KORSIKA - SARDÍNIE- DVĚ OSTROVNÍ PERLY STŘEDOMOŘÍ
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

12 denní pobytově-poznávací zájezd za krásami „Napoleonova” ostrova Korsiky, která patří v posledních letech k jedněm z nejvyhledávanějších turistických cílů Francie a italského „smaragdového“ ostrova Sardinie. Oba ostrovy ve Středozemním moři jsou známy svými překrásnými plážemi, čistou mořskou vodou a divokou jižní přírodou.

 

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie.

 

2. den

Dopoledne cesta Itálií do CREMONY (město, které proslulo výrobou houslí, kde k místním rodákům patří i věhlasný houslař Antonio Stradivari. Prohlídka centra - radnice, katedrála Nanebevzetí Panny Marie - Duomo, zvonice Torrazzo - jedna z nejvyšších v Evropě a s jedním z největších orlojů). Pokračování cesty do Savony, večer nalodění a odplutí z Itálie, noční plavba na Korsiku.

 

3. den

Připlutí do BASTIE (nejdůležitější přístav ostrova a druhé největší město Korsiky. Prohlídka historického centra Terra Nova s mohutnou citadelou, starý přístav Vieux Port, s dominantou kostela Saint Jean Baptiste, citadela s guvernérským palácem), CORTE (město v srdci ostrova, místo první korsické university, pozůstatky opevnění a pevnosti s vyhlídkovou plošinou). Pokračování přes sedlo Vizzavona s výhledem na vrchol hory Monte d´Oro. Ubytování. Nocleh.

 

4. den

Snídaně, odjezd do hlavního města Korsiky AJACCIO (prohlídka města s přístavem a promenádou, rodný dům Napoleona, knihovna a galerie kardinála Fesche, Napoleonova strýce), odpoledne cesta k mysu PARATA (dnes rezervace s typickou květenou a janovská strážní věž s vyhlídkou na Krvavé ostrovy). Nocleh.

 

5. den

Snídaně, celodenní okruh přes Sagone a průsmyk COL SEVI do nejznámějšího kaňonu a soutěsky Korsiky SPELUNCA s úchvatnými výhledy, PORTO (bývalá rybářská vesnice, možnost návštěvy janovské věže), CALANCHE (UNESCO, cca hodinová turistická vycházka mezi úchvatnými skalními věžemi). Cestou zpět zastávka v řeckém městě na Korsice CARGESE (řecká enkláva na Korsice návštěva katolického a pravoslavného kostela). Nocleh.

 

6. den

Snídaně, vyjížďka do archeologického parku FILITOSA s prehistorickým sídlištěm, spoustou menhirů a megalitických staveb, odpoledne pobyt na pláži. Nocleh.

 

7. den

Snídaně, cesta přes nejkorsičtější město SARTENE (město s úzkými uličkami a opevněnými domy ve starém centru, které má divokou minulost poznamenanou vendetou) dál na nejjižnější místo Korsiky MYS PETRUSATO a do BONIFACIA (úchvatné město vybudované na 50 m vysokých útesech, prohlídka a projížďka kolem útesů). Odpoledne odjezd lodí na SARDINII do přístavu St. Teresa Gallura. Nocleh.

 

8. den

Snídaně, odjezd do druhého největšího města Sardinie SASSARI (dóm San Nicola, katedrála p. Marie, Pizza d´Italia), MYS FALCONE a STINTINO (přímořské středisko nad neuvěřitelně zbarveným mořem a božskými plážemi), CASTELSARDO (město s hradem na skále nad mořem). Nocleh.

 

9. den

Snídaně, odjezd do přístavního městečka ST. TERESA GALLURA (výhledy na korsické bílé útesy mysu Petrusato), PALAU a lodí na souostroví ST. MADDALENA (prohlídka městečka a okružní jízda La Panoramatika kolem ostrova s výhledy na Garibaldiho ostrov Caprera a pláže karibského typu - možnost koupání). Nocleh.

 

10. den

Snídaně , odjezd na útes CAPO CACIA odkud je možné navštívit přírodní div NEPTUNOVU JESKYNI přístupnou jen z moře nebo po 647 schodech. (Tato unikátní krápníková jeskyně patří mezi nejkrásnější objekty tohoto typu). Přejezd do ALGHERA (opevněné město s katalánskou minulostí, gotická katedrála di Santa Maria). Cestou zpět zastávka u baziliky S. TRINITA DI SACCARGIA (pozůstatky kláštera s kostelíkem z černého čediče a bílého vápence, vystavěného pisánskými staviteli). Nocleh.

 

11. den

Snídaně , dopoledne odjezd z ubytování po pobřeží COSTA SMERALDA se zastávkami v letoviscích s originální architekturou BAI SARDINIA a PORTO CERVO do přístavu Olbia. Večer odjezd lodí do Itálie.

 

12. den

Ráno příjezd do přístavu LIVORNO, cesta přes Itálii a Rakousko zpět do ČR. Příjezd do nástupních míst v nočních až časných ranních hodinách následujícího dne.

 

Ubytování a strava

Ubytování v hotelech střední kategorie (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů jsou snídaně. Ubytování na lodi cestou tam a zpět ve 4 lůžkových kajutách.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 10x nocleh (4x na Korsice, 4x na Sardinii, 2x v kajutách), 3x trajekt na Korsiku, Sardinii a Itálii, průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné, lodní výlety, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

cca 80,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov pod R., Val. Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

CK VSACANZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

31.5.2024 11.6.2024 22380 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel