JIŽNÍ MORAVA S VÝLETY

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL + PÁLAVA
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Atraktivní zájezd za poznáním jižní Moravy s výletem do Rakouska, do oblasti Neziderského jezera. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček a k přírodním památkám – Pálava, Lednicko-Valtický areál, Mikulov, královské Znojmo, Křížový sklep v Příměticích nebo unikátní Malovaný sklep v Šatově. Ochutnáme výborná vína a navštívíme skanzeny lidové architektury. Jižní Morava to je dovolená 2023.

Vila Tugendhat-Brno - Neziderské jezero – Eisenstadt – Rust - Lednicko-Valtický areál – Lednice – Valtice - Mikulčice – Mikulov – Pálava - Pavlov - Znojmo – Přímětice – Šatov - Strážnice

 

Program zájezdu

 

1. den zájezdu
Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce navštívíme BRNO, kde si prohlédneme VILU TUGENDHAT (UNESCO), skvost brněnské architektury, kde si vychutnáme noblesu, luxus i jedinečnost exteriéru a interiéru vily. Ubytování v Hodoníně, večeře.

2. den zájezdu
Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO JEZERA (UNESCO), klenot Burgenlandu. Největší stepní jezero ve Střední Evropě. Navštívíme hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, prohlídka centra rodného města skladatele Josepha Haydna, návštěva kulturní památky Burgenlandu - zámek Esterházy. Na západním břehu jezera starobylé městečko RUST, možnost plavby po jezeře s mnoha druhy ptactva (biosférická rezervace).

3. den zájezdu

Celodenní program v „Zahradě Evropy“ v LEDNICKO – VALTICKÉM AREÁLU (UNESCO), nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě. Navštívíme zámek Lednice Valtický zámek. Kromě zámků najdeme v krajině řadu drobných staveb, kolonády, umělou zříceninu, vítězný oblouk. Prohlédneme si Janův hrad, Minaret či Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna.

4. den zájezdu
Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. Nedaleko Valtic budeme obdivovat např. Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen aj. Odpoledne MIKULČICE, národní kulturní památka Slovanské hradiště s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími s cennými archeologickými nálezy.

5. den zájezdu
Odjedeme na samý jih Moravy. Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny - jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu, Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma - pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Pohraniční obec ŠATOV, sídlo vinařství Znovín Znojmo, najdeme zde unikátní Malovaný sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plasické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmilian Appeltauer. 

6. den zájezdu
Navštívíme MIKULOV a CHKO PÁLAVA - Pálavské vrchy (UNESCO), vápencová skaliska, louky, přírod. rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hradyARCHEOPARK PAVLOV - jedinečná stavba ukrytá v terénní vlně, prohlédneme si exponáty z doby lovců mamutů. Pro ty co nechtějí na Pálavu variantně Novomlýnské nádrže, koupání, relaxace.

7. den zájezdu
Po snídani si ve STRÁŽNICI prohlédneme skanzen lid. architektury – areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka. Návrat v odpoledních hodinách.

 

Cena zahrnuje

 

 • dopravu klim. busem, 
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře), 
 • pojištění léčebných výloh při výletech do Rakouska, 
 • průvodce CK

 

Cena nezahrnuje

 

 • vstupné,
 • fakult. služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

 

Fakultativní příplatek

 

 • 1lůžk. pokoj 1800 Kč,
 • prohlídka Vily Tugendhat – 350 Kč - nutná rezervace předem v CK,
 • pojištění storna zájezdu 140 Kč

 

Nástupní místa

 

30.07. - 05.08. Odjezd C
Odjezd C
Praha, Hradec Králové, Pardubice, V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+400), Ostrava (+600)
ck redok

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

30.7.2023 5.8.2023 8179 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


zámek Lednice
Copyright © 2017  VARIETA Travel