Jižní Čechy,Salzburg, VÝLET LODÍ OD ZVÍKOVA NA ORLÍK
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Vydáme se za poznáním architektonických a přírodních památek jižních Čech – zámek Hluboká, klášter Zlatá Koruna, Český Krumlov, Holašovice, Rožmberk, Písek. Prohlédneme si romantické zámky a tajemné hrady, starobylá města, projdeme se v krásném Terčině údolí i v přírodní rezervaci Čertovy stěny, výletní lodí poplujeme od Zvíkova na Orlík. Celodenní výlet nás zavede i do rakouského Salcburku a na závěr si prohlédneme město Třeboň.Hluboká nad Vltavou - Salcburk - Nové Hrady - Terčino…

Hluboká nad Vltavou - Salcburk - Nové Hrady - Terčino údolí - České Budějovice - Český Krumlov - Holašovice - Zvíkov - Orlík - Vyšší Brod - Čertovy stěny-Luč - Rožmberk nad Vltavou - Jindřichův Hradec
 

Program zájezdu

1. den zájezdu
Ráno odjezd směr jižní Čechy, prohlídka novogotického zámku s rozsáhlým parkem HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Ubytování v hotelu, večeře.

2. den zájezdu 

Celodenní výlet do rakouského města SALCBURK (UNESCO), prohlídka histor. jádra, náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, náměstí Residenzplatz se zvonkohrou, Getreidegasse, monumentální stavba Kollegienkirche (Univerzitní kostel), Mozartův rodný dům, pevnost HOHENSALZBURG, zahrady zámku Mirabell aj.

3. den zájezdu
V nejjižnějším cípu na jihu Čech navštívíme NOVÉ HRADY, vstupní brána do Novohradských hor, mohutný opevněný hrad s obnovenou historickou kovárnou, procházka v romantickém Terčině údolí, anglický park s řadou drobných staveb, Modrý dům, umělý vodopád. Poté prohlídka unikátně zachovalé středověké tvrzi a opevněné vesnice ŽUMBERK. Prohlídka interiéru s expozicí selského nábytku a ochutnávka místního piva. Cestou zpět ČESKÉ BUDĚJOVICE, první část prohlídky, procházka historickou části města založeného Přemyslem Otakarem II.

4. den zájezdu
Celodenní výlet do ČESKÉHO KRUMLOVA, prohlídka historické části města vč. impozantního zámeckého komplexu, věže a dalších historických památek, individuální volno. Prohlídka bývalého královského cisterciáckého kláštera ZLATÁ KORUNA s působivou gotickou a barokní architekturou, návštěva největšího kostela jižních Čech, expozice klášterní školy, mnišské cely i jídelny. Cestou na hotel návštěva vesnice HOLAŠOVICE, nejzachovalejší ukázka lidového baroka u nás, unikátní jihočeské Stonehenge.

5. den zájezdu

Celodenní výlet k Orlické přehradě. Navštívíme královský hrad ZVÍKOV nad soutokem Vltavy a Otavy, pokračujeme romantickou plavbou výletní lodí, jedním z nejhezčích úseků přehrady. Proplujeme pod Žďákovským mostem až k zámku ORLÍK - prohlídka novogotického sídla rodu Schwarzenbergrů na skalním výběžku u řeky Vltavy - krásné interiéry, sbírky skla, obrazů. Prohlídka města PÍSEK s nejstarším mostem v Čechách, středověkou rezidencí českých králů, nejvyšší kostelní věží jižních Čech nebo nejstarší českou vodní elektrárnou, volně přístupná expozice soch z písku.

6. den zájezdu
Městečko VYŠŠÍ BROD, prohlídka jedné z nejvýznamnějších památek jižních Čech, funkčního cisterciáckého kláštera, který založil r. 1259 Vok I. Z Rožmberka. Projdeme se Národní přírodní rezervací ČERTOVY STĚNY - LUČ, úžasný vltavský kaňon, Čertovy proudy, krásné vyhlídky do údolí Vltavy. ROŽMBERK NAD VLTAVOU a hrad Rožmberk, který nás zavede do doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka a rodu Buquoy, posledních majitelů hradu. Cestou zpět dokončení prohlídky historického centra jihočeské metropole – ČESKÝCH BUDĚJOVIC s jedinečně zrekonstruovanou renesanční Solnicí, vyhlídkou z Černé věže, čtvercovým náměstím s podloubím a největší barokní kašnou nebo vyhlášenými Masnými krámy, kde se čepuje domácí Budvar.

7. den zájezdu

Po snídani prohlídka starobylého lázeňského města TŘEBOŇ, návštěva renesančního zámku, který byl rezidencí Rožmberků i Schwarzenbergů, návštěva impozantní Schwarzenbergské hrobky, procházka po hrázi rybníka SVĚT, možnost ochutnání místního piva Regent nebo tradičních kapřích hranolek. Odpoledne odjezd domů.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem, 
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře)
 • rekreační poplatek, 
 • pojištění léčebných výloh při výletu do Rakouska, 
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1 800 Kč
 • pojištění storna zájezdu 140 Kč

Nástupní místa

31.07. - 06.08. odjezd A, B
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Ubytování

rodinný hotel *** v klidné části města 10 min. chůze od historického centra Českých Budějovic. Pokoje jsou vybaveny TV, ledničkou, telefonem, fénem a Wi-Fi připojením.
ck redok
Nezávazná objednávka


Č.Krumlov
Hluboká
Copyright © 2017  VARIETA Travel