Zámky na Loaře s návštěvou zábavního parku Les Grandes Machines
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

BLOIS – CHAMBORD – CHAUMONT – AMBOISE – CHENONCEAU – AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY – TOURS – CHINON – FONTEVREAUD – CLERMONT – NANTES 

Poznávací zájezd do Francie s návštěvou nejkrásnějších královských zámků v malebném údolí řeky Loiry, uvidíme i korunovační katedrálu v Remeši.  

Největším lákadlem je ale celodenní program ve městě Nantes s možností návštěvy zábavního parku Le Gran Machines na Ostrově snů – monumentální stroje smyšlených světů J.Verna, mechanického světa Leonarda da Vinciho a pohyblivých loutek a unikátní technické zázraky v parku LES MACHINES lákají malé i velké návštěvníky z celého světa...

 

PROGRAM :

1.den – ODJEZD Z ČR DO FRANCIE
odjezd v nočních - časných ranních hodinách přes Německo do Francie, večer ubytování v kraji Loiry, nocleh
2.den – BLOIS – CHAMBORD – CHAUMONT – AMBOISE
snídaně, zastávka v městečku Blois s královským zámkem, dopoledne návštěva největšího zámku Františka I. Chambord, který je typický svými komínky a věžičkami, odpoledne odjezd kolem zámku Chaumont do městečka Amboise – zastávka, možnost návštěvy královského zámku nebo domu Leonarda da Vinciho Clos Lucé, volno, večer návrat na nocleh
3.den – CHENONCEAU – AZAY LE RIDEAU – VILLANDRY – TOURS
snídaně, dopoledne návštěva nejkrásnějšího zámku Chenonceau na řece Cher, kolem poledne přejezd k romantickému vodnímu zámku Azay le Rideau na řece Indre, odpoledne příjezd k areálu zámku Villandry s unikátním parkem zeleninových záhonů, k večeru návštěva historického centra města Tours s kostelem sv.Martina, volno, večer návrat na nocleh
4.den – CHINON – FONTEVRAUD - CLERMONT – NANTES – LES MACHINES
snídaně, ráno zastávka u zříceniny hradu Chinon, pokračování k návštěvě komplexu kláštera ve Fontevraud, kde je pohřbena řada královských osobností, kolem poledne pokračování k návštěvě zámku Clermont, který vlastnil slavný herec Louis de Funes – možnost prohlídky muzea slavného herce, odpoledne přejezd k návštěvě města Nantes – pěší prohlídka centra města s palácem bretaňských vévodů, katedrálou Petra a Pavla, největší secesní kavárnou La Cigale, nábřeží Loiry - dům Julese Verna, volno – možnost návštěvy zábavního parku Le Gran Machines na Ostrově snů – monumentální stroje smyšlených světů J.Verna, mechanického světa Leonarda da Vinciho a pohyblivých loutek a technické zázraky na Ostrově snů, v pozdních večerních hodinách odjezd do Německa a ČR
5.den – PŘÍJEZD DO ČR
příjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
FR 9-0507 5.7.- 9.7.2018 7 950  
komplexní pojištění 150

 

Cena zahrnuje:    dopravu klimatizovaným autobusem s WC, video, bar,  3x ubytování v hotelu - pokoje s vlastním sociálním zařízením, 3x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje :  vstupné
Fakultativní příplatky :    komplexní pojištění     150 Kč                                          


Nástupní místa :
TRASA
- Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, ( Kroměříž, Zlín ), Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava, Praha, Plzeň

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  -  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín                 400 Kč
z nástupních míst  -  Hranice, Kroměříž, Zlín                                    350 Kč

 CK RIALTO

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel