Středoevropské metropole Bratislava - Vídeň a plavba lodí po Dunaji
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

2 denní zájezd do středoevropských metropolí - Bratislavy a Vídně, v minulosti také důležitých center Rakousko - Uherské monarchie, jejichž neodmyslitelnou spojnicí byla od nepaměti řeka Dunaj, po které budete mít možnost mezi těmito městy proplout výletní lodí. Na cestě do Bratislavy navštívíme skvost mezi moravskými a českými zámky - zámek Lednice, který je součástí Lednicko-valtického areálu, přírodně krajinářského celku, který se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

PROGRAM ZÁJEZDU

 

1.den: Odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, cesta do LEDNICE (zámek, který od poloviny 13. století až do roku 1945 patřil knížecímu rodu Lichtensteinů. Zapsán na seznam UNESCO - na tento romantický zámek si často návštěvníci jezdí oživit své dětské sny z bývalých návštěv a prohlídek. Od roku 1996 je zámek a celý přírodní areál na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Prohlídka zámku a přilehlé parkové úpravy s minaretem). Cesta na Slovensko se zastávkou na hradě DĚVÍN (působivá krajinná dominanta na skalnatém útesu při soutoku Dunaje a Moravy, kde se psala nejstarší historie Slovenska. Místo, kde údajně sídlil legendární kníže Rastislav a jehož pánem byl i král železný a zlatý Přemysl Otakar II.). Odjezd do BRATISLAVY (procházka uličkami starého města, které je téměř nejmenší z městských oblasti, ale zároveň je nejhustěji zalidněno. Bylo též prohlášeno městskou památkovou rezervací. Michalská brána s věží, jediná zachovalá brána středověkého opevnění ze 14. stol., vysoká 51 m. Primaciálny palác se vzácnou sbírkou anglických tapisérií ze 17. stol., rokokový Mirbachův palác se sbírkami barokního umění, možnost výjezdu k Bratislavskému hradu, který byl vyhlášen národní kulturní památkou. V podvečer možnost procházek a posezení v živých uličkách starého města). Odjezd do hotelu na ubytování. Nocleh.


2.den: Po snídani opustíme Bratislavu na palubě lodi, kde z vodní hladiny při plavbě do Vídně zhlédneme dominanty Bratislavy a okolí, překonáme plavební komory v rakouském Fredenau. Za necelé 2 hodiny příjemné plavby se ocitneme ve městě VÍDEŇ (říká se, že Vídeň je jako stará duše, která však s lehkostí města valčíků inspiruje starou i novou avantgardu. Je zapsána na seznam UNESCO a patří od otevření hranic k tradičním cílům. Má spoustu „tváří“ od skvostného baroka, přes zlatou éru secese až po moderní architekturu. Vídeň, to jsou také desítky světově proslulých muzeí a galerií, ale také neodmyslitelné kavárny všeho druhu, které se dokonce dostaly do Seznamu světového dědictví UNESCO. Město, které v minulosti bylo vojenským táborem, vybudovaným Římany a nesoucím jméno Vindobona, kde roku 180 při tažení proti Markomanům zemřel císař Marcus Aurelius a před jehož branami stáli v minulosti několikrát Turci). Po prohlídce historického centra a také individuálního volna odjezd z města zpět do ČR. Předpokládaný příjezd ve večerních až nočních hodinách.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování na Slovensku v hotelu střední kategorie (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím), součástí noclehu je snídaně.

CENA ZAHRNUJE: Doprava zájezdovým autobusem, poplatky a parkovné, 1x nocleh se snídaní,

 

průvodce, kompletní cestovní pojištění včetně připojištění léčebných výloh, zákonné pojištění CK proti úpadku.


Cena nezahrnuje:
 vstupné do placených objektů, plavba lodí z Bratislavy do Vídně cca 35,- EUR, dále pak vše co není uvedeno v „CENA ZAHRNUJE“.
Doporučené kapesné na vstupy:
 60,- EUR.

 

Nástupní místa

Ostrava, Frýdek-Místek, Frenštát p. R., Rožnov p. R., Valašské Meziřičí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno

ck vsacan

kód datum odjezdu datum příjezdu cena možnosti
SVK-31/21 15.5.2021 16.5.2021

Cena: 2 690,- Kč

Cena pro nového klienta: 2540,- Kč

*Cena pro stálého klienta: 2490,- Kč **

(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2021)

 
SVK-32/21 7.8.2021 8.8.2021

Cena: 2 690,- Kč

Cena pro nového klienta: 2540,- Kč

*Cena pro stálého klienta: 2490,- Kč **

(Cena po slevě za včasné přihlášení do 31.01.2021)Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

15.5.2021 16.5.2021 2690 Kčobjednat
7.8.2021 8.8.2021 2690 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Bratislava
Copyright © 2017  VARIETA Travel