Kalábrie s výletem na Sicílii a Lipary
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Ubytování na jednom místě, krásné koupání, poznání Kalábrie s výlety na Liparské ostrovy a na Sicílii. Užijte si léto v Itálii.
Capo Vaticano - Stromboli - Lipari - Vulcano - Messina - Taormina - Tropea

ubytování na jednom místě s krásným koupáním

odlet PRAHA, BRNO

 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odlet z Prahy a Brna do Kalábrie, přílet do Lamezia Terme a transfer na ubytování. Ubytování na CAPO VATICANO, cca 300m od jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie.

2. den zájezdu
Pobyt na Capo Vaticano, odpočinek, koupání, pobyt na pláži. Odpoledne fakultativně projížďka ve člunech podél pobřeží a mysu Capo Vaticano s nádhernými pohledy na skalnaté útesy ukrývající malé písečné plážičky. Poté přejezd k majáku s jedinečnými výhledy na celé pobřeží z ptačí perspektivy i pěkným posezením. Za dobré viditelnosti možnost pozorování i Sicílie s Etnou a Liparské ostrovy.

3. den zájezdu
Pobyt u moře. Odpoledne fakultativně výlet lodí na ostrov STROMBOLI, který je známý především pro svůj stále činný vulkán. Po příjezdu na ostrov možnost procházek nebo večeře v restauraci a poté již za tmy vyjížďka lodí na moře k místu zvanému Sciara del Fuoco, odkud je možno pozorovat malé erupce sopky. Pozdě večer návrat na ubytování. Tento výlet se koná dle aktuální aktivity sopky a objednává se až na místě.

4. den zájezdu
Celodenní výlet lodí, na kterém poznáme přitažlivé LIPARSKÉ OSTROVY. Užijeme si i koupání. Navštívíme 3 nádherné sopečné ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Na ostrově Lipari lze absolvovat prohlídku historického města Lipari nebo se budeme moci zúčastnit okruhu mikrobusem kolem ostrova. Na ostrově Vulcano můžeme využít léčivých koupelí v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku. Na závěr připlujeme k ostrovu Stromboli, kde budeme moci pozorovat ohromná lávová pole, opakující se výbuchy i absolvovat krátkou procházku vesničkou plnou obchůdků a posezení. K večeru návrat lodí zpět na ubytování.

5. den zájezdu
Celodenní výlet autobusem a trajektem na Sicílii. Přejedeme krátkým trajektem Messinskou úžinu oddělující Kalábrii od Sicílie a navštívíme město MESSINA. Zde uděláme krátkou zastávku na prohlídku unikátní katedrály s funkčním orlojem i na krátké posezení na kávu nebo něco sladkého. Po poledni navštívíme TAORMINU, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Její kouzlo nespočívá jen v nádherných starobylých uličkách a náměstích plných kaváren, obchůdků se suvenýry ale i v jejích historických památkách, jako je Dóm, řecké divadlo, odkud je překrásný pohled na zahrady Naxos a stále výbušnou sopku Etnu a množství paláců. Návštěva města potrvá cca 3 hodiny s volným rozchodem. K večeru návrat zpět na ubytování.

6. den zájezdu
Pobyt u mořeOdpoledne výlet autobusem do města TROPEA, jednoho z nejnavštěvovanějších měst jižní Itálie. Starobylé město pocházející již z řecko-normanské doby je vystavěno na útesech nad krásnými písečnými plážemi. Během návštěvy je možno kombinovat prohlídku množství historických památek s posezeními v typických restauracích v křivolakých uličkách i dech beroucími výhledy na pobřežní scenérii s kostelem sv. Marie vystavěným na vrcholu skalnatého útesu nad plážemi. Po prohlídce návštěva místní výrobny s ochutnávkou lokálních produktů a možností jejich nákupu. Večer návrat na ubytování.

7. den zájezdu
Pobyt u moře.

8. den zájezdu
Transfer na letiště a odlet zpět do Brna a do Prahy.

 

 

 

 

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu tam a zpět
 • letištní taxy
 • 7x ubytování ve 2lůžk. pokojích (hotely nebo apartmány)
 • 7x polopenzi 
 • výlety dle programu
 • průvodce

 

Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakult. výlety
 • pobytovou taxu (cca 5 EUR/os.)
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

 

 

 • Fakultativní příplatek

  •  jednolůžkový pokoj: 4.900 Kč

   • fakultativní výlet ve člunech kolem mysu Capo Vaticano cca 25 EUR
   • fakultativní noční výlet na Stromboli cca 55 EUR

   Cena nezahrnuje pobytovou taxu cca 1,5 EUR/os./noc

   Slevy:
   • 3. a 4. osoba na přistýlce -2.000 Kč
   • 1. dítě do 12 let na přistýlce -7.000 Kč, 2.dítě do 12 let na přistýlce -3.000 Kč
 • Orientační ceny vstupného

  PIZZO + TROPEA
  Hrad Pizzo: 2 €
  Kostel Piedigrotta: 2 €
  Muzeum Tropea: 2 €
  LIPARSKÉ OSTROVY
  Přístavní poplatek: 1,5 €
  Bahenní koupel na ostrově Vulcano: 2 €
  Pokud budete chtít absolvovat bahenní koupel na ostrově Vulcano, doporučujeme si vzít starší plavky, neboť může dojít k jejich znečištění.
  Okruh autobusem kolem ostrovan Lipary: 10 €
  TAORMINA
  Antické divaldo: 8 €

  Kapesné

  dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 50 €

 

CK EMMA, CK REDOK

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

9.6.2020 16.6.2020 20990 Kčobjednat
16.6.2020 23.6.2020 21990 Kčobjednat
23.6.2020 30.6.2020 21990 Kčobjednat
7.7.2020 14.7.2020 22990 Kčobjednat
21.7.2020 28.7.2020 22990 Kčobjednat
4.8.2020 11.8.2020 22990 Kčobjednat
18.8.2020 25.8.2020 22990 Kčobjednat
25.8.2020 1.9.2020 22990 Kčobjednat
1.9.2020 8.9.2020 21990 Kčobjednat
8.9.2020 15.9.2020 21990 Kčobjednat
15.9.2020 22.9.2020 20990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel