Toulky Plzeňskem
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

 

 

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ - STARÝ PLZENEC - PLZEŇ - STŘÍBRO - KLATOVY - HORŠOVSKÝ TÝN - DOMAŽELICE - PLZEŇSKÝ PRAJZDROJ - PLASY - HUBENOV

 

PROGRAM:


1.den – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ – STARÝ PLZENEC - PLZEŇ
odjezd v časných ranních hodinách přes Prahu a Beroun do oblasti Českého krasu - návštěva Koněpruských jeskyní, odpoledne pokračování do Starého Plzence - pro zájemce návštěva vinařských závodů Bohemia Sekt /exkurze s degustací šumivého vína/, ostatní si mohou udělat procházku k románské rotundě sv. Petra a  Pavla nebo ke zřícenině hradu Radaně, později odpoledne příjezd do Plzně – pěší prohlídka centra města /náměstí Republiky, katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší /102 m vysokou/ věží v ČR, renesanční radnice, biskupská rezidence, mariánský sloup, tři kašny, plzeňské podzemí, Velká synagoga – druhá největší v  Evropě po budapešťské, Stará synagoga/, večer ubytování v hotelu, nocleh


2.den – STŘÍBRO – KLADRUBY – HORŠOVSKÝ TÝN - DOMAŽLICE
po snídani odjezd do starobylého Stříbra - návštěva Hornického skanzenu s  Královskou dědičnou štolou Prokop, dopoledne pokračování do Kladrub - návštěva benediktýnského kláštera s  kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve stylu barokní gotiky přestavěném Janem Blažejem Santini-Aichelem. Odpoledne návštěva Chodska – zastávka v Horšovském Týně - možnost prohlídky renesanční perly města /hrad a  zámek/, pozdě odpoledne zastávka v  hlavním městě Chodska – Domažlicích /prohlídka centra města, městské památkové rezervace  – zámek s  původním gotickým opevněním, chrám Narození Panny Marie s věží, Dolní brána/, volno, možnost večeře, pozdě večer návrat do hotelu, nocleh


3.den – PLZEŇSKÝ PRAZDROJ – PLASY - HUBENOV
po snídani volno v  Plzni nebo pro zájemce exkurze v  pivovaru Plzeňský Prazdroj spojená s ochutnávkou piva, před polednem odjezd na sever od Plzně - návštěva a prohlídka tří památek spojených se jménem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla – klášter Plasy, bývalý cisterciácký klášter a poutní místo Mariánská Týnice a malebný barokní hospodářský dvůr v Hubenově, k večeru odjezd směr Praha /krátká zastávka u zámku v Lánech a návštěva hřbitova s hrobem T. G. Masaryka/, příjezd v pozdních večerních hodinách

 

 

Cena zahrnuje:   dopravu klimatizovaným autobusem, 2 x ubytování, 2 x snídaně, průvodce

 

Cena nezahrnuje : vstupné, příp. místní poplatky

 

 

 

Fakultativní příplatky:  exkurze Bohemia sekt        190 Kč

 

                                    exkurze Prazdroj                250 Kč  

 

 

 

Nástupní místa
TRASA 
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

 

 

 

 

 

PŘÍPLATKY ZA SVOZY
z nástupních míst  - Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín        400 Kč
z nástupních míst  - Hranice,  Přerov,  Kroměříž, Zlín             350 Kč

ck rialto

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel