Toskánsko a ostrov Elba
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

V Tyrhénském moři se mezi Korsikou a Itálií jako náhrdelník táhne řetěz ostrovů. Vydejte se s námi na zájezd za poznáním těchto ostrovů. Ubytování budeme u moře na jižním pobřeží Elby a odtud budeme odplouvat za poznáním ostrova Giglio, Capraia nebo Pianosa. Součástí našeho pobytu na Elbě bude i poznání samotného ostrova. Pobyt u moře a výlety, to je dovolená na Elbě 2022.
Vypráví se legenda, že ostrovy jsou pozůstatkem roztříštěné perly, z níž se v moři zrodila bohyně Venuše. Na Elbě budeme stopovat francouzského císaře Napoleona, při plavbě na ostrov Pianosa se přiblížíme k místu, kde Alexandr Dumas ukryl poklad pro svého hrdinu Edmonda Dantese. My zde objevíme skvělé koupání nebo pevnost. Přírodní krásy vulkanického ostrova Capraia oceníte, až vystoupíte na jeho břehy. Skalisko ostrova Giglio k sobě před několika lety přitáhlo kolosální výletní loď Costa Concordia. Dnes už vábí jen svým půvabem, který je mixem opevněného středověkého městečka, dalekých výhledů z ostrovního hřebene, pláže s průzračným mořem a příkrých svahů. V rámci nabídek českých cestovních kanceláří je naše nabídka mimořádná. Vydejte se s námi najít perly z Venušina náhrdelníku.


Piombino - ostrov Elba - Portoferraio - Capoliveri - Marciana Alta - Monte Capanno - ostrov Giglio - Porto Azzurro - Porto - Castello - ostrov Pianosa - Marina del Campo - Porto Vecchio - ostro Capraia - Marciana Marina 
 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odpoledne odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do toskánského přístavu PIOMBINO. Nalodění na trajekt. Plavba na ELBU, třetí největší italský ostrov. Ubytování v hotelu, odpoledne volno, pobyt u moře.

3. den zájezdu
Seznámení se s ostrovem: Prohlídka ostrovní metropole PORTOFERRAIO s renesančními pevnostmi a barevnými domy kolem jachetního přístavu. Návštěva rezidence Villa dei Mullini, jež byla v letech 1814 až 1815 sídlem Napoleona Bonaparta. Návštěva malebného historického města CAPOLIVERI, které se vypíná na kopci na jihovýchodě ostrova.

4. den zájezdu
Elbou po stopách Napoleona: Dopoledne návštěva rezidence Villa San Martino, která byla venkovským sídlem internovaného císaře. Poté vyhlídková jízda podél severního pobřeží ostrova. Návštěva horského městečka MARCIANA ALTA, které byla ve středověku metropolí ostrova. Obec nabízí skvělé výhledy, rozkvetlé hortenzie a několik kostelů. Z Marciany podnikneme pěší výlet k poutnímu místu Madonna del Monte a k balvanům zoomorfních tvarů. Možnost výjezdu lanovkou na 1018 m vysoký štít MONTE CAPANNO, nejvyšší horu celého Toskánského souostroví. Vyhlídky na vrcholku umožňují panoramatický rozhled po celém ostrově a za dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Korsiku a na siluety dalších ostrovů Toskánského archipelagu.

5. den zájezdu
Pobyt u moře nebo celodenní lodní výlet na ostrov GIGLIO (cca 37 €): Poplujeme z městečka PORTO AZZURRO na jihovýchodním pobřeží Elby. Na druhém největším ostrově archipelagu si v přístavu PORTO ukážeme místo, kde roku 2012 ztroskotala zaoceánská výletní loď Costa Concordia. Možnost výjezdu do středověkého městečka CASTELLO, které se vypíná na jednom z nejvyšších hřebenů ostrova. Na závěr programu koupání na vyhlášené ostrovní pláži Cannelle.

6. den zájezdu
Pobyt u moře nebo celodenní lodní výlet na ostrov PIANOSA (cca 42 €): Poplujeme z letoviska MARINA DEL CAMPO na jihu Elby. Na Pianose si ukážeme pevnost Teglia, kterou nechal vystavět Napoleon. Ostrovní budovy dlouhá léta sloužily jako vězení. Prohlédneme si malebný přístav PORTO VECCHIO a relaxovat budeme na bílé písečné pláži Cala Giovanna.

7. den zájezdu
Celodenní lodní výlet na ostrov CAPRAIA (cca 37 €): Poplujeme z letoviska MARCIANA MARINA na severozápadě Elby. Na Capraiai si ukážeme hrad San Giorgio, přístavní městečko PORTO a můžeme se vydat na procházku po útesech vulkanického ostrova s výhledy na modrou barvu okolního moře, nebo pobyt u moře.

8. den zájezdu
Pobyt u moře, individuální volno. Večer odjezd do ČR.

9. den zájezdu
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt na ostrov Elba,
 • výlety na Elbě,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x polopenzi,
 • průvodce CK.

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobyt. taxu,
 • lodní a fakultativní výlety dle vašeho výběru a
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 360 Kč

Nástupní místa

18.06. - 26.06. Odjezd A + Ostrava (+ 500 Kč)
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

18.6.2022 26.6.2022 16183 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel