Český ráj a Liberecko
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

ČESKÝ RÁJ - PRACHOVSKÉ SKÁLY - LIBEREC - JEŠTĚD - JIZERSKÉ HORY - LÁZNĚ LIBVERDA - ZÁMEK FRÝDLANT - ZÁMEK SYCHROV - SOBOTKA - HRAD KOST

 

PROGRAM:
1.den – JIČÍN – ČESKÝ RÁJ – PRACHOVSKÉ SKÁLY – LIBEREC – JEŠTĚD
ráno odjezd přes Jičín do oblasti Českého ráje – pěší turistikou za krásami Prachovských skal – procházka roklemi a skalním labyrintem Skalního města, k večeru odjezd do Liberce - výjezd na Ještěd (panorama Jizerských hor – krátká turistická vycházka), ubytování, volno, nocleh
2.den – JIZERSKÉ HORY – LÁZNĚ LIBVERDA – FRÝDLANT – BABYLON
snídaně, výlet do Jizerských hor – pěší turistika v oblasti Bedřichova, odjezd do lázní Libverda – volno, možnost oběda v restauraci Obří sud, odpoledne navštívíme zámek Frýdlant, k večeru návrat do Liberce – dle zájmu návštěva aquacentra Babylon, nocleh
3.den – SYCHROV – SOBOTKA – HRAD KOST
snídaně, prohlídka zámku Sychrov, kolem poledne odjezd oblastí pod Troskami do Sobotky –  pěší procházka k návštěvě hradu Kost, pozdě odpoledne návrat do nástupních míst, příjezd ve večerních hodinách

 

Číslo zájezdu termín cena za osobu
CZ 2-0308 31.7.-2.8.2020 3500 Kč  
2 x večeře 300

 

Cena zahrnuje:    dopravu klimatizovaným autokarem, 2x ubytování, 2x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje :  vstupné
Fakultativní příplatky:
      2 x večeře      300 Kč 

Nástupní místa :
TRASA
-  Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Prostějov, Olomouc

                 ( Brno, Vyškov)

 PŘÍPLATKY ZA SVOZY 
z nástupních míst : Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín     400 Kč
z nástupních míst : Hranice                                                 350 Kč

CK B.Fantasy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Severní Čechy - známé i neznámé krásy Libereckého kraje

 

SYCHROV - KRÁSNÁ - PŘÍCHOVICE - SKLANÍ HRAD SLOUP - LINDAVA - JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ - LIBVERDA - HEJNICE - FRÝDLANT - JEŠTĚD - LIBEREC - SVIJANY

 

Program zájezdu    29.7.-1.8.2021

cena 4221 kč

 

1. den:

Ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7 hodin) na zámek Sychrov, prohlídka novogotického zámku známého i z pohádek Zlatovláska, Nesmrtelná teta nebo Nejkrásnější hádanka. Odpoledne odjezd k Jablonci nad Nisou do obce Krásná, kde navštívíme Kittelovo muzeum s expozicí lidového léčitelství a seznámíme se s prací a životem tohoto lékaře a léčitele, který se podle pověstí upsal čertu. Přejezd do podhorské vesničky Příchovice spojené se jménem největšího Čecha, Járy Cimrmana. Krátkou procházkou dojdeme k rozhledně Maják J.Cimrmana, nejmladší dřevěné rozhledně Jizerských hor. V budově před rozhlednou se nachází Muzeum Cimrmanovy doby, kde je umístěna expozice o Cimrmanovi a značná část exponátů z jeho pozůstalosti, které byly dříve uloženy v depozitářích divadla Járy Cimrmana. Večer odjezd na ubytování v Liberci.

2. den

Po snídani odjedeme do západní části Libereckého kraje a navštívíme Skalní hrad Sloup s tajemným labyrintem chodeb a místností vytesaných ve skále. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle vytvořeny v době baroka. Z horních partií hradu je pěkný výhled do okolí i na panorama Lužických hor. Po prohlídce přejedeme do Lindavy do sklárny AJETO, kde navštívíme sklářskou huť a své zážitky můžeme vstřebat u příjemného občerstvení či oběda ve stylové Sklářské krčmě nacházející se přímo v areálu sklárny. Po poledni přejedeme do města Jablonné v Podještědí s dominikánským klášterem, jedná se o barokní stavbu s hodnotnou poutní bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Byl založen již ve 13. stol. Zdislavou z Lemberka, svatořečenou papežem Janem Pavlem II. v roce 1995. Pod bazilikou se nacházejí katakomby, ve kterých se nachází i krypta sv. Zdislavy. Po prohlídce kláštera se vrátíme do Liberce a volný čas můžete věnovat procházkám nebo pobytu v Centru Babylon (návštěva na 2-3 hodiny) s širokými možnostmi aktivního vyžití - Aquapark, IQpark, Lunapark aj.

3. den:

Po snídani odjedeme do nejsevernějšího výběžku Liberecka. Nejdříve zavítáme do lázní Libverda s kolonádou a léčivým pramenem nazvaným Boží voda a klasicistním zámečkem. Poté přejedeme k blízkému františkánskému klášteru v Hejnicích, který je významnou památkou a známým poutním místem. Okolo poledne navštívíme atraktivní výletní restauraci Obří sud v dřevěné budově ve tvaru sudu o průměru cca 11 m a budeme mít čas na oběd či občerstvení. Odpoledne již budeme věnovat návštěvě města Frýdlant s městskou památkovou zónou a pseudorenesanční radnicí. Městu dominuje komplex skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku stojící na mohutné čedičové skále nad řekou Smědá. Patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Česku a byl pro turisty zpřístupněn již roku 1801, čímž se stal prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě obvyklých sbírek zámeckého nábytku a vybavení je součástí expozice také sbírka zbraní a dýmek a zámecká obrazárna. Nejznámějším majitelem frýdlantského panství byl Albrecht z Valdštejna. Po návštěvě tohoto nádherného komplexu a odpočinku v centru města se vrátíme na ubytování.

4. den:

Po snídani odjedeme k dominantě libereckého kraje Ještědu. Visutou lanovkou vyjedeme na vrchol a navštívíme budovu vysílače s horským hotelem a restaurací, která patří k ozdobám české architektury. Po krásných výhledech do okolí návrat zpět lanovkou na úpatí Ještědu. Odsud se přesuneme do Liberce, kde se budeme věnovat prohlídce centra města s novorenesanční radnicí. Odpoledne odjedeme do města Svijany, kde navštívíme jeden z našich nejznámějších pivovarů. Během exkurze se můžeme seznámit se zdejší výrobou piva i ochutnat svijanské nefiltrované pivo. Náležitě občerstveni se pak vydáme zpět do Brna (předpokládaný příjezd ve 20 hodin).

 

cena zahrnuje:

 dopravu klimatizovaným autobusem
• 3× ubytování v hotelu
• 3× snídani
• průvodcovské služby

 

cena nezharnuje.

KOMPLEX.CEST.POJIŠTĚNÍ

 

příplatky.

3x jednotná večeře v hotelu 510 Kč
• jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• předpokládaná částka na vstupy 600 Kč

SLEVY
• 3. osoba na přistýlce -600 Kč

ck emma

 

 

 

 

 Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

29.7.2021 1.8.2021 4221 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


hrad Kost
Ještěd
Jičín
Copyright © 2017  VARIETA Travel