KORSIKA - ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI SMARAGDOVÉHO OSTROVA
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

10denní zájezd za krásami „Napoleonova“ ostrova Korsiky, spojený s pohodovou turistikou do zdejších úchvatných hor, plných dechberoucích vyhlídek na subtropickou přírodu, která obdařila tento ostrov neobyčejnou rozmanitostí. Přes tisíc kilometrů pobřeží se spoustou pláží, romantické zátoky s rybářskými vesničkami, skalnaté převisy a útesy spadající dramaticky do azurových vod Středozemního moře. A samozřejmě vnitrozemské mohutné pohoří, pro které si Korsika vysloužila přezdívku „pohoří v moři“. Korsika je cílem našich zájezdů již 30 let a patří mezi nejoblíbenější stálice v naší nabídce. Pro sezonu 2024 ji nabízíme s větším komfortem, s ubytováním v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní.

 

Program

1. den

Odjezd z nástupních míst přes Rakousko do Itálie.

 

2. den

Dopoledne cesta Itálii CREMONA (město, které proslulo výrobou houslí, kde k místním rodákům patří i věhlasný houslař Antonio Stradivari. Prohlídka centra - monumentální radnice, katedrála Nanebevzetí Panny Marie - Duomo, zvonice Torrazzo - jedna z nejvyšších v Evropě a s jedním z největších orlojů). Pokračování cesty do Savony, večer nalodění a odplutí z Itálie, noční plavba na Korsiku v kajutách.

3. den

Připlutí do BASTIE (nejdůležitější přístav ostrova a druhé největší město Korsiky. Prohlídka historického centra Terra Nova s mohutnou citadelou, starý přístav Vieux Port s dominantou kostela Saint Jean Baptiste, citadela s guvernérským palácem). Pokračování do sedla Vizzavona. Pohodová turistika k anglickým kaskádám CASCADE DES ANGLAIS s možností koupání. Pokračování cesty do oblasti Propriano. Ubytování. Nocleh.

4. den

Snídaně, přejezd do sedla BAVELLA (oblast s nádhernými sceneriemi skalních věží nazývaná korsické Dolomity), túra ke skalnímu oknu TROU DE LA BOMBE (8 metrů vysoké skalní okno vytvarované působením deště a větru). Pro zdatnější možnost výstupu skalnatým žlabem na PUNTA VELACO (1 483 m m. m., s nádherným panoramatickým výhledem). Odpoledne návrat na ubytování, možnost koupání. Nocleh.

5. den

Snídaně, odjezd do hlavního města Korsiky AJACCIO (prohlídka města s přístavem a promenádou, rodný dům Napoleona, knihovna a galerie kardinála Fesche, Napoleonova strýce), odpoledne přejezd k mysu PARATA (krátká tura rezervací s typickou květenou a janovská strážní věž s vyhlídkou na Krvavé ostrovy), odjezd zpět na ubytování. Nocleh.

6. den

Snídaně, přejezd do sedla COL DE ST. EUSTACHE odtud panoramatickou hřebenovou túrou nad údolím Taravo na vrchol MONTE SAN PETRU (1 440 m n. m.) s nádherným výhledem na jih ostrova, na vrcholky Bavella a záliv Valinco. Odpoledne návrat na ubytování, možnost koupání a relaxace na pláži. Nocleh.

7. den

Snídaně, brzy ráno cesta přes sedlo COL SEVI do nejznámějšího kaňonu Korsiky SPELUNCA (turistická túra kaňonem soutěsky kolem divoké říčky Ruisseau de Tavulella) pokračování do přímořského střediska PORTO (bývalá rybářská vesnice s janovskou věží), pokračování cesty do skalního labyrintu CALANCHE (UNESCO, turistická vycházka mezi úchvatnými skalními věžemi). Návrat na ubytování. Nocleh.

8. den

Snídaně, ráno cesta na nejjižnější místo Korsiky a do BONIFACIA (úchvatné město vybudované na 50 m vysokých útesech, procházka městem s prodloužením trasy k vyhlídkám nad útesy. Pro zájemce možnost lodního výletu kolem útesů). Odpoledne přejezd do Bastie a noční plavba do Savony.

9. den

Ráno příjezd lodí do Itálie. Cesta Itálií a Rakouskem.

 

10. den

Návrat v ranních hodinách

 

 

Ubytování a strava

Ubytování v hotelech střední kategorie (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehů je snídaně. Ubytování na lodi cestou tam a zpět ve 4 lůžkových kajutách.

Cena zahrnuje

Doprava zájezdovým autobusem, 7x nocleh (5x v hotelu na Korsice se snídaní, 2x v kajutách), 2x trajekt, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

vstupné, lodní výlety, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.

Doporučené kapesné

60,- EUR

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov pod R., Val. Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Mikulov

ck vsacan

 

.


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
6.9.2024 15.9.2024 20990 Kčobjednat


Copyright © 2017  VARIETA Travel