Salzburg a Hitlerovo Orlí hnízdo
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Během zájezdu navštívíme Salzburg, Mozartův rodný dům, zahrady zámku Mirabel, pevnost nad městěm Hohensalzburg, Hiteloru čajovnu zvanou Hitlerovo orlí hnízdo, jezero Königssee.

program:         
1. den
Odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do krásného podalpského SALZBURKU, prohlídka historického jádra - rušné náměstí DOMPLATZ s velkolepou katedrálou, Mozartův rodný dum, náměstí REZIDENPLATZ, zahrady zámku MIRABEL. dále následuje prohlídka pevnosti nad městem HOHENSALZBUR. v podvečerních hodinách přejezd na ubytování.
2. den
Po snídani přejezd do jednoho z nejkrásnějších koutů Evropy- německého Národního parku Berchtesgaden. Z Obersalzbergu se vydáme unikátní vyhlídkovou cestou a následně pak původním výtahem na vrcholek hory Kehlstein, kde se tyčí Hitlerova čajovna zvaná Hitlerovo orlí hnízdo. po prohlídce a případném občerstvení sjedeme zpět do Obersalzbergu, odkud přejedeme k jezeru Königssee, které je nejvýše položeným jezerem v Německu. Zájemci mohou absolovovat projíž´dku loďkou ke kostelíku sv. Bartoloměje. Příjezd do ČR v pozdních večer.hodinách
cena 2990 kč 

cena FIRST MINUTE do 31.5.2020   2890 Kč


cena zahrnuje: dopravu klimatiz.autobusem, 1x ubytování v penzionu se snídaní ( 2 lůžk.pokoje ),služby průvodce
cena nezahrnuje: komplex.cest.poj ( 68 Kč ), příplatek za 1/1 l pokoj (350 kč ), výstup ekobusem na Hitlerovo orlí hnízdo cca 15,60 EUR, vstupy do jednotlivých objeků cca 40 EUR
nást. místa: Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 CK: CK FTL IČo 46345850

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Salzburg a Hitlerovo Orlí hnízdo

 

 

Program: 

 

1. den:   odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do OBERSALZBERGU, místo zbytků Hitlerova sídla, možnost návštěvy podzemní pevnosti, dále se pokračuje místním autobusem až do KEHLSTEINU (Hitlerovo „Orlí hnízdo“) s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a na Salzburg. V odpoledních hodinách výlet k romantickému jezeru KÖNUGSEE pod monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci mohou absolvovat projížďku loďkou ke kostelu sv. Bartoloměje. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování.  

2. den:   snídaně, poté odjezd do Salzburgu – hlavní město spolkové země, rodiště W.A. Mozarta (možnost návštěvy jeho rodného domu), město s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm, starobylý kostel sv. Petra a kostel sv. Františka), pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na druhém břehu řeky Salzach. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách 

Cena  2990 Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem (video, klimatizace, WC), ubytování v penzionu, 1x snídaně, služby průvodce, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.  

Cena nezahrnuje:komplexní cestovní pojištění vč. storna 30,Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj + 800,- Kč, vstupy do navštívených objektů  

Nástupní místa: Hranice, Lipník n. Bečvou, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno  

Za příplatek 100,- Kč/os./oba směry: Opava, Ostrava, Havířov, F-M, Příbor, Nový Jičín

CK BONTON

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel