Plzeňským krajem s výletem do Norimberka
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

NEPOMUK • PLZEŇ • VELHRATICE • SRNÍ • ANTÝGL • HORSKÁ KVILDA • NORIMBERK• STŘÍBRO • PLASY

Program zájezdu

 

1. den:

Ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7.30 hodin), dále nástup v Jihlavě a Praze. Po poledni příjezd do Nepomuku, města známého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na místě rodiště tohoto nejslavnějšího českého světce. Budeme moci navštívit Svatojánské muzeum se sbírkou uměleckých děl dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu nebo Expozici automobilových a motocyklových veteránů na Zelenohorské poště či Městské muzeum, případně galerii Nepomuk v budově staré radnice. Poté přejedeme do Starého Plzence, města v údolí řeky Úslavy mezi vrchy Radyně se zříceninou hradu. Navštívíme zdejší slavný podnik na výrobu šumivých vín - Bohemia Sekt. Budeme mít možnost si prohlédnout výrobní prostory, navštívit původní sklepy z 19. století a ochutnat jedinečné sekty. Po exkurzi odjezd do Plzně na ubytování.

2. den

Po snídani se vydáme do starobylého městečka Velhartice , kde navštívíme hrad a zámek pánů z Velhartic. Po jeho prohlídce se můžeme pokochat malebným údolím říčky Ostružné, která učarovala i Janu Werichovi natolik, že zde měl letní sídlo a často zde rybařil. Autobusem se přesuneme do šumavské obce Srní a navštívíme centrum věnované šelmám žijícím v této oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo naučným okruhem, který nás seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě. Poté přejedeme k bývalému králováckému dvorci Antýgl, který se rozprostírá u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka se vydáme na Horskou Kvildu, nejchladnější místo naší země, kde se občerstvíme. Večer návrat na ubytování.

3. den:

Po snídani odjedeme do středověkého města Stříbro, proslaveného hornického města s mnoha zajímavými památkami. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop. Poté se vydáme do Norimberka, oblíbeného města českého krále Karla IV. Zde se projdeme malebným Starým městem s impozantními brannými hradbami. Během této procházky si na hlavním náměstí prohlédneme kostel Panny Marie s orlojem, postavený na podnět Karla IV. v parléřovském stylu, krásnou 19 m vysokou gotickou kašnu, renesanční Starou radnici, kostel svatého Sebalda se sarkofágem Sebalda a obrovskými varhany se 6000 trubicemi, kde byl korunován Karel IV. římským císařem, dále hrázděný Dürerův dům s muzeem tohoto významného malíře a vystoupáme k Císařskému hradu, odkud se nám otevře krásný výhled na město. Večer návrat na ubytování.

4. den:

Po snídani procházka historickým centrem Plzně na Náměstí Republiky s renesanční radnicí, Mariánským sloupem a gotickou katedrálou Svatého Bartoloměje. Podíváme se i na exteriéry Velké Synagogy, která je druhou největší synagogou v Evropě. Okolo poledne přejedeme do kláštera Plasy, prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Čechách, založeného ve 12. stol. Jedná se rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil dominantu krajiny severně od Plzně. Na jeho barokní přestavbě se podílel i J. B. Santini-Aichel. Po prohlídce kláštera odjezd zpět do Prahy, Jihlavy a ve večerních hodinách návrat do Brna.

 

 

Podrobné informace

 

Cena zahrnuje

• dopravu autobusem
• 3x ubytování ve 3* hotelu
• 3x snídani
• výlet do Norimberka
• průvodcovské služby

 

 

Příplatky

• Jednolůžkový pokoj 1.500 Kč
• Předpokládaná částka na vstupy 700 Kč + 15 EUR.
 
ck emma
 

 

 
 


Zájezd Datum odjezdu Datum příjezdu Cena

Název zájezdu

13.6.2024 16.6.2024 5819 Kčobjednat


Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel