Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Panská skála( čedičové varhany ) -Jetřichovické skály- Konigstein-Drážďany-Hřensko-Pravčická Brána

program:

 

1.den v časních ranních hodinách odjezd z nást.míst do severních Čech-odpoledne příjezd k Panské skále u Kamenického Šenova ( čedičové varhany ), přejezd do Jetřichovic-pěší turistická cesta oblastí Jetřichovských skal ( Mariína a Vilemínina vyhlídka ), ubytování

 

2. den  po snídani odjezd do lázní Bad schandou- cestou návštěva skalní pevnosti Konigstein, odpoledne návštěva Drážďan- prohlídka centra města( divadlo, muzea, Zwinger ), volno, večer návrat na ubytování

 

3. den  po snídani výjezd na Mezní louku, sestup do soutěsky a plavba na lodičkách Tichou a Divokou soutěskou, kolem poledne návštěva Hřenska- pěší výstup k Pravčické bráně, procházka křídelními stěnami na Meznou, k večeru odjezd do nást.míst, příjezd v nočních hodinách

 

cena 3200

 

cena zahrnuje: dopravu klimat. autobusem,2x ubytování,2x snídaně, pojištění léčebných výloh v zahraničí

 

cena nezahrnuje:  vstupy  možnost dokoupení 2x večeře -300 Kč

 

nást.místa: Přerov, Olomouc .... 

pořadatel zájezdu: Ck RIALTO IČO 11558041

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan
 
NOVÝ BOR • PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) • JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ SOUTĚSKA • HŘENSKO • PRAVČICKÁ BRÁNA • KÖNIGSTEIN • DRÁŽĎANY • DĚČÍN • LABSKÉ PÍSKOVCE
 

Program zájezdu

1. den:

Časně ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7 hodin), Jihlavy (předpokládaný odjezd v 8 hodin) a Prahy (předpokládaný odjezd v 10 hodin) do severních Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru a návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka centrem města a odjezd do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemininu vyhlídku.

2. den

Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska, největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6 km chůze lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem do hotelu.

3. den:

Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe a přejezd do lázní Bad Schandau. Odsud již budeme pokračovat k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a Labské pískovce. Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan – procházka po Brühlově terase nazývané „Balkon Evropy“, která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Procházka po terase a dále do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat na ubytování do ČR.

4. den:

Po snídani odjezd do Děčína a procházka městem až k zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Poté přejezd do Hřenska a vyhlídková plavba lodí po Labi kouzelným údolím Labských pískovců (dle jízdního řádu plavební společnosti a vodního stavu). Odpoledne odjezd z Hřenska a večer návrat do Brna. (předpokládaný příjezd ve 20 hodin).

cena zahrnuje:

dopravu autobusem
• 3x ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• výlet do Drážďan
• průvodcovské služby

 

cena nezahrnuje:

komplex.cest.poj.

 jednolůžkový pokoj 1.200 Kč
• 3x večeře v hotelu 360 Kč
• předpokládaná částka na vstupy 350 Kč + 30 Eur
Slevy:
• 3.osoba na přistýlce - 500 Kč

ck emmaZájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

3.7.2021 6.7.2021 4211 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Drážďany
Pravčická brána
Konigstein
Panská skála
Moritzburg
Copyright © 2017  VARIETA Travel