NP Chorvatska s pobytem v Šibeníku
 
Způsob dopravy: ikona_autobus

Zájezd spojuje odpočinek na krásných plážích Jadranu s poznáním nejkrásnějších národních parků celého Chorvatska a významných kulturních památek této oblasti Dalmácie. Ubytováni budeme v jednom z nejlépe vybavených resortů na Jadranu – Solaris Beach Resort u Šibeniku s vynikající kuchyní.
NP Plitvická jezera - Šibenik - NP Krka - Split - Trogir - Primošten - NP Kornati - NP Paklenica - Zadar

Program zájezdu

1. den zájezdu:
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den zájezdu:
Návštěva Národního parku PLITVICKÁ JEZERA (Unesco), romantická nádhera tyrkysových jezer propojených řadou peřejí a vodopádů, dolomitové údolí, bohatá flóra rezervace, to vše nás zavede do doby natáčení filmů o Vinnetouovi. Po prohlídce odjedeme na ubytování u Šibeniku.
3. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.
4. den zájezdu:
Prohlídka historického centra města ŠIBENIK, katedrála sv. Jakuba (UNESCO), bludiště místních uliček a náměstíček, pevnosti sv. Michala a Barone. Pokračujeme k peřejím Národního parku KRKA, podobně jako Plitvická jezera je i zdejší park krasového původu, údolí řeky Krka s peřejemi a jezírky, vodopád Skradinski buk, 800 m dlouhé kaskády tvořené 17 peřejemi. Návrat do hotelu, pobyt u moře.
5. den zájezdu:
Pobyt u moře, individuální volno.
6. den zájezdu:
Navštívíme srdce dalmatského pobřežní oblasti SPLIT, prohlídka historického jádra, palmami lemovaná promenáda a především Diokleciánův palác (UNESCO) - jedna z nejimpozantnějších římských památek, Zlatá brána, Papaličův palác, Jupiterův chrám, katedrála sv. Domnia, individuální volno, možná návštěva známé splitské tržnice, posezení v četných kavárničkách na promenádě. TROGIR (UNESCO), krásné hradbami obehnané město, záplava románské a renesanční architektury, prohlídka Starého města na nevelkém ostrůvku, katedrála sv. Vavřince, Čipický palác aj. Před návratem na ubytování zastavíme v "perle Dalmácie" městečku PRIMOŠTEN, malebné staré rybářské městečko protkané středověkými uličkami, jimž vévodí zvonice kostela sv. Jiří, nádherné panoramatické výhledy.
7. den zájezdu:
Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet k souostroví Národního parku KORNATI, 147 převážně neobydlených ostrovů, ostrůvků a útesů vytvořilo největší a nejhustší souostroví v Jaderském moři, úchvatné panorama skalních útvarů, překrásné přírodní scenérie.
8. den zájezdu:
Po snídani se vypravíme do Národního parku PAKLENICA, strmé vrcholky Velebitského masívu ční vysoko nad úrovní moře, působivé scenérie skal a moře. Prohlídka nejpřitažlivější části tohoto parku, jenž tvoří kaňony řek Velká a Malá Paklenica.
9. den zájezdu:
Dopoledne pobyt u moře. Odpoledne prohlídka městečka ZADAR, mramorem dlážděné ulice se dodnes řídí původním římským členěním, kruhový kostel sv. Donáta, okruh po městských hradbách, Mořská brána a mořské varhany - jediné na světě. Odjezd do ČR.
10. den zájezdu:
V ranních hodinách návrat do republiky.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu Niko*** - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím, balkon
 • 7x polopenzi – snídaně i večeře formou bohatého bufetu
 • pobytovou taxu
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. 
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
 • Ubytování
  • hotel Niko*** v Solaris Beach Resort u Šibeniku. Oblíbený a nejlépe vybavený resort na Jadranu, uprostřed středomořské vegetace a borových lesů. Resort nabízí moderní zařízení, spa&wellness centrum, nový aquapark, široké možnosti sportovního vyžití, venkovní bazén, animační programy. Vychutnáme si i příjemnou atmosféru typické dalmatské vesnice, která je součástí resortu nebo posedíme v jednom z mnoha plážových barů či trattorií. Oblázková pláž je od hotelu vzdálená cca 50m.

   

  Orientační ceny vstupného

  Plitvická jezera - národní park 110 HRK
  Šibenik - katedrála 10 HRK
  Šibenik - hrad sv. Michala 20 HRK
  Krka - národní park 90 HRK
  Paklenica - národní park 50 HRK
  Kornati - lodní výlet 300 HRK

  Kapesné

  dle individuálního zájmu o návštěvu památek, doporučujeme na vstupy cca 500 - 700 HRK.

   

  nástupní místa:

  Odjezd B
  Frýdek Místek (+500), Ostrava (+500), Nový Jičín (+500), Hranice (+500), Olomouc (+250)

  Odjezd E
  Praha, Hradec Králové, Pardubice, Holice, (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Brno, Mikulov (Znojmo), Olomouc (+ 250)

  Odjezd L
  Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová

   

  CK REDOK

   

 

 

Nezávazná objednávka


Copyright © 2017  VARIETA Travel