Korsika- krásy Napoleonova ostrova
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

poznejte krásy Napoleonova ostrova

Termín | 16.–25. září 2023

 

Cena | 13 990 Kč – třílůžkové a čtyřlůžkové apartmány | 14 990 Kč – dvoulůžkové apartmány

Nástupní místa | Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín | Hranice | Přerov | Zlín | Kroměříž | Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno

 

 

program:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách přes Rakousko do Itálie.

 

2. den: Ráno trajekt na Korsiku – připlutí do Bastie, přejezd vnitrozemím ostrova do univerzitního města Corte připomínajícím „orlí hnízdo“ (dříve tajné hlavní město Korsiky) – zastávka, odpoledne pokračování přes městečko Vizzavona s úchvatným výhledem na Monte d’Oro (2 389 m), zastávka u vodopádů Anglais. Kaskády tvoří řetěz horských jezírek a vodopádů potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Křišťálová voda v tůních, soustava vodopádů a výhled na Monte d’Oro jsou odměnou návštěvníkům přicházejícím obdivovat toto jedinečné dílo přírody. Pokračování v cestě na ubytování, nocleh.

3. den: Volný den u moře, nocleh.

 

4. den: Ráno odjezd horskou cestou do střediska megalitických kultur – prehistorické naleziště Filitosa, staré více než 8 000 let. Většina z nich je přístupná, stejně jako muzeum megalitických památek ostrova. Odpoledne přejezd přes skalní městečko Sart?ne do nejjižnějšího přístavu Bonifacio s bílými křídovými útesy zrcadlícími se v temné modři moře. Bonifacio bylo založeno v roce 833 ve výšce 60 až 80 m nad mořským zálivem. Okolo křídového masivu, na kterém leží, se nachází soustava jeskyní a tunelů, schodiště ve strmém útesu nechal vytesat aragonský král Alfons V. pro přístup do kdysi nedobytného města. Při prohlídce památek bychom neměli vynechat unikátní hřbitov námořníků s vyhlídkou na Madonnetu, ostrůvek s patronkou mořeplavců a rybářů, či pěší procházku nad útesy. Nejpůsobivějším zážitkem je projížďka výletní lodí podél bělostných útesů, odkud se naskýtá nejkrásnější pohled na toto unikátní město. Večer návrat na ubytování, nocleh.

5. den: Volno, koupání, nocleh.

 

6. den: Celodenní výlet podél západního pobřeží – výjezd do horské vesničky Evisa, možnost pěší turistiky v soutěsce Spelunca. Soutěska nabízí úchvatné výhledy do hlubokého kaňonu potoka, vytvářejícího v zátočinách tajemné tůně a vodopády. Nenáročná turistická cesta je lemovaná strmými skalními stěnami a na několika místech je přerušena starými kamennými můstky přes údolí. Odpoledne pokračování v cestě do Porta. Tento starý rybářský přístav uprostřed divokých skal se může pochlubit jednou z nejbarevnějších pláží na ostrově a průzračným mořem. Možnost koupání, k večeru přejezd panoramatickou cestou do městečka Piana, které se pyšní titulem „nejkrásněji položené město Francie“, návštěva neopakovatelné Calanche. Do červena zbarvené skalní útvary bizarních tvarů jsou přírodní rezervací pod záštitou UNESCO a jsou nejrozsáhlejší lokalitou tzv. voštinového zvětrávání. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od moře až do výšky téměř 1200 m připomínají postavy zvířat a lidí. Večer návrat na nocleh.

7. den: Volno, koupání, nocleh.

8. den: Dopoledne výlet do hlavního města Korsiky Ajaccia. Město bylo založeno již v roce 564 před n. l. řeckými osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichž báje odvozuje současný název ostrova. Až do počátku 19. století bylo bezvýznamným přístavem, na významu začalo nabývat až za vlády svého slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehož kult je na Korsice všudypřítomný. Čeká nás prohlídka staré části města s rodným domem Napoleona, náměstími, radnicí a přístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno – koupání, nocleh.

9. den: Uvolnění apartmánů, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s možností nákupů, večer trajekt do Itálie.

10. den: Příjezd pozdě večer.

 
 
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, trajekty a výlety dle programu, 7×ubytování v apartmánech pro 2-4 osoby (s kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, WC, koupelna, balkon), průvodce. Cena nezahrnuje | vstupné, povlečení, pobytovou taxu a závěrečný úklid (cca 25 €/osoba

 

  • Ck ČEBUS IČO 26222094

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

16.9.2023 25.9.2023 13990 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel