Korsika a Sardínie
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

poznejte přírodní krásu a památky dvou ostrovů " Napoleonova ostrova" Korsika a "smaragdového" ostrova Sardinie  uprostřed Středomoří

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na ostrově Korsika navštívíme Ajaccio, Sartene, Corte i Bonifacio. Druhým z ostrovů bude Sardinie, krásné moře a pobřeží se zálivy, mořskými jeskyněmi, vnitrozemí ostrova s horskými masívy a památkami na různá období historie.
Corte – Ajaccio – mys La Parata – Sartene - Bonifacio - Capo d’Orso - La Maddalena - Santa Teresa di Gallura - Santissima Trinitá di Saccargia - Sassari - Castelsardo – Tharros - Alghero - Palmavera - Coddu Vechiu – Costa Smeralda - Porto Cervo - Olbia


1. den zájezdu
Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.

2. den zájezdu

Trajekt Livorno - Bastia. Cesta vnitrozemím Korsiky do oblasti Propriana. Cestou návštěva starobylého bývalého hlavního města ostrova CORTE s romantickými uličkami a pevností.

3. den zájezdu
Dopoledne AJACCIO, Napoleonovo rodiště. Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s výhledy ke „Krvavým ostrovům“, bývalé útočiště pirátů.

4. den zájezdu
Zastávka v typickém korsickém městečku SARTENE, následuje krásné a působivé město BONIFACIO založené jako pevnost na vápencových skalách, které strmě ční z modrých vod Středozemního moře. Trajekt na Sardinii.

5. den zájezdu
Pobyt u moře, odpočinek.

6. den zájezdu
CAPO D’ORSO, krátký výstup ke skalisku Roccia dell´Orso s výhledy na tyrkysové moře a souostroví La Maddalena. Souostroví LA MADDALENA - pro svoji výjimečnou krásu, úžasnou přírodu a překrásné pláže se stala národním parkem. Trajektem možnost návštěvy městečka LA MADDALENA s křivolakými uličkami, působivým náměstím. SANTA TERESA DI GALLURA, příjemné letovisko, romantický střed i okolí.

7. den zájezdu
Cesta vnitrozemím ostrova k SANTISSIMA TRINITÁ DI SACCARGIA, jedna z nejkrásnějších církevních staveb na Sardinii. SASSARI, město zajímavé kontrastem moderního města a středověkého jádra kolem katedrály. Severním pobřežím do historického CASTELSARDO, městečko s hradem na mohutném skalisku, z hradeb jsou krásné výhledy na městečko, středověké uličky, kostelíky, malá náměstí, restaurace. Podél pobřeží ke skále ve tvaru sloního těla Roccia d´Elefante.

8. den zájezdu
Monumentální nurág LOSA s hlavní věží, baštou, kamennými chýšemi a chodbami, postavený z ohromných čedičových balvanů. STA. GIUSTA, bazilika z 11.-12. století v pisánsko-lombardském slohu. THARROS, archeologický areál s podzemními a skalními hrobkami.

9. den zájezdu
Pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce pěší výlet ze Santa Teresa di Gallura k nádherným skaliskům na výběžku Capo Testa, ze zdejší žuly jsou postaveny sloupy římského Pantheonu a sloupořadí dómu v Pise..

10. den zájezdu
Malebný přístav ALGHERO mezi piniemi a olivami s katalánskou tradicí přezdívané „malá Barcelona“. PALMAVERA, prehistorická památka. Mys CAPO CACCIA s Neptunovou jeskyní a bohatou krápníkovou výzdobou.

11. den zájezdu

Cesta za dávnou historií Sardinie, prehistorické hrobky CODDU VECHIU a nurag ALBUCCIU u Arzacheny. COSTA SMERALDA (Smaragdové pobřeží), přírodně zajímavé pobřeží na severovýchodě ostrova se skalisky, malebnými plážemi, ostrůvky a tyrkysově průzračnou vodou. Městečko PORTO CERVO, centrum Costy Smeraldy, krásný přístav, množství jachet, obchůdky, restaurace. OLBIA, přístavní město založené již v 5. století př.n.l. Kartaginci. Noční trajekt do Itálie.

12. den zájezdu
Průjezd Itálií, Rakouskem, příjezd do ČR v nočních hod., dále dle míst nástupů.


Poznámka: zájem o dokoupení kajut je nutné nahlásit CK nejpozději do 28.2.2018 (zájemce budeme poté kontaktovat, ne každá loď garantuje kajuty)

Cena zahrnuje

 

 • dopravu klim. busem, trajekty
 • 9x jednoduché ubytování - 7x v apt. na Sardinii a 2x v chatkách na Korsice (2lůžk. ložnice) s možností vaření
 • 2x polopenze na Korsice (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)
 • průvodce 

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné, fakult. a lodní výlety
 • ložní prádlo
 • vratnou kauci 30 €/os. 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

 • výběr ložnice v chatce 350 Kč/os.
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

 • Poznámka: zájem o dokoupení kajut je nutné nahlásit CK nejpozději do 28.2.2019 (zájemce pak budeme kontaktovat, ne každá loď garantuje kajuty)

 

Nástupní místa

9.9.-20.9.2020  odjezd N+Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Orientační ceny vstupného

KORSIKA:
Bonifacio - plavba lodí - cca 17,5 – 19,5 € (v závislosti na typu lodi a sezóně)
schody krále Aragonského - 2,5 €
kostel sv. Dominika - 2,5 €
vláček – 5 € zpáteční.
Ajaccio - Napoleonův dům - 8 €.
SARDINIE:
Roccia del Orso – 2 €
Nurag Losa – 3,5 €
Nurag Albucciu – 2,5 €
Castelsardo hrad – 2 €
Codu Vecchiu –2,5 €
Neptunova jeskyně – 13 €
loď k Neptunově jeskyni – 15 €
Palmavera – 3 €
Tharros + věž – 5 €
Santissima Trinita di Saccargia – 2 €
Plavba na souostroví La Maddalena – 11 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme cca 90 €

ck redok

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel