Bretaň a Normandie letecky
 
Způsob dopravy: ikona_letadlo

Chartres | Rennes | Carnac | Pont Aven | Point du Raz | Locronan | Saint Malo | Mont St. Michel | Rouen

Popis

 


1. den:
 Odlet z Prahy do Paříže, odjezd autokarem do oblasti Rennes, cestou zastávka v Chartres k prohlídce velkolepé katedrály, ubytování, fakultativně večeře.

2. den:
 Po snídani prohlídka města Rennes, středověkého města s řadou hrázděných domů, odjezd do Carnacu – prohlídka nejvýznamnějšího naleziště pravěkých památek na světě, mj. s třemi tisíci menhirů, krátký výlet na zajímavý poloostrov Quiberon s krátkou zastávkou ve stejnojmenném městečku v nejjižnější části, ubytování v oblasti, fakultativně večeře.

3. den:
 Po snídani zastávka v typicky bretaňském městečku s přístavem Port Louis. Další zastávka v Pont Aven – „město čtrnácti mlýnů a patnácti domů“, které v 19. století přitahovalo řadu umělců (P. Gauguin). Concarneau – prohlídka dalšího z typických městeček s jeho nejvýznamnější atrakcí – Ville Close – opevněné město. Odjezd do Quimperu – městečka s nádhernou bretaňskou atmosférou, proslaveného výrobou keramiky s řadou hrázděných domů „starého města“ a katedrálou, volno, ubytování, fakultativně večeře.

4. den:
 Po snídani přejezd divokým členitým pobřežím k nejzápadnějšímu výběžku Point du Raz, až 80 metrů nad mořem s úchvatnou vyhlídkou na rozervané skály a bouřící moře, následně členitým pobřežím s řadou typických bretaňských městeček, mj. zastávka v Locronan – s elegantními renesančními domy s rozkošnou kaplí, kalvárií a kašnou, přejezd národním parkem d’Armorique k severnímu pobřeží Bretaně ubytování v oblasti, fakultativně večeře.

5. den:
 Po snídani odjezd do Saint Malo, „města korzárů“, kterým město vděčí za největší rozvoj v průběhu 16.–17. století. Prohlídka města a hradu s řadou historických budov a opevnění, odpoledne odjezd k Mont St. Michel – prohlídka unikátního opevněného opatství, které je jedním ze symbolů Normandie, jehož vznik spadá až do 10. století, přejezd oblastí vylodění se zastávkou v Bayeux, s katedrálou Notre Dame proslavenou svou 70 metrů dlouhou tapiserií, odjezd na ubytování v oblasti.

6. den:
 Po snídani odjezd do Paříže, krátká zastávka v Rouen – místě římské posádky i hlavního města Normandského vévodství, příjezd do Paříže, transfer na letiště a odlet do Prahy.

• příplatek za jednolůžkový pokoj 4.490,- Kč
• 5 večeří 2.990,- Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady 2 - 4) 250,- Kč

Informace:
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.

• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha včetně tax a příplatků
• přepravu autokarem po trase zájezdu
• 5 noclehů v hotelech**/*** s kontinentální snídaní ve dvoulůžkových pokojích
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupy do památkových objektů

ck čedokZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

28.4.2023 3.5.2023 17759 Kčobjednat
20.5.2023 25.5.2023 17759 kčobjednat
30.6.2023 5.7.2023 17759 kčobjednat
6.8.2023 11.8.2023 17759 kčobjednat
11.9.2023 16.9.2023 17759 kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel