BENÁTKY A OSTROV BURANO

MĚSTO NA LAGUNĚ
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Jedno z nejslavnějších měst světa vyrůstá přímo z vodní hladiny. Díky své poloze na 118 ostrůvcích v laguně si Benátky uchovaly stejnou podobu, jak je známe z malířských pláten renesančních a barokních mistrů. V jejich ulicích nejezdí auta ani skútry. Veškerý provoz se odehrává na vodní hladině. Zájezd vám Benátky představí jako město proslulých památek, kulisu známých filmů a literárních děl. Náš průvodce vás zavede k významným památkám i na místa, která stále ještě davy turistů neobjevily, doporučí vám místní speciality a zájemcům domluví výlet gondolou. Vyhlídkovou jízdou po laguně vám město zasadíme do jeho okolí, které tvoří laguna a venkov s pestrobarevnými domky.

Program zájezdu

1 den zájezdu
Ve večerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY. Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO, ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem. Ukážeme si náměstí Piazza San Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury - Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky nebo Kampanilu - možnost vyjet výtahem na téměř 100 m vysokou zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů. Jen pár minut chůze je to z náměstí ke Canalu Grande s okázalými paláci. Projdeme se ke slavnému mostu Ponte Rialto. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.


3. den zájezdu
Ráno přejezd kolem vil a zámků na řece Brentě do přístavu Fusina. Přeplutí lodí do centra Benátek. Procházka k největším benátským kostelům Zanipolo a Frari s díly od Veroneseho, Tizoana nebo Donatella, romantická náměstí – campa ve čtvrtích Dorsoduro, San Polo nebo Castello, úzké uličky i honosné paláce, kanály a středověké kostely, opera La Fenice. Možnost návštěvy proslulé obrazové galerie Accademia s kolekcí děl benátských mistrů nebo romantické projížďky na gondole. Večer návrat do přístavu Fusina a cesta do ČR.

4. den zájezdu
Ráno návrat domů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 1x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • pobyt. taxu,
 • vstupné,
 • plavby lodí po kanálech cca 30 €,
 • vstupní (vjezdové) poplatky do Benátek (očekává se zavedení v průběhu r. 2022),
 • fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč,
 • připojištění Covid EVROPA - 30 Kč/den
 • 1x večeři 350 Kč

Nástupní místa

02.06. – 05.06. Odjezd A, Ostrava (+500 Kč)
23.09. – 26.09. Odjezd A, Ostrava (+500 Kč)
ck redok
Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel