Korsika- azurové moře
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Ostrov, jehož subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.
Bastia - Corte - Propriano - Calanche - Spelunca - Porto - Ajaccio - Filitosa - Sarténe - Bavella - Bonifacio - Polischellu        

1. - 2. den zájezdu
Odjezd z ČR (upřesnění času odjezdu v závislosti na novém jízdním řádu trajektů), trajektem z Itálie do BASTIE na Korsice. Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány (platí pro zájezdy s nočním trajektem). Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do zátoky Valinco u městečka Propriano, která je ideálním místem na výlety po celé Korsice. Ubytování v bungalovech.


3. den zájezdu
Pobyt u moře
v zátoce Valinco u Propriana, krásná dlouhá písčitá pláž, na jedné straně zakončená stejnojmenným městečkem, na druhé skalisky s janovskou věží. Odpoledne seznámení s městem.


4. den zájezdu
Celodenní výlet k. Odjezd do EVISY (805 m), odtud příjemný pozvolný sestup do soutěsky SPELUNCA (2-3 hod.), jedné z nejkrásnějších atrakcí ostrova, možnost osvěžujícího koupání v kaskádách. Poté návštěva nedalekého malebného města PORTO s janovskou věží. Odpoledne navštívíme bizardní skály CALANCHE (UNESCO), barevné skalní útvary kontrastující s azurovou hladinou moře. Pokračujeme do nedalekého CARGHESE, jehož obyvatelé jsou potomky Řeků.

5. den zájezdu
Pobyt u moře. Pozdě odpoledne navštívíme nedaleké proslulé naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry, večerní život v městečku SART?NE, úzké a křivolaké uličky, dýchne tu na nás duch minulosti vendety a pirátských výprav.

6. den zájezdu
Ráno turistický výlet s překrásnou scenérií skalních věží BAVELLA. Dvě varianty obtížnosti, mírnější zvládne každý, aniž by byl o něco ochuzen. Pozdě odpoledne koupání a pobyt u moře.

7. den zájezdu
Přejezd do vyhlášeného BONIFACIA, prohlídka města, které je svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce projížďka lodí pod skalnatými útesy (cca 20 €/os.), možnost koupání u skalisek nebo fotogenické procházky po útesech až k majáku na pláž u ostrůvku St. Antoine. Odpoledne návrat.

8. den zájezdu
Pro zájemce odjezd do hlavního města Korsiky - AJACCIA. Po prohlídce města, která bude ponejvíce věnovaná jeho rodákovi Napoleonovi Bonaparte, se vydáme k nedalekým ILES SANGUINAIRES. Zde si společně zajdeme k překrásné janovské věži. Návrat do kempu.

9. den zájezdu
Pobyt u moře.

10. den zájezdu
Pro zájemce přejezd k pláži ROCCAPINA se skalními útvary zvanými Lví kameny s možností nenáročné pěší túry na vedlejší pláž D´ERBAJU s malými písečnými dunami.

11. den zájezdu
Ráno odjezd z kempu do BASTIE, v případě časových možností krátká prohlídka přístavního města (v závislosti na jízdním řádu trajektů). Trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR.

12. den zájezdu
Návrat do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim busem
  • trajekty
  • vstupní a výstupní korsickou daň
  • 9x ubytování v bungalovech
  • povlečení
  • průvodce 

Cena nezahrnuje

 

  • vstupné, lodní výlet, vratnou kauci na bungalov (30 €/os.) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

  • neobsazené lůžko 4000 Kč
  • 8x večeře, 9x snídaně (3.-11. den) 2 410 Kč (!!pozor, původně byla za příplatek pouze večeře ve výši 1 280 Kč 3. - 10. den)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 420 Kč

 

Nástupní místa

31.05. - 11.06. odjezd J* + Břeclav, Bratislava

17.8.-2.9.2018

Ubytování

jednoduché bungalovy v zátoce Valinco u Propriana cca 250 m od pláže. Bungalov má dvě navzájem oddělené ložnice - 2lůžk. s manželskou postelí a 2 - 3lůžk. ložnice (palanda a samostatné lůžko). Pro oba pokoje je společná kuchyňka (lednička, vařič, kávovar, základní nádobí), společná koupelna (WC, umyvadlo, sprcha) a terasa. V areálu je k dispozici velký a dětský bazén.

CK REDOKZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena
3.7.2020 12.7.2020 15501 Kčobjednat
21.8.2020 30.8.2020 14091 Kčobjednat
11.9.2020 20.9.2020 13151 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel