Krásy Slovenska
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

BOJNICE - KREMNICA - BANSKÁ BYSTRICA - ŠTRBSKÉ PLESO - TATRANSKÁ LOMNICA - VRBOV - LEVOČA - SPIŠSKÝ HRAD - DOBŠINSKÁ  LEDOVÁ JESKYNĚ

PROGRAM :
1.den – BOJNICE - KREMNICA - BÁNSKÁ BYSTRICA
ráno odjezd do Bojnice - prohlídka zámku, přejezd k návštěvě Kremnice s dominantním středověkým městským hradem a jedinečnou expozicí mincovny, pokračování do oblasti Banské Bystrice, ubytování, nocleh
2. den – ŠTRBSKÉ PLESO – TATRANSKÁ LOMNICA – LOMNICKÝ ŠTÍT - VRBOV
snídaně, zastávka v Banské Bystrici, cesta údolím Nízkých Tater ke Štrbskému Plesu – volno, přejezd do oblasti Vysokých Tater do Tatranské Lomnice, výjezd lanovkou na Skalnaté Pleso, za pěkného počasí možnost pokračovat až na Lomnický štít, přejezd na ubytování s možností koupání v termálních lázních Vrbov, nocleh
3. den – LEVOČA – SPIŠSKÝ HRAD – DOBŠINSKÁ LEDOVÁ JESKYNĚ 
snídaně, přejezd do Levoče - unikátní historické centrum, oltář mistra Pavla z Levoče, pokračování k návštěvě Spišského hradu – prohlídka největšího hradního komplexu na Slovensku zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO, odpoledne prohlídka Dobšinské ledové jeskyně, večer odjezd zpět do nástupních míst

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
SK 8-2206 19.6.-21.6.2020 3490 Kč  
SK 8-1409 11.9.-13.9.2020 3490 Kč  
komplexní pojištění 90
2 x večeře 300

 

Cena zahrnuje:   dopravu na Slovensko klimatizovaným autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje : vstupné
Fakultativní příplatky: komplexní pojištění    90 Kč     1/1 l pokoj + 690 Kč                                          


Nástupní místa :
Brno, Vyškov,  Prostějov, Olomouc, Přerov

 

Ck RIALTO

Nezávazná objednávka


Bojnice
Štrb.pleso
spišský hrad
Copyright © 2017  VARIETA Travel