Italská klenotnice
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

URBINO – SAN MARINO – RIMINI – BOLOGNA – FERRARA

 

PROGRAM :

1.den – ODJEZD Z ČR

odjezd v časných ranních hodinách přes Rakousko do Itálie, odpoledne prohlídka románského opatství POMPOSA, ubytování v hotelu v přímořském letovisku, večeře, nocleh
2. den – URBINO – SAN MARINO - RIMINI 
snídaně, dopoledne prohlídka rodného města Raffaella Santiho Urbino s vévodským palácem (prototyp renesanční rezidence) a obrazárnou (UNESCO), odpoledne přejezd do San Marina – prohlídka jedné z nejmenších republik, k večeru přejezd do přímořského střediska Rimini – prohlídka středověkého jádra města (Tempio Malatestiano, románské vládní paláce, hrad Malatestů), večer návrat do hotelu, večeře, nocleh 
3. den – RAVENNA - BOLOGNA 
snídaně, dopoledne návštěva Ravenny proslavené mozaikami - chrám Sant´Apollinare in Classe, bazilika San Vitale, mauzoleum Gally Placidie... odpoledne přejezd k návštěvě starobylého města Bologna s nejstarší evropskou univerzitou, největším farním kostelem světa, hrobem sv. Dominika, sochařskými díly Michelangela a také města proslulého gastronomií, večer návrat do hotelu, večeře, nocleh
4. den – COMACCHIO - FERRARA 
snídaně, dopoledne prohlídka bizarního městečka Comacchio /působí jako zmenšenina Benátek/, které je známé nakládanými úhoři, pro zájemce možnost návštěvy místního muzea s nálezem starořímské lodě objevené archeology, odpoledne přejezd do Ferrary – pěší prohlídka historického centra města s gotickou čtvrtí, renesanční palácovou čtvrtí, katedrálou, hradem rodu Este, renesanční letohrádky…volno k procházkám, nocleh
5. den – PŘÍJEZD DO ČR
po snídani odjezd z Itálie do Rakouska a ČR, příjezd ve večerních hodinách.
 

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
ITA 9-1605 16.5.-20.5.2018 6 990  
ITA 9-1209 12.9.-16.9.2018 6 990  
2 x večeře 600
komplexní pojištění 120

 

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování se snídaní, 3 x večeře, služby průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné, místní pobytovou taxu

Fakultativní příplatky :
  komplexní pojištění      150 Kč

                                        jednolůžkový pokoj    2 100 Kč

 

 

Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                  400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                     350 Kč

Ck RIALTO IČO 11558041
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel