Jižní Čechy, Salzburg
 
Způsob dopravy: ikona_autobus


 Třídenní zájezd s jedním noclehem po krásách českých měst a rakouského Mozartova města Salzburgu. 
 

Program: 

 

1. den: Odjezd v ranních hodinách do Telče, poté do Hluboké nad Vltavou. Následuje přejezd  do Českých Budějovic a ubytování.

 

  2. den: V ranních hodinách příjezd do Salzburgu – prohlídka města – zámek Mirabell, rodný  dům Mozarta, klášter sv. Petra, pevnost Hohensalzburg, Rezidenční náměstí, osobní volno.  Večer odjezd zpět do ČR. 

 

  3. den: Příjezd zpět dle nástupních míst v brzkých ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autokarem, služby průvodce, 1x ubytování

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu (28,-Kč/osoba/den), vstupné  do muzeí a památkových objektů

 ck jokratour

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel