Nejkrásnější místa Apulie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd do jižní Itálie na samý „podpatek“ italské boty, malebná historická městečka i jedinečné pláže s bílým pískem a průzračnou bleděmodrou vodou, „Karibik Středomoří“.
Otranto – Ostuni - Alberobello – Locorotondo – Capo Santa Maria di Léuca – Gallipoli – Matera – Lecce – Torre del Orso – Castel del Monte

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.

2. den zájezdu
Příjezd na jih Itálie do oblasti Apulie, která bývá označována jako „Karibik středomoří“ pro nádherné moře a bílé pláže. OTRANTO, malebné městečko, kde středověké centrum s úzkými pitoreskními uličkami obepínají mohutné hradby. Prohlídka a koupání, odpočinek na pláži. Zastávka u bauxitového jezírka, jehož okolí hýří hnědočervenými barvami. K večeru odjezd na hotel.

3. den zájezdu
Výlet za krásami Apulie. Návštěva malebného bílého městečka OSTUNI, které ční na vrcholku s výhledem do okolní krajiny, historické centrum s labyrintem uliček a romantických zákoutí, katedrálou v pozdně gotickém slohu, Biskupským palácem. Přejezd do vyhlášené oblasti „TRULLI“ - bílé domky s kamennou střechou a kruhovým půdorysem. ALBEROBELLO, romantické městečko jehož název znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. Prohlídka městečka LOCOROTONDO, které patří k nejzajímavějším na jihu Itálie.

4. den zájezdu
Výlet na tzv. „podpatek boty“ Itálie, SALENTINSKÝ POLOOSTROV. Vyhlídková cesta na nejjižnější mys CAPO SANTA MARIA DI LÉUCA. Návštěva GALLIPOLI, středověké centrum na ostrově v Jónském moři, anjouovský hrad, rybí trh, katedrála. Odpoledne koupání na pláži BAIA VERDE.

5. den zájezdu
Přejezd do vnitrozemské provincie BASILICATA. Návštěva pozoruhodného města MATERA ležícího v zajímavé přírodní oblasti, kde strže od sebe oddělují jednotlivé kopce. Prohlídka části SASSI, kostely a obydlí vytesané do skály.

6. den zájezdu
Město LECCE s jedinečnou barokní architekturou a množstvím zajímavých kostelů, Piazza del Duomo, katedrála bazilika Santa Croce aj. Návštěva pobřeží, bělostné skály čnící nad bleděmodrou vodou v místě Roca Vecchia a TORRE DELL ORSO. Koupání.

7. den zájezdu
Ráno odjezd, cestou návštěva CASTEL DEL MONTE, jedna z nejzáhadnějších památek italského jihu, obrovská pevnost viditelná již ze vzdálenosti mnoha km postavená ve 13.st. za vlády Fridricha II, císaře Svaté říše římské. Odjezd do republiky.

8. den zájezdu
Dopoledne příjezd do ČR.

 

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel je umístěn uprostřed poloostrova Salento, odkud budou našim busem dosažitelné nejlepší pláže Apulie a disponuje stylovým bazénem v subtropické zahradě)
  • 5x snídani
  • pobytovou taxu
  • průvodce 

Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ 

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 2990 Kč (povinné při nedoplnění)
  • 5x večeře 1250 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

Nástupní místa

04.08. - 11.08. odjezd A, B + Č. Budějovice
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Sleva

  • BONUS pojištění zdarma při objednání zájezdu do 15.2.2019

 

 

Orientační ceny vstupného

Castel del Monte: 5 €, přibližovací autobus – 1 € zp.
Matera: jeskynní kostel – 3 €
Matera: návštěva všech 3 kostelů cca 6 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 30 € 

 

CK REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

4.8.2019 11.8.2019 11390 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel