Benátky, Florencie, Řím
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Poznávací zájezd na kterém navštívíme romantické město na lagunách Benátky, perlu Toskánska Florencii s nádherným Dómem i Michelangelovou sochou Davida a věnovat se budeme úžasným památkám věčného města Řím, nevynecháme ani Vatikán...

1. den:

Odjezd z ČR přes Rakousko do Itálie.
 • 2. den:
  Brzy ráno odjezd k Florencii, perly Toskánska. Přesun do centra a procházka městem: Santa Maria Novella, Medičejské hrobky, San Lorenzo, katedrála Santa Maria del Fiori, Piazza della Signoria s Palazo Vecchio a Loggia dei Lanzi, Galerie Uffizi, Ponte Vecchio, palác Pitti. Osobní volno. Odjezd na ubytování k Římu.
 • 3. den:
  Celodenní prohlídka Říma: procházka kolem: Forum Romanum, Koloseum, Monument sjednocení Itálie a Kapitol s osobním volnem na prohlídku pamětihodností. Pokračování prohlídky: Piazza Venezia, Via del Corso, Fontána di Trevi, Piazza Colonna, Piazza Espagna, Španělské schody a fontána La Barcacia, Ara Pacis, Piazza Navona - jedno z nejhezčích Římských náměstí. Následně uvidíte Andělský hrad a náměstí sv. Petra s bazilikou jež je dominantou Vatikánu. Návrat na ubytování.
 • 4. den:
  Tento den poznáme pravé klenoty Toskánska. Pojedeme malebnou zvlněnou barvami vystínovanou toskánskou krajinou. Budeme míjet vesnice lemované olivovými háji a vinicemi s domky v barvě zralé pšenice zakomponované do kraje s oblými pahorky a údolíčky. Poznáme oblast, která se pyšní nejproslulejšími italskými víny, ze kterých nejznámější je odrůda Chianti. Sienna je jedním z nejkouzelnějších měst celé Itálie a její středověké centrum je plné majestátních budov vytvářejících působivý architektonický komplex (UNESCO).  Spatříte ohromující dóm Santa Maria Assunta s nádherně zdobeným průčelím, největší gotickou stavbu Toskánska Palazzo Pubblico s nejvyšší gotickou věží v Itálii, půvabné náměstí Piazza del Campo, gotickou baziliku San Domenico, hrad ze 13.stol. unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými věžemi a další paláce, kostely, které jsou plné drahocenných uměleckých děl. Zážitkem je i procházka jeho půvabnými klikatými uličkami. Pak navštívíme jedno z nejpůvabnějších toskánských měst - San Giminagno (UNESCO), které si dochovalo ráz středověkého opevněného města s typickými věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Uvidíte náměstí Piazza del Duomo, Palazo del Popolo, románský kostel La Collegiata se zajímavými freskami, můžete vystoupit i na věž Torre Grossa. Město je postavené na kopci a umožňuje nádherné výhledy do okolní krajiny. Město je známé svým vínem, spoustami vinoték, kde se budete moci zastavit, vyzkoušet a zakoupit tento nápoj bohů jako dárek. Večer odjezd na nocleh
 • 5. den:
  Benátky - fascinující město ležící na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Prohlídka povede od Piazza Roma, kolem San Rocco, Frari až k Ponte Rialto. Zastávka na místní tržnici (ryby, ovoce). Uvidíte také největší skvosty: Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecí palác, zvonici a hodinovou věž, Most Vzdechů,  slavný most Ponte Rialto. Projdete se kamennými uličkami přes kanály, půvabná náměsttí s četnými kostely a paláci.  Bude mít čas i na interiéry vybraných památek, posedět v kavárně a ochutnat speciality… Znamenitý je výhled z kampanily na náměstí sv.Marka. Zájemci mohou navštívit okolní ostrovy: Murano, Burano či Lido. V podvečer cesta lodí po Canale Grande. Večer odjezd zpět směr ČR.
 • 6. den:
  Přes Rakousko, návrat do ČR

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 3x ubytování ve 2lůžkových bungalovech, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, průvodce, zákonné pojištění CK, DPH

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • Cena nezahrnuje: vstupy a místní dopravu po Římě, Florencii a Benátkách, místní taxy

Doprava autokarem - odjezdová místa

Bez příplatku: Brno
Příplatek 100 Kč: Olomouc, Prostějov, Vyškov
Příplatek 200 Kč: Ostrava, Frýdek – Místek, Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Lipník nad Bečvou,
Přerov, Humpolec, Jihlava - Pávov
Příplatek 300 Kč: Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Žďár n/S, Hradec Králové, Pardubice
Příplatek 400 Kč: Praha

CK si vyhrazuje právo na určení nástupního místa podle počtu osob (bez příplatku min. 8 osob / příplatková místa min. 15 osob). V případě malého zájmu bude svoz proveden linkovými autokary nebo jinými spoji.

ck wisnar

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel