 • 3x večeře – výběr ze 3 menu o 3 chodech vč. salátového bufetu 1000 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč 

 

Nástupní místa

24.07. - 28.07. Odjezd D + Ostrava (+500)

Odjezd D

Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim (Holice), Pardubice, Hradec Králové, Praha, Olomouc (+ 250), Brno, Benešov, Tábor, České Budějovice

 

 

Ubytování

 

 • horský hotel *** s vyhlídkou na Zugspitze nabízí 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, balkonem, Sat-TV, WiFi zdarma, minibarem. Hostům je k dispozici vnitřní bazén, sauna a solárium. 

 

Orientační ceny vstupného

Zámek Linderhof 8,50 € 
Zámek Neuschwanstein 12 € 
Zámek Herrenchiemsee 8 € 
Zámek Hohenschwangau 12 € 
Kombinace na 3 zámky Linderhof+ Neuschwanstein+ Herrenchiemsee 24 € 
Soutěska Partnachklamm 3,50€ 
Lanovka na Zugspitze 36 € 
Loď na Herrenchiemsee 7,40 € 
Orlí hnízdo, Kehlsteinhaus 16,00 € 
Solný důl – Berchtesgaden 14,50 € (pro skupinu od 20 osob) 
Likérka Enzian www.enzian-grassl.de (možnost nákupu) zdarma 

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 130 €

 

 

CK REDOK  IČO25258281


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

24.7.2019 28.7.2019 6339 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel