ROTTERDAM - GOUDA - AMSTERDAM

ZA TULENI NA OSTROV TEXEL

 
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

Nizozemí (Holandsko), to je Amsterdam, tulipány, sýry, větrné mlýny, Rotterdam - evropský Manhattan. Na naší cestě objevíme ale i tajemství wattového moře (část Severního moře mezi ostrovy a pevninou nazývající se Waddenzee, označující pobřežní mělčinu, která je za přílivu zaplavená a za odlivu naopak obnažená – přírodní památka UNESCO) a vydáme se lodí na idylicky venkovský ostrov Texel, který zatím uniká pozornosti většiny turistů, abychom zde načerpali nových sil na plážích s jemným bílým pískem, v přírodní rezervaci se zajímavou faunou a flórou (tuleni, divoké orchideje) a v malebných vesnicích.

Kinderdijk – Rotterdam – Gouda – Haarlem – Bergen – ostrov Texel - Amsterdam

Program zájezdu

1. den zájezdu
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do KINDERDIJKU (UNESCO) – 19 větrných mlýnů postavených kolem roku 1740. Procházka krásnou krajinou po hrázích a kolem větrných mlýnů (UNESCO). Kolem poledne příjezd do největšího přístavního evropského města ROTTERDAMU – evropský Manhattan. Prohlídka města, které je kombinací originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města, která byla za 2. svět. války zničena těžkým bombardováním. Procházka centrem města, Starý přístav Oude Haven, historické lodě v přístavišti, jedinečná atmosféra, směs starého a nového designu, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, Witte Huis (Bílý dům), Erasmův most a na závěr jeden ze symbolů města, vyhlídková věž Euromast, kam vyjedeme výtahem do výšky 101 m (zde můžeme vyjít na terasu, výhledy na přístav a město) a až do výšky 185 m nás dál vyveze otočný výtah Euroscoop – úchvatné pohledy s rozhledy až 30 km.

3. den zájezdu
Typické kupecké město GOUDA - síť grachtů se štítovými domy, pozdně gotická křížová bazilikavážní budova z roku 1668 s reliéfy vážení sýra na náměstí Markt, gotická radnice a návštěva slavných sýrových trhů. Pokračujeme do města HAARLEM  „malý Amsterdam“ s velmi zachovalým historickým centrem, které je dokonce starší než centrum samotného Amsterdamu. Procházka starým městem vč. Grote Markt, které je považováno za nejkrásnější náměstí v celém Nizozemsku, kostel Sint Bavo (Grote Kerk - tedy velký kostel), radnice, štítové domy aj. Haarlem je městem plným zajímavé historie, ale rozhodně žije také přítomností. Je plné coffee shopů, klubů, tradičních hospod a barů, které lákají k příjemnému posezení. Na ubytování odjedeme na sever Holandska do historického městečka Bergen, kamenné ulice, historické domy a malebné náměstí s kostelem sv. Petra, autentická atmosféra Nizozemska.

4. den zájezdu
Přejedeme do přístavu a trajektem se přepravíme na OSTROV TEXEL ve Waddenzee. Největší z nizozemských Západofríských ostrovů je dlouhý pouhých 25 km a široký 9 km. I přes svou malou rozlohu se ostrov vyznačuje značným množstvím rostlinných a živočišných druhů. Nezapomenutelný úvod do zdejší panenské přírody nabízí NP Duinen van Texel (NP Texelské duny), ptačí rezervace, kde se mísí slatiny a vřesoviště s dunami porostlými trávou. Navštívíme nekonečnou písčitou pláž s majákem z 19.stol. – symbol ostrova. S obyvateli a životem zdejšího moře se seznámíme v parku Ecomare, vynikající přírodní centrum, jež mapuje vývoj Texelu od poslední doby ledové. V jeho fascinujícím akváriu najdete druhy z Waddenzee (Wadského moře), například žraloky či tuleně. Od centra se rozbíhají přírodní stezky a pokud nám počasí dovolí, tak se za tuleni vypravíme lodí přímo na širé moře. K večeru návrat na hotel do Bergenu.

5. den zájezdu
Po snídani odjedeme do korunovačního města AMSTERDAM, kde strávíme zbytek den. Projdeme náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) a fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd do ČR.

6. den zájezdu
V ranních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Nástupní místa

14.05. - 19.05. Odjezd A, B + Plzeň

 

 
Odjezd A
Praha, Hradec Králové, Pardubice, Svitavy, Brno, Olomouc (+450)

Odjezd B
Ostrava (+700), Olomouc (+450)
 
ck redok


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

14.5.2024 19.5.2024 10990 Kčobjednat


Copyright © 2017  VARIETA Travel