OSTROV RUJÁNA – K BŘEHŮM BALTSKÉHO MOŘE
 
Způsob dopravy: ikona_autobus
 
 
ZÁMEK BOITZENBURG – PUTBUS – SELLIN – SASSNITZ – JASMUND – MYS ARKONA – USEDOM – AHLBECK – SWINOUJSCIE – FORT ANIOLA -
SCHAPRODE – HIDDENSEE – GINGST – RÜGEN PARK –STRALSUND – GREIFSWALD - STARGRAD
.
 
Program zájezdu:
1. den – ZÁMEK BOITZENBURG - STRALSUND
v časných ranních hodinách odjezd přes Brno a Prahu směr Berlín, odpoledne zastávka u impozantního renesančního zámku Boitzenburg, jehož park navrhl slavný pruský zahradní architekt Peter Lenné, autor parku Sanssouci (UNESCO), večer ubytování v oblasti Stralsundu
2. den – RUJÁNA – PUTBUS – SELLIN – SASSNITZ – JASMUND – MYS ARKONA
snídaně, přejezd na největší německý ostrov Rujána a pokračování do městečka Putbus. Odtud cesta úzkorozchodnou parní železnicí Rasender Roland (nejstarší v zemi) do Sellinu a autobusem dále k prohlídce města Sassnitz, baltského letoviska vyhlášeného lázeňskou architekturou, v přístavu kotví vyřazená britská ponorka HMS Otus, sloužící jako námořní muzeum. Pokračování do národního parku Jasmund ke křídovým útesům Königsstuhl, odkud se z výšky 118 metrů nabízí nádherný výhled na otevřené Baltské moře. Na závěr návštěva mysu Arkona, posvátného místa slovanského kmene Ránů. Dodnes se tu zachovaly zbytky hradiště, stojí tu socha slovanského boha Svantovíta, dva majáky a také muzeum vojenských bunkrů z druhé světové války a z období NDR, večer návrat na nocleh
3. den – USEDOM – AHLBECK – SWINOUJSCIE – FORT ANIOLA
snídaně, dopoledne cesta ke Štětínskému zálivu na ostrov Usedám - prohlídka stejnojmenného města /gotická městská brána Anklamer Tor, farní kostel Panny Marie s hrobem pomořanského vévody Ratibora I. nebo zámecký vrch s památníkem christianizace/, odpoledne návštěva lázní Ahlbeck - nejvýchodnější ze tří takzvaných Císařských lázeňských měst na ostrově, které navštívila celá řada evropských monarchů - na promenádní třídě Dünenstraße najdete klasicistní lázeňské vily a 280 metrů dlouhé molo, možnost zůstat na pláži nebo pokračovat do polského Świnoujście, kde se nachází například nejvyšší maják na Baltu, nebo pevnost Fort Anioła, postavená jako zmenšenina římského Andělského hradu, případně jantarový „lom“, kde se návštěvníci baví hledáním tohoto pro region typického nerostu, večer návrat na ubytování, nocleh
4. den – SCHAPRODE – HIDDENSEE – GINGST – RÜGEN PARK
snídaně, transfer do Schaprode a odtud přejezd trajektem na ostrov Hiddensee, pyšnící se nejslunečnějším počasím v Německu - na ostrově nejsou silnice ani auta, zato se zde můžete kochat unikátními přírodními sceneriemi, sněhobílými písečnými plážemi připomínajícími Karibik, příkrými skálami, prosvětlenými bukovými háji, rozkvetlými vřesovišti nebo bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století. Poté v Gingstu návštěva zábavního parku Rügen Park se stovkou zmenšenin světově proslulých staveb (Socha svobody, Šikmá věž, chrám Vasila Blaženého a další), návrat na nocleh
5. den – STRALSUND – GREIFSWALD - STARGRAD – VEČER ODJEZD DO ČR
snídaně, dopoledne prohlídka města Stralsund, jednoho z prvních členů hanzy /historické centrum se díky své architektuře dostalo na seznam UNESCO - městské hradby s domky jejich strážců, náměstí Alter Markt s gotickou radnicí, bazilika sv. Mikuláše, hrázděné domy u kláštera sv. Jakuba; unikátem je místní Oceanárium/, odpoledne zastávka v hanzovním městě Greifswald – perla Předního Pomořanska - centru dominuje trh s radnicí ze 14. století, domy se stupňovitými gotickými štíty nebo 300 let stará nemocnice St. Spiritus, k večeru zastávka u hradu Stargard, založeného ve 12. století /sídla pomořanských vévodů a místo čarodějnických procesů v 18. století/, večer odjezd do ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
Příjezd do Brna a nástupních míst v časných ranních hodinách
 
Cena zájezdu: 7 490 Kč
 
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem s WC, 4x ubytování v hotelu /dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením/, 4x snídaně, průvodce
 
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní lístek Hiddensee /cca16 €/, Rügen Park /cca 10 €/
Příplatky: komplexní pojištění 180 Kč
Svoz z nástupních míst: Ostrava, Frýdek –Místek, Nový Jičín 400 Kč
Zlín – Kroměříž – Hranice 350 Kč
ck rialto
 
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel