Toskánsko a ostrov Elba
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

BOLOGNA – LUCCA – PISA – VOLTERRA – SIENA – ostrov ELBA – FLORENCIE

 

 

 

PROGRAM

 

1.den – ODJEZD Z ČR - BOLOGNA

odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, odpoledne zastávka v Bologni - hlavním městě provincie Emilia-Romagna /sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě/, pěší prohlídka, k večeru přejezd na ubytování v Toskánsku, nocleh
2. den – LUCCA - PISA 
snídaně, dopoledne prohlídka starobylého města Lucca obehnaného hradbami s hlavním náměstím, tržiště na místě starého římského divadla, rodný dům Giacoma Pucciniho, odpoledne přejezd k návštěvě Pisy - prohlídka historického centra města na břehu řeky Arno, unikátní komplex staveb - Dóm, Šikmá věž a Baptisterium, večer návrat na ubytování, nocleh
3. den – SAN GIMIGNANO - SIENA 
snídaně, dopoledne návštěva malebného městečka San Gimignano, které je jedním z nejatraktivnějších míst Toskánska, pěší prohlídka náměstí s fontánou a rodovými věžemi, odpoledne přejezd do města Siena - prohlídka architektonického komplexu centra, tvořeného kostely a paláci. Ubytování v oblasti Piombina a Voltery.
4. den – OSTROV ELBA - VOLTERRA 
snídaně, odjezd do přístavu Piombino, plavba lodí na ostrov Elba do hlavního města Portoferraio, prohlídka dominant města – radnice, kostel Miseriocordia, kde se každý rok 5. května koná zádušní mše za Napoleona, Villa di Molini, bývalá Napoleonova rezidence, odpoledne návrat lodí do Piombina, přejezd do hostorického města Volterra známého zpracováním alabastru, pěší prohlídka historické části tvořené středověkými paláci a impozantní radnicí, městská brána Arco Etrusco, večer návrat na nocleh
5. den – FLORENCIE  
snídaně, přejezd k celodenní prohlídce hlavního města Toskánska – Florencie, s unikátními památkami - Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi s mnoha slavnými sochami, Piazza del Duomo s katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, individuální volno k návštěvě muzeí a památek, večer odjezd do Rakouska a ČR
6. den – PŘÍJEZD DO ČR
dopoledne příjezd do nástupních míst 

ITA 9-0105 30.4.-5.5.2019 8 790  
ITA 9-0506 20.8.-25.8.2019 8 790  
ITA 9-2509 24.9.-29.9.2019 8 790  

 

komplexní pojištění 180
3 x večeře 900

  

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu se snídaní, plavbu lodí na ostrov Elbu, průvodce

 

Cena nezahrnuje: vstupné, místní dopravu, pobytové taxy

 

 

 

Fakultativní příplatky:       komplexní pojištění        180 Kč
                                            jednolůžkový pokoj      2 240 Kč

 

                                         

 

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

 

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                  400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                     350 Kč

 

CK RIALTO IČO 11558041

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel